Tính tương đối của chuyển động, công thức tính vận tốc Môn Lí lớp 10

Tài liệu bao gồm 31 trang, tuyển chọn luyện bài xích luyện trắc nghiệm và tự động luận những dạng toán tính kha khá của vận động, công thức nằm trong véc tơ vận tốc tức thời nhập công tác Vật lí lớp 10.

Bài 1: Một cái xuồng cút xuôi làn nước kể từ A cho tới B thất lạc 4 giờ, còn nếu di chuyển ngược làn nước kể từ B cho tới A thất lạc 5 giờ. sành véc tơ vận tốc tức thời của làn nước đối với bờ sông là 4 km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xuồng đối với làn nước và tính quãng đàng AB. Hướng dẫn: Gọi v13 là véc tơ vận tốc tức thời của xuồng với bờ v23 là véc tơ vận tốc tức thời của nước với bờ vì thế 4 km/h v12 là véc tơ vận tốc tức thời của xuồng đối với làn nước. Ta có: Khi cút xuôi dòng: v13 = v12 + v23. Mà SAB = v13.t1 = (v12 + v23).4. Khi cút ngược dòng: v13 = v12 – v23. Mà SAB = v13.t2 = (v12 – v23).5. Quãng hàng không đổi: (v12 + v23).4 = (v12 – v23).5 v12 = 36km/h SAB = 160km.
Bài 2: Một canô chạy trực tiếp đều xuôi loại kể từ bến A cho tới bến B xa nhau chừng 54km thất lạc khoảng chừng thời hạn 3h. Vận tốc của loại chảy là 6km/h. a. Tính véc tơ vận tốc tức thời của canô so với loại chảy. b. Tính khoảng chừng thời hạn nhỏ nhất nhằm canô ngược loại kể từ B cho tới A. Hướng dẫn: Gọi v13 là véc tơ vận tốc tức thời của ca nô với bờ v23 là véc tơ vận tốc tức thời của nước với bờ vì thế 6 km/h v12 là véc tơ vận tốc tức thời của ca nô đối với làn nước. a. Theo bài xích rời khỏi tao có: Khi xuôi dòng: v13 = v12 + v23 b. Khi ngược dòng: v’13 = v12 – v23 = 12 – 6 = 6km/h.
Bài 3: Hai các bạn Quyên và Thủy cút xe đạp điện cho tới Trung Tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức Thủ Đô, xem là đường thẳng liền mạch với véc tơ vận tốc tức thời vQ = 9km/h, vTh= 12km/h. Xác tấp tểnh véc tơ vận tốc tức thời kha khá (độ rộng lớn và phía ) của Quyên đối với Thủy. a. Hai xe pháo vận động nằm trong chiều. b. Hai xe pháo vận động ngược hướng Hướng dẫn: Gọi v12 là véc tơ vận tốc tức thời của Quyên so với Thủy v13 là véc tơ vận tốc tức thời của Quyên so với mặt mày đàng v23 là véc tơ vận tốc tức thời của Thủy so với mặt mày đàng a. Khi vận động nằm trong chiều ngược lại với phía vận động của 2 xe pháo. Độ lớn: là 3km/h b. Khi vận động ngược chiều: Hướng: theo dõi vị trí hướng của xe pháo Quyên Độ lớn: là 110km/h.

Bạn đang xem: Tính tương đối của chuyển động, công thức tính vận tốc Môn Lí lớp 10

Xem thêm: trường đh đạt chuẩn ĐNÁ

[ads]