Tiếng Anh

Tạo chân thành và ý nghĩa cho những kể từ của bạn

Bạn đang xem: Tiếng Anh

Khám đập phá Cambridge Dictionary

Từ của Ngày

page-turner

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈpeɪdʒˌtɜː.nər/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Xem thêm: ôn thi học kì

/ˈpeɪdʒˌtɝː.nɚ/

a book that is so sánh exciting that you want to tát read it quickly

Về việc này

Get the miễn phí Cambridge Dictionary +Plus app

Personalized English vocabulary practice with the Cambridge Dictionary.

Free with ads, or go ad-free as an in-app purchase.

Duyệt Từ điển giờ đồng hồ Anh–Việt

Hoặc, duyệt Cambridge Dictionary index

Xem thêm: kì nghỉ tết dương 2k

Cambridge Dictionary +Plus

Các list kể từ và bài xích trắc nghiệm không lấy phí muốn tạo, vận chuyển và phân tách sẻ!

Bạn đang được singin. Bắt đầu tạo ra một list kể từ hoặc thực hiện bài xích trắc nghiệm!

Tác giả

Bình luận