Tính chất hóa học của phenol Môn Hóa lớp 11

Hóa 11 bài bác 41: Tính hóa chất và công thức cấu trúc của Phenol C6h5OH. Phenol là những phù hợp hóa học cơ học vô phân tử với group OH link thẳng với nguyên vẹn tử C của vòng benzen và được phần mềm vô một vài nghành của cuộc sống tạo ra.

Vậy phenol với đặc điểm chất hóa học, đặc điểm vật lý cơ gì? công thức cấu trúc và công thức phân tử ra sao nhưng mà rất có thể được phần mềm vô công nghiệp hóa học mềm, dung dịch trị khuẩn,… tất cả chúng ta hãy nằm trong tìm hiểu hiểu qua chuyện nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của phenol Môn Hóa lớp 11

I. Định nghĩa và phân loại Phenol

1. Phenol là gì?

– Phenol là những phù hợp hóa học cơ học vô phân tử với group OH link thẳng với nguyên vẹn tử C của vòng benzen.

* Lưu ý:Phân biệt thân ái phenol và ancol thơm ngát (phenol với group OH link thẳng với C của vòng benzen, ancol với group OH link với C của nhánh).

phân biệt phenol và ancol

Công thức cấu trúc của phenol và của ancol benzylic

2. Phân loại phenol

– Những phenol nhưng mà phân tử với chứa1nhóm –OHthì phenol nằm trong loại monophenol. Ví dụ: phenol,o-crezol,m-crezol, p-crezol,…

– Những phenol nhưng mà phân tử với chứa đựng nhiều group –OHthì phenol nằm trong loạipoliphenol.

* Nhận xét:Phenol cũng là tên gọi riêng rẽ của phù hợp hóa học cấu trúc tự group phenyl link với group hiđroxyl (C6H5-OH), hóa học vượt trội cho những phenol.

II. Tính hóa học vật lý cơ của Phenol

– Phenol không nhiều tan nội địa rét, tan nhiều nội địa rét nên dùng để làm tách tự cách thức phân tách.

– Là hóa học rắn, độc, Khi nhằm lâu vô bầu không khí bị chảy rữa tự hít độ ẩm và fake trở thành color hồng.

III. Tính hóa chất của Phenol

1. Cấu tạo nên của phân tử phenol

–Phân tử phenol cấu trúc bao gồm 2 phần: Gốc phenyl (-C6H5) và group chức hydroxyl (-OH).

– Gốc C6H5hút e thực hiện mang lại link O-H vô phân tử phenol phân đặc biệt rộng lớn link O-H của ancol. Vì vậy, H vô group OH của phenol vui nhộn rộng lớn H vô group OH của ancol và bộc lộ được xem axit yếu ớt (phenol mang tên gọi không giống là axit phenic).

– Do với cảm giác phối hợp nên cặp e ko dùng của nguyên vẹn tử O bị hít về phía vòng benzen thực hiện mang lại tỷ lệ e của vòng benzen nhất là những vị trío-, p-tăng lên nên phản xạ thế vô vòng benzen của phenol dễ dàng rộng lớn và ưu tiên vô vị trío-, p-.

công thức cấu trúc phenol C6h5OH

2. Tính hóa chất của Phenol

a) Tính hóa học của tập thể nhóm OH

– Phenol ứng dụng với sắt kẽm kim loại kiềm (Phenol + Na):

C6H5OH + Na →C6H5ONa + 1/2H2

Phản ứng này dùng để làm phân biệt phenol với anilin.

– Phenol ứng dụng với hỗn hợp kiềm (phenol + NaOH):

C6H5OH + NaOH→C6H5ONa + H2O

– Ancol không tồn tại phản xạ này minh chứng H của phenol vui nhộn rộng lớn H của Ancol và minh chứng tác động của gốc phenyl cho tới group OH. Phenol thể hiện nay tính axit tuy nhiên là axit đặc biệt yếu ớt ko thực hiện thay đổi color quỳ tím, yếu ớt hơn hết axit cacbonic.

C6H5ONa + CO2+ H2O→C6H5OH + NaHCO3

→Phản ứng này dùng để làm tách phenol ngoài láo phù hợp anilin và phenol tiếp sau đó tịch thu lại phenol nhờ phản xạ với những axit mạnh rộng lớn (Phenol + HCl):

C6H5ONa + HCl→ C6H5OH + NaCl

– Phenol bị CO2đẩy thoát khỏi muối→phenol với tính axit yếu ớt rộng lớn axit cacbonic→phenol ko thực hiện thay đổi color quỳ tím. (dùng axit mạnh đẩy axit yếu ớt thoát khỏi muối hạt nhằm minh chứng trật tự động tính axit của những chất). Phản ứng này cũng minh chứng được ion C6H5Ocó tính bazơ.

b) Phản ứng thế vô vòng benzen

– Thế Brom: phenol ứng dụng với hỗn hợp brom tạo nên 2,4,6 – tribromphenol kết tủa white (phenol+Br2):

phenol + Br2

→Phản ứng này dùng để làm nhận thấy phenol lúc không xuất hiện của anilin và minh chứng tác động của tập thể nhóm OH cho tới kỹ năng phản xạ của vòng benzen.

– Thế Nitro: phenol ứng dụng với HNO3đặc với xúc tác H2SO4đặc, đun rét tạo nên 2,4,6 – trinitrophenol (axit picric):

C6H5OH + 3HNO3→ C6H2(NO2)3OH + 3H2O

Chú ý:Ngoài phenol, toàn bộ những hóa học nằm trong loại phenol mà còn phải nguyên vẹn tử H ở địa điểm o, p đối với group OH đều rất có thể nhập cuộc vô 2 phản xạ thế brom và thế nitro.

c) Phản ứng tạo nên vật liệu bằng nhựa phenolfomanđehit

– Phenol + HCHO vô môi trường thiên nhiên axit tạo nên thành phầm là vật liệu bằng nhựa phenolfomandehit.

nC6H5OH + nHCHO→ nH2O +(HOC6H2CH2)n

– Chuỗi phản xạ tạo nên vật liệu bằng nhựa novolac
nhựa novolac 1 dạng của phenol fomandehit

IV. Điều chế Phenol

1. Điều chế phenol kể từ benzen

C6H6→ C6H5Cl→C6H5ONa→C6H5OH

C6H6→C6H5CH(CH3)2→C6H5OH

2. Điều chế phenol tự cách thức chưng chứa chấp vật liệu bằng nhựa than thở đá

Nhựa than thở đá + NaOH dư.

– Chiết nhằm lấy nước với C6H5ONa.

– C6H5ONa + HCl →C6H5OH + NaCl

V. Ứng dụng của phenol

+ Phenol được sử dụng trong vô số nhiều nghành không giống nhau:

– Công nghiệpchất dẻo: phenol là nguyên vật liệu nhằm pha chế nhựaphenol formaldehyde.

Xem thêm: Các phiên bản của giày Air Force 1 Hot nhất thị trường

– Công nghiệptơ hóa học: Từ phenol tổ hợp ratơ polyamide.

– Nông dược: Từ phenol pha chế được hóa học khử cỏ đần độn và kích ứng tố thực vật 2,4 – D (là muối hạt natri của axit 2,4 điclophenoxiaxetic).

– Phenol cũng chính là nguyên vật liệu nhằm pha chế một vài phẩm nhuộm,dung dịch nổ(axit picric).

– Do với tính khử khuẩn nên phenol được dùng để làm thẳng thực hiện chấtsát trùng, tẩy uế, hoặc nhằm pha chế những hóa học diệtnấm mốc(ortho – và para – nitrophenol…)

VI. Bài tập dượt Phenol

Bài 3 trang 193 SGK Hóa 11:Cho 14,0 gam láo phù hợp A bao gồm phenol và etanol ứng dụng với natri dư chiếm được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a. Viết những phương trình chất hóa học xẩy ra.

b. Tính bộ phận Xác Suất lượng của từng hóa học vô A.

c. Cho 14,0 gam láo phù hợp A ứng dụng với HNO3thì chiếm được từng nào gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

* Lời giải bài bác 3 trang 193 SGK Hóa 11:

– Gọi x và hắn thứu tự là số mol củaC6H5OH và củaC2H5OH

a) 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

x mol x/2 (mol)

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

y mol y/2 (mol)

– Theo bài bác rời khỏi, tao có: 94x + 46y = 14 (*)

– Theo bài bác ra: nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol).

– Theo PTPƯ, tao có: nH2 = (x/2) + (y/2) = 0,1 (**)

– Giải hệ PT bao gồm (*) và (**) tao được: x = hắn = 0,1 (mol)

⇒ mC6H5OH = 9,4 (g)⇒ %mC6H5OH= (9,4/14).100% = 67,1%

⇒ mC2H5OH= 4,6 (g)⇒ %mC2H5OH= (4,6/14).100% = 32,9%

c) Có PTHH

C6H5OH + 3HNO3→ (NO2)3C6H2OH + 3H2O

0,1 (mol) 0,1 (mol).

⇒ m(NO2)3C6H2OH =229.0,1 = 22,9 (g).

Bài 4 trang 193 SGK Hóa 11:Cho kể từ từ phenol vô nước brom; stiren vô hỗn hợp brom trong CCl4. Nêu hiện tượng lạ và viết lách những phương trình chất hóa học.

* Lời giải bài bác 4 trang 193 SGK Hóa 11:

– Khi phenol và hỗn hợp brom thì thấy xuất hiện nay kết tủa trắng

phenol + br2 tạo nên kết tủa trắng

– Cho Stiren vô hỗn hợp brom vô CCl4 thì thấy dd Brom tổn thất color.

stiren làm mất đi color hỗn hợp brom

Bài 5 trang 193 SGK Hóa 11:Sục khí CO2vào hỗn hợp natri phenolat thấy hỗn hợp vẩn đục, vô hỗn hợp với NaHCO3được tạo nên trở thành. Viết phương trình chất hóa học của phản xạ xẩy ra và phân tích và lý giải. Nhận xét về tính chất axit của phenol.

* Lời giảibài 5 trang 193 SGK Hóa 11:

– Phương trình phản ứng:

C6H5ONa + CO2+ H2O→C6H5OH↓ + NaHCO3

– Dung dịch bị vẩn đục là vì phản xạ dẫn đến phenol.

– Nhận xét về tính chất axit của phenol: Phenol với tính axit yếu ớt rộng lớn nấc loại nhất của axit cacbonic H2CO3, nên bị axit cacbonic đẩy thoát khỏi hỗn hợp muối hạt.

Bài 6 trang 193 SGK Hóa 11:Viết những phương trình chất hóa học điều chế:

– phenol kể từ benzen (1)

– stiren kể từ etylbenzen (2)

Các hóa học vô sinh quan trọng coi như với đầy đủ.

* Lời giải bài bác 6 trang 193 SGK Hóa 11:

– (1) Điều chế phenol phenol kể từ benzen:

C6H6+ Br2

C6H5Br + HBr

C6H5Br + 2NaOHđặc C6H5ONa + NaBr + H2O

C6H5ONa + CO2+ H2O →C6H5OH + NaHCO3

– (2) Điều chế stiren kể từ etybenzen:

– Điều chế etylbenzen kể từ stiren

C6H5CH2CH3+ Br2

C6H5CHBrCH3+ HBr

Xem thêm: ôn thi cho teen 2k

C6H5CHBrCH3+ KOH

C6H5CH=CH2+ KBr

Hy vọng với nội dung bài viết về đặc điểm chất hóa học của phenol, công thức cấu trúc và giải bài bác tập dượt vận dụng phía trên mang lại lợi ích cho những em. Mọi vướng mắc và canh ty ý những em hãy nhằm lại comment bên dưới nội dung bài viết nhằm sdc.org.vn ghi nhận và tương hỗ, chúc những em tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng.