Tính chất của tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử Môn Hóa lớp 10

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài xích 1 trang 70 SGK Hóa 10

Bài 1 (trang 70 SGK Hóa 10): Tìm câu sai trong những câu sau:

A. Kim cương là 1 trong dạng thù hằn hình của cacbon, nằm trong loại tinh anh thể vẹn toàn tử.

Bạn đang xem: Tính chất của tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử Môn Hóa lớp 10

B. Trong mạng tinh anh thể vẹn toàn tử, những vẹn toàn tử được phân bổ luân phiên thường xuyên theo dõi một trật tự động chắc chắn.

C. Lực links Một trong những vẹn toàn tử nhập tinh anh thể vẹn toàn tử là links yếu ớt.

D. Tinh thể vẹn toàn tử kiên cố, rất rất cứng, sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng phỏng sôi cao.

Lời giải:

Câu sai là câu C.

Lực links nằm trong hóa trị nhập tinh anh thể vẹn toàn tử rất rộng.

Giải bài xích 2 trang 70 SGK Hóa 10

Bài 2 (trang 70 SGK Hóa 10): Tìm câu sai trong những câu sau đây:

A. Nước đá nằm trong loại tinh anh thể phân tử.

B. Trong tinh anh thể phân tử, lực links yếu ớt Một trong những phân tử là links nằm trong hóa trị.

C. Trong tinh anh thể phân tử, lực links Một trong những phân tử là links yếu ớt.

D. Tinh thể iot là tinh anh thể phân tử.

Lời giải:

Câu sai là câu B.

Trong tinh anh thể phân tử, những phân tử bú mớm nhau vày lực tương tác yếu ớt Một trong những phân tử.

Giải bài xích 3 trang 71 SGK Hóa 10

Bài 3 (trang 71 SGK Hóa 10): Hãy kể thương hiệu những loại tinh anh thể tiếp tục học tập và đặc điểm cộng đồng của từng loại.

Lời giải:

Các loại tinh anh thể tiếp tục học:

Tinh thể vẹn toàn tử: đặc điểm chung: kiên cố, rất rất cứng, sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng phỏng sôi không hề nhỏ.

Tinh thể phân tử: đặc điểm chung: dễ dàng rét chảy, dễ dàng cất cánh tương đối.

Tinh thể ion: đặc điểm chung: rất rất kiên cố, những ăn ý hóa học ion đề khá rắn, khó khăn cất cánh tương đối, khó khăn rét chảy.

Giải bài xích 4 trang 71 SGK Hóa 10

Bài 4 (trang 71 SGK Hóa 10): a) Hãy thể hiện một vài ví dụ hóa học sở hữu mạng tinh anh thể vẹn toàn tử, hóa học sở hữu mạng tinh anh thể phân tử.

b) So sánh sức nóng nhiệt độ chảy của nhị loại tinh anh thể trình bày bên trên. Giải thích?

Xem thêm: Phân tích bài thơ "Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" Môn Ngữ văn Lớp 10

Lời giải:

a) Chất sở hữu mạng tinh anh thể vẹn toàn tử: vàng. Chất sở hữu mạng tinh anh thể phân tử: ở sức nóng phỏng thấp thì sở hữu khí khan hiếm, O2, N2, … kết tinh anh trở thành tinh anh thể phân tử.

b) Lực links nằm trong hóa trị nhập tinh anh thể vẹn toàn tử rất rộng. Vì vậy, tinh anh thể vẹn toàn tử đều kiên cố, khá cứng, khó khăn rét chảy, khó khăn cất cánh tương đối. Trong tinh anh thể phân tử, những phân tử bú mớm nhau vày lực tương tác yếu ớt Một trong những phân tử. Vì vậy tuy nhiên tinh anh thể phân tử dễ dàng rét chảy, dễ dàng cất cánh tương đối.

Giải bài xích 5 trang 71 SGK Hóa 10

Bài 5 (trang 71 SGK Hóa 10): Vì sao những ăn ý hóa học ion sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy cao?

Lời giải:

Lực bú mớm tĩnh năng lượng điện Một trong những ion ngược lốt nhập tinh anh thể ion rất rộng. Các ăn ý hóa học ion đều khá rắn, khó khăn cất cánh rộng lớn, khó khăn rét chảy.

Giải bài xích 6 trang 71 SGK Hóa 10

Bài 6 (trang 71 SGK Hóa 10): Hãy nêu links chất hóa học đa phần nhập 3 loại mạng tinh anh thể tiếp tục biết.

Lời giải:

Liên kết chất hóa học đa phần nhập 3 loại mạng tinh anh thể tiếp tục biết:

– Trong mạng tinh anh thể vẹn toàn tử: links nằm trong hóa trị.

– Trong mạng tinh anh thể phân tử: lực tương tác yếu ớt Một trong những phân tử.

– Trong mạng tinh anh thể ion: lực bú mớm tĩnh năng lượng điện Một trong những ion ngược lốt.

Lý thuyết Tinh thể vẹn toàn tử. Tinh thể phân tử

I. Tinh thể vẹn toàn tử

    – Tinh thể tạo ra vày những vẹn toàn tử nằm tại vị trí những nút của mạng, links cùng nhau vày links nằm trong hóa trị.

    – Liên kết nằm trong hóa trị là links bền nên những tinh anh thể vẹn toàn tử (Si, Ge, …) đều phải có phỏng cứng rộng lớn, sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng phỏng sôi cao.

    Ví dụ: Kim cương có tính cứng lớn số 1 đối với những tinh anh thể không giống.

II. Tinh thể phân tử

1. Một số mạng tinh anh thể

    a. Mạng tinh anh thể phân tử của iot

    – Là tinh anh thể lập phương tâm diện.

    – Không bền, rất có thể hưng phấn kể từ thể rắn sang trọng thể tương đối.

b. Mạng tinh anh thể phân tử của nước đá

Xem thêm: Vật lý lớp 10

    – Cấu trúc tứ diện dạng trống rỗng.

2. Tính hóa học cộng đồng của tinh anh thể phân tử

    – Lực tương tác Một trong những phân tử rất rất yếu ớt nên những hóa học sở hữu kết cấu tinh anh thể phân tử thông thường mượt, sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy thấp, dễ dàng cất cánh tương đối.

✅ Giải bài xích tập luyện sách giáo khoa Hóa Học lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐