Tính chất hóa học của lưu huỳnh Môn Hóa lớp 10

1. Cấu hình electron của lưu huỳnh

Trong những hợp ý hóa học của diêm sinh với những yếu tố có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn (kim loại, hiđro…), yếu tố diêm sinh đem số lão hóa là -2.

Trong những hợp ý hóa học nằm trong hóa trị của diêm sinh với những yếu tố có tính âm năng lượng điện to hơn (oxi, clo…), yếu tố S đem số lão hóa +4 hoặc +6.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của lưu huỳnh Môn Hóa lớp 10

Đơn hóa học diêm sinh số lão hóa = 0 đem số lão hóa trung gian trá thân mật -2 và +6. Khi diêm sinh nhập cuộc phản xạ, nó thể hiện nay tính lão hóa hoặc tính khử.

2. Lưu huỳnh ứng dụng với sắt kẽm kim loại và hiđro

  • Lưu huỳnh thể hiện nay tính lão hóa, số lão hóa của diêm sinh tách kể từ 0 xuống -2.

Với ĐK nhiệt độ phỏng cao, diêm sinh tiếp tục ứng dụng với hidro và sắt kẽm kim loại, tạo nên thành phầm hidro sunfua hoặc sunfua. Phương trình phản ứng:

Xem thêm: Bí quyết kết hợp giày với váy xòe cá tính và năng động

  • Lưu huỳnh thể hiện nay tính khử, số lão hóa của diêm sinh tăng kể từ 0 lên +4 hoặc +6.

Khi ứng dụng với thủy ngân ở ĐK nhiệt độ phỏng cao sẽ tạo nên đi ra muối hạt thủy ngân (II) sunfua. Phương trình phản ứng:

Xem thêm: ôn thi học kì

3. Lưu huỳnh ứng dụng với phi kim

Lưu huỳnh rất có thể ứng dụng với một số trong những phi kim (oxi, clo, flo…) ở ĐK tương thích. Trong những phản xạ này, diêm sinh thể hiện nay tính khử Khi số lão hóa tăng kể từ 0 lên +4 hoặc +6.

4. Ứng dụng của lưu huỳnh

Trong nhiều ngành công nghiệp, diêm sinh là nguyên vẹn cần thiết người sử dụng để:

  • Điều chế axit sunfuric: 90%
  • Dùng nhằm lưu hóa caosu, sản xuất diêm, phát triển hóa học tẩy White bột giấy tờ, hóa học mềm, phẩm nhuộm, dược phẩm, hóa học trừ sâu…:10%
5. Sản xuất lưu huỳnh
  • Khai thác vô tự động nhiên: Để rất có thể khai quật được diêm sinh vô bất ngờ, người tớ người sử dụng khối hệ thống trang bị nén nước siêu rét ở nhiệt độ phỏng 170 phỏng C vô mỏ diêm sinh nhằm đẩy diêm sinh rét lên bên trên mặt mày khu đất.
  • Sản xuất kể từ hợp ý chất: