Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Môn Hóa lớp 10

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài bác 1 trang 57 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 57 sgk Hóa 10 nâng cao): Theo quy luật đổi khác đặc thù của những yếu tố nhập bảng tuần trả thì:

A. phi kim vượt trội nhất là iot.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Môn Hóa lớp 10

B. sắt kẽm kim loại vượt trội nhất là liti.

C. phi kim vượt trội nhất là flo.

D. sắt kẽm kim loại yếu đuối nhất là xesi.

Chọn đáp án đích thị.

Lời giải:

Chọn C.

Giải bài bác 2 trang 58 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 2 (trang 58 sgk Hóa 10 nâng cao): Cho yếu tố X (Z = 12), hãy mang đến biết:

– Cấu hình electron vẹn toàn tử của yếu tố X.

– Tính Hóa chất cơ bạn dạng của yếu tố X.

Lời giải:

Cấu hình electron vẹn toàn tử của X: ls2 2s2 2p6 3s2 Tính Hóa chất cơ bạn dạng của yếu tố X.

– Là sắt kẽm kim loại, với tính sắt kẽm kim loại khá mạnh.

– Hóa trị tối đa với oxi là 2. Công thức oxit: XO.

– Công thức thích hợp hóa học hiđroxit: X(OH)2.

– Oxit và hiđroxit với tính bazơ.

Giải bài bác 3 trang 58 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 3 (trang 58 sgk Hóa 10 nâng cao): Dựa nhập quy luật đổi khác tính sắt kẽm kim loại, tính phi kim của những yếu tố nhập bảng tuần trả, hãy nêu:

a) Nguyên tố này là sắt kẽm kim loại mạnh nhất? Nguyên tố này là phi kim vượt trội nhất.

b) Các yếu tố sắt kẽm kim loại được phân bổ ở điểm này nhập bảng tuần hoàn?

c) Các yếu tố phi kim được phân bổ ở điểm này nhập bảng tuần hoàn?

d) Nhóm này bao gồm những yếu tố sắt kẽm kim loại điển hình? Nhóm này bao gồm những yếu tố phi kim điển hình?

e) Các yếu tố khí khan hiếm nằm ở vị trí điểm này nhập bảng tuần hoàn?

Lời giải:

a) Kim loại mạnh nhất: Cs; Phi kim mạnh nhất: F.

b) Các yếu tố sắt kẽm kim loại phân bổ ở điểm phía, phía trái BTH.

c) Các yếu tố phi kim phân bổ ở điểm phía, phía bên phải BTH.

d) Nhóm IA bao gồm những yếu tố sắt kẽm kim loại điển hình nổi bật. Nhóm VIIA bao gồm những yếu tố phi sắt kẽm kim loại điển hình nổi bật.

e) Các yếu tố khí khan hiếm nằm trong group VIIIA.

Giải bài bác 4 trang 58 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 4 (trang 58 sgk Hóa 10 nâng cao): Nguyên tử của nhì yếu tố với Z = 25 và Z = 35.

a) Xác toan số trật tự chu kì và group của những yếu tố bên trên nhập bảng tuần trả.

b) Nêu đặc thù chất hóa học Cơ bạn dạng của nhì yếu tố bại liệt.

Lời giải:

Nguyên tử với Z = 25:

Cấu hình electron vẹn toàn tử của những yếu tố A(Z = 25): ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2.

Vị trí: A với STT = 25, nằm trong chu kì 4, group VIIB.

Tính chất: Là sắt kẽm kim loại fake tiếp. Hóa trị tối đa với oxi là 7. Công thức oxit tối đa là A2O7.

Nguyên tử với Z = 35:

Cấu hình electron vẹn toàn tử của yếu tố B(Z = 35): ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5

Vị trí: B với STT = 35, nằm trong chu kì 4, group VIIA.

Tính chất: Là phi kim mạnh. Hóa trị với hiđro là một trong những Công thức thích hợp hóa học với hiđro là HB. Hóa trị tối đa của B với oxi là 7. Công thức oxit tối đa là B2O7 là oxit axit.

Giải bài bác 5 trang 58 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 5 (trang 58 sgk Hóa 10 nâng cao): Nguyên tô X với số hiệu vẹn toàn tử là 16.

– Viết thông số kỹ thuật electron vẹn toàn tử của yếu tố X.

– Cho biết đặc thù chất hóa học cơ bạn dạng của yếu tố X.

Xem thêm: điểm THPTQG 2019

Lời giải:

X với Z= 16.

Cấu hình electron vẹn toàn tử: ls2 2s2 2p6 3s2 3p4.

Tính Hóa chất cơ bản:

– Là phi kim vì thế nằm trong group VIA nhập BTH.

– Hóa trị tối đa với oxi là 6; công thức oxit cao nhất: XO3

– Hóa trị tối đa với hiđro là 2; công thức thích hợp hóa học khí với hiđro: H2X.

– Oxit XO3 là oxit axit.

Giải bài bác 6 trang 58 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 6 (trang 58 sgk Hóa 10 nâng cao): Bảng sau đây cho thấy thêm nửa đường kính vẹn toàn tử và tích điện ion hóa loại nhất của vẹn toàn tử một số vẹn toàn tố.

Nguyên tố Na Mg Al Si P S Cl
Bán kính vẹn toàn tử (nm) 0,157 0,136 0,125 0,117 0,110 0,104 0,099
Năng lượng ion hóa thứ nhất (kJ/mol) 497 738 578 786 1012 1000 1251

Dựa nhập những dữ khiếu nại bên trên, hãy rút rời khỏi những phán xét sau:

a) Sự đổi khác nửa đường kính vẹn toàn tử của những yếu tố nhập chu kì.

b) Sự đổi khác tích điện ion hóa I1 của vẹn toàn tử những yếu tố nhập chu kì.

Lời giải:

a) Trong một chu kì, kể từ ngược quý phái cần, nửa đường kính vẹn toàn tử tách dần dần.

b) Trong một chu kì, kể từ ngược quý phái cần, tích điện ion hóa I1 tăng dần dần.

Giải bài bác 7 trang 58 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 7 (trang 58 sgk Hóa 10 nâng cao): Phát biểu toan luật tuần trả và cho thấy thêm vẹn toàn nhân của việc đổi khác tuần trả tính sắt kẽm kim loại, tính phi kim của những yếu tố theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân vẹn toàn tử.

Lời giải:

Định luật: “Tính hóa học của những yếu tố và đơn hóa học giống như bộ phận và đặc thù của những thích hợp hóa học tạo ra kể từ những yếu tố bại liệt đổi khác tuần trả theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân vẹn toàn tử”.

Nguyên nhân: Tính sắt kẽm kim loại, tính phi kim của những yếu tố dựa vào đa phần nhập thông số kỹ thuật electron vẹn toàn tử của những yếu tố nhập bảng tuần trả với tính đổi khác tuần trả nên tính sắt kẽm kim loại, tính phi kim biên thay đổi tuần hoàn

Giải bài bác 8 trang 58 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 8 (trang 58 sgk Hóa 10 nâng cao): Nguyên tố clo nằm trong chu kì 3 và group VIIA, hãy cho thấy thêm Đặc điểm và thông số kỹ thuật electron vẹn toàn tử và đặc thù chất hóa học cơ bạn dạng của clo.

Lời giải:

Cấu hình electron vẹn toàn tử của clo: ls2 2s2 2p6 3s2 3p5.

Tính Hóa chất cơ bản:

– Hóa trị tối đa với oxi là 7; Công thức oxit cao nhất: Cl2O7.

– Hóa trị với hiđro là 1: Công thức thích hợp hóa học khí với hiđro: HCl.

– Oxit Cl2O7 là oxit axit. Axit HClO4 là axit cực mạnh.

Giải bài bác 9 trang 58 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 9 (trang 58 sgk Hóa 10 nâng cao): Nguyên tố natri nằm trong chu kì 3 và group IA, hãy cho thấy thêm Đặc điểm về thông số kỹ thuật electron vẹn toàn tử và đặc thù chất hóa học cơ bạn dạng của natri.

Lời giải:

Cấu hình electron vẹn toàn tử của Na: ls2 2s2 2p6 3s1 .

Tính Hóa chất cơ bản:

– Là sắt kẽm kim loại điển hình nổi bật.

– Hóa trị tối đa với oxi là 1: Công thức oxit: Na2O.

– Công thức thích hợp hóa học hiđroxit NaOH

– Oxit và hidroxit với tính bazo mạnh.

Giải bài bác 10 trang 58 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 10 (trang 58 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy đối chiếu tính sắt kẽm kim loại của Mg (Z = 12) với Na (Z = 11) và Al (Z = 13).

Lời giải:

Cấu hình electron vẹn toàn tử của những vẹn toàn tố:

Na (Z = 11) ls2 2s2 2p6 3s1

Mg (Z = 12) ls2 2s2 2p6 3s2.

Al (Z = 13) ls2 2s2 2p6 3s2 3p1

Xem thêm: Teen 2k: Đá bay mệt mỏi đầu tuần với 10 website dưới đây

Nguyên tử của 3 yếu tố bên trên đều phải sở hữu 3 lớp electron nên bọn chúng đều nằm trong chu kì 3. Chúng theo thứ tự với số electron phần bên ngoài nằm trong là một trong những, 2, 3 nên đều là những sắt kẽm kim loại. Theo quy luật về việc đổi khác tính sắt kẽm kim loại – phi kim, Mg với tính sắt kẽm kim loại yếu đuối rộng lớn Na tuy nhiên mạnh rộng lớn Al.

Theo quy luật về việc đổi khác tính sắt kẽm kim loại – phi kim: Trong nằm trong 1 chu kì theo hướng tăng dần dần năng lượng điện phân tử nhân tính sắt kẽm kim loại tách dần dần.

Do đó: Mg với tính sắt kẽm kim loại yếu đuối rộng lớn Na tuy nhiên mạnh rộng lớn Al.

✅ Giải bài bác luyện sách giáo khoa hóa 10 nâng lên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐