Xicloankan Môn Hóa học Lớp 11

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong Thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên môn Hóa học tập bên trên Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI) đi mò mẫm hiểu về “Xicloankan”.

1, Xicloankan.

Bạn đang xem: Xicloankan Môn Hóa học Lớp 11

Xicloankan là những hidrocacbon no mạch vòng, chỉ chứa chấp link đơn vô phân tử.

Công thức: CnH2n (n>=3).

Cách gọi thương hiệu một số trong những monoxiclankan = số chỉ địa điểm nhánh+tên nhánh+xiclo+tên mạch chính+an.

Một số xicloakan đồng phân ứng với công thức phân tử C6H12 là: xiclohexan, metylxiclopentan, dimetylxiclobutan, trimetylxicopropan.

Các vẹn toàn tử cacbon link cùng nhau tự link dẫn đến mạch vòng vô phân tử xicloankan. Nguyên tử cacbon của vòng link với những vẹn toàn tử hidro hoặc gốc ankyl.

2, Tính Hóa chất.

a, Phản ứng thế: vẹn toàn tử hidro vô phân tử xicloankan bị thế tự vẹn toàn tử halogen khi được thắp sáng hoặc đun rét.

b, Phản ứng nằm trong.

Xiclopropan, xiclobutan với những phản xạ nằm trong há vòng:

Xem thêm: giúp teen 2k ghi nhớ

Xiclopropan tính năng với hỗn hợp brom hoặc axit:

c, Phản ứng tách.

d, Phản ứng cháy.

Xicloankan cháy lan nhiệt:

3, Điều chế:

Điều chế chưng đựng dầu lửa và tách H2, đóng góp vòng ankan.

4, Ứng dụng:

Dùng thực hiện nhiên liệu, vật liệu, dung môi.

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em vô quy trình học tập môn Hóa học tập lớp 11.

Xem thêm: Giai thuong vinh danh bang vang Bút Bi Blog