TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÌNH HỌC LỚP 11 CẢ NĂM

Tài liệu bao gồm 255 trang, phân dạng và chỉ dẫn giải bài xích luyện những thường xuyên đề: đại cương hình học tập không khí, mối quan hệ tuy vậy tuy vậy, mối quan hệ vuông góc vô ko gian; canh ty học viên lớp 11 tìm hiểu thêm khi tham gia học lịch trình Hình học tập 11 chương 2 (đường trực tiếp và mặt mũi bằng phẳng vô không khí, mối quan hệ tuy vậy song) và Hình học tập 11 chương 3 (vector vô không khí, mối quan hệ vuông góc); tư liệu cũng phù phù hợp với những em học viên lớp 12 bị “mất gốc” hoặc mong muốn ôn luyện lại kỹ năng và kiến thức về hình học tập không khí vô lịch trình Toán 11.

Bạn đang xem: TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÌNH HỌC LỚP 11 CẢ NĂM

1 ĐẠI CƯƠNG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài luyện tập luyện.
Dạng 0.1. Tìm gửi gắm tuyến của nhì mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 0.2. Tìm tiết diện của hình (H) khi tách vày mặt mũi bằng phẳng (P).
Dạng 0.3. Tìm gửi gắm điểm của đường thẳng liền mạch và mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 0.4. Tìm tiết diện của hình (H) khi tách vày mặt mũi bằng phẳng (P).
Dạng 0.5. Chứng minh phụ vương điểm trực tiếp mặt hàng, phụ vương đường thẳng liền mạch đồng qui, minh chứng một điểm nằm trong một đường thẳng liền mạch cố định và thắt chặt.

2 QUAN HỆ SONG SONG.
1 HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
A Tóm tắt lý thuyết.
2 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài luyện tập luyện.
Dạng 2.1. Chứng minh đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch, đường thẳng liền mạch tuy vậy song với mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 2.2. Thiết diện của hình chóp bị tách vày mặt mũi bằng phẳng (α) và tuy vậy song với cùng một đường thẳng liền mạch mang đến trước. Tính diện tích S tiết diện.
3 HAI MẶT PHẲNG THẲNG SONG SONG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài luyện tập luyện.
4 KHỐI LĂNG TRỤ.
5 BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG II.

Xem thêm: mẹo tạo động lực học tập

3 QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
1 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài luyện tập luyện.
2 HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài luyện tập luyện.
Dạng 2.1. Chứng minh nhì mặt mũi bằng phẳng vuông góc.
3 GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài luyện tập luyện.
Dạng 3.1. Tính góc đằm thắm hai tuyến phố trực tiếp.
4 GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
A Góc đằm thắm hai tuyến phố trực tiếp.
B Bài luyện tập luyện.
Dạng 4.1. Tính góc đằm thắm hai tuyến phố trực tiếp.
C Góc đằm thắm đường thẳng liền mạch và mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 4.2. Xác quyết định và tính góc đằm thắm đường thẳng liền mạch và mặt mũi bằng phẳng.
D Bài luyện tập luyện.
E Góc đằm thắm nhì mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 4.3. Tính góc đằm thắm nhì mặt mũi bằng phẳng.
F Bài luyện tập luyện.
5 KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG.
A Phương pháp giải toán.
B Bài luyện kiểu mẫu.
Dạng 5.1. Tính khoảng cách nhờ đặc điểm của tứ diện vuông.
6 HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài luyện tập luyện.
Dạng 6.1. Tính khoảng cách đằm thắm hai tuyến phố trực tiếp chéo cánh nhau.
Dạng 6.2. Xác quyết định lối vuông góc công cộng.

Xem thêm: Thi xong học kì I, teen 2k lâm vào “khủng hoảng”