trắc nghiệm hóa học lớp 11

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

Trắc nghiệm bài bác 25: Ankan

Bạn đang xem: trắc nghiệm hóa học lớp 11

Trắc nghiệm bài bác 26: Xicloankan

Trắc nghiệm bài bác 27: Luyện tập luyện : Ankan và xicloankan

Trắc nghiệm chương 5: Hidrocacbon no 

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

Trắc nghiệm bài bác 29: Anken

Trắc nghiệm bài bác 30: Ankađien

Trắc nghiệm bài bác 31: Luyện tập luyện Anken và ankađien

Trắc nghiệm bài bác 32 Ankin

Trắc nghiệm chương 6: Hidrocacbon ko no

CHƯƠNG 7: HIDROCACBON THƠM, NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON

Trắc nghiệm bài bác 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm ngát khác

Trắc nghiệm bài bác 36 Hidrocacbon thơm

Xem thêm: teen lo that nghiep

Trắc nghiệm bài bác 37: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Trắc nghiệm chương 7: Hidrocacbon thơm ngát, mối cung cấp hidrocacbon vạn vật thiên nhiên, khối hệ thống hóa về hidrocacbon

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL

Trắc nghiệm bài bác 40: Ancol

Trắc nghiệm bài bác 41: Phenol

Trắc nghiệm bài bác 42: Luyện tập luyện dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Trắc nghiệm chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

CHƯƠNG 9: ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

Trắc nghiệm bài bác 44: andehit xeton

Xem thêm: điểm 10 môn vật lí

Trắc nghiệm bài bác 45: Axit cacboxylic

Trắc nghiệm bài bác 46: Luyện tập luyện andehit, axeton và axit cacboxylic

Trắc nghiệm chương 9: Andehit - xeton - axitcacboxylic