Tụ điện Môn Vật lý Lớp 11

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong Thầy Phạm Văn Tùng (giáo viên môn Vật lý bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) đi tìm kiếm hiểu về Tụ điện.

I. Tụ năng lượng điện.

1. Tụ năng lượng điện là gì?

Là hệ nhì vật dẫn (2 phiên bản điện) bịa đặt ngay gần nhau và ngăn xa nhau vị một tờ cơ hội năng lượng điện. Nó dùng để làm chứa chấp năng lượng điện.

Bạn đang xem: Tụ điện Môn Vật lý Lớp 11

Kí hiệu: 

Tụ năng lượng điện phẳng: Gồm 2 phiên bản sắt kẽm kim loại bịa đặt tuy nhiên tuy nhiên, đối lập ngăn xa nhau vị lớp năng lượng điện môi.

2. Cách tích năng lượng điện mang lại tụ năng lượng điện.

Nối 2 phiên bản của tụ năng lượng điện nhập nhì đặc biệt của mối cung cấp năng lượng điện. Bản nối với đặc biệt dương mang lại tích năng lượng điện (+), phiên bản nối với đặc biệt âm mang lại năng lượng điện (-).

  • Độ rộng lớn năng lượng điện bên trên nhì phiên bản cân nhau.
  • Điện tích của tụ năng lượng điện là năng lượng điện của phiên bản dương.

II. Điện dung của tụ năng lượng điện.

1. Định nghĩa.

Điện dung của tụ năng lượng điện là đại lượng đặc thù mang lại kĩ năng tích năng lượng điện của tụ ở một hiệu năng lượng điện thế chắc chắn. Nó được xác lập vị thương số của năng lượng điện và hiệu năng lượng điện thế bịa đặt nhập nhì phiên bản tụ năng lượng điện.

Biểu thức: C=Q/U

Đơn vị: F (Fara)

Xem thêm: điểm 10 môn vật lí

2. Một số đơn vị chức năng không giống.

3. Các loại tụ năng lượng điện.

*Tên gọi tùy thuộc vào lớp năng lượng điện môi thân mật nhì phiên bản tụ như tụ năng lượng điện giấy má, tụ năng lượng điện không gian, tụ sứ,…

Trên tụ ghi năng lượng điện dung và hiệu năng lượng điện trái đất hạn của tụ.

4. Ghép tụ năng lượng điện bao hàm ghép tuy nhiên song và ghép nối tiếp:

Lưu ý:

Xem thêm: trường đh đạt chuẩn

  • Ghép C ngược với ghép năng lượng điện tử.
  • Ghép nối tiếp: Q kiểu như nhau.
  • Ghép tuy nhiên song: U kiểu như nhau.

5. Năng lượng năng lượng điện ngôi trường nhập tụ năng lượng điện.

III. Vận dụng.

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập môn Vật lí lớp 11.