Thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia 2023 (CHÍNH XÁC NHẤT)

Vừa qua chuyện, Sở GD&ĐT tiếp tục công tía công văn 1515/BGDĐT-QLCL | Hướng dẫn tổ chức triển khai ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm 2023. Trong số đó sở hữu vấn đề đặc biệt cần thiết được rất nhiều chúng ta sỹ tử quan hoài đó là thời lừa lọc ĐK ganh đua trung học phổ thông Quốc gia 2023.

Bài viết lách xem thêm thêm:

Bạn đang xem: Thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia 2023 (CHÍNH XÁC NHẤT)

  • Hướng dẫn Đăng ký tham gia dự thi trung học phổ thông Quốc gia 2023
  • Ghi phiếu Đăng ký tham gia dự thi chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023

Thời lừa lọc ĐK ganh đua trung học phổ thông Quốc gia 2023 – Công tía đầu tiên của Sở GD&ĐT

Thời lừa lọc ĐK ganh đua trung học phổ thông Quốc gia 2023 được quy quyết định bên trên Công văn 1515/BGDĐT-QLCL vì thế Sở GD&ĐT công tía ngày 07/4/2023 như sau:

Từ ngày 04/5/2023 cho tới 17h00 ngày 13/5/2023:

– Thí sinh đang được học tập lớp 12 năm học tập 2022-2023 triển khai đăng ký tuyển sinh trung học phổ thông Quốc gia 2023 trực tuyến hoặc trực tiếp;

– Thí sinh tự tại triển khai đăng ký tuyển sinh trung học phổ thông Quốc gia 2023 trực tiếp; Đơn vị đăng ký tuyển sinh thu làm hồ sơ đăng ký tuyển sinh và bạn dạng photo CMND/CCCD, nhập tài liệu của sỹ tử lên Hệ thống quản lý và vận hành ganh đua (thí sinh rất có thể nộp phong suy bì sở hữu dán kèm cặp tem ghi rõ rệt vị trí và vấn đề người nhận nếu mà thấy cần thiết thiết).

– Sau Khi tiếp tục hoàn thiện việc nhập tài liệu đăng ký tuyển sinh lên bên trên khối hệ thống quản lý và vận hành ganh đua, Đơn vị đăng ký tuyển sinh in vấn đề của sỹ tử kể từ Hệ thống quản lý và vận hành ganh đua, phú mang lại nhà giáo căn nhà nhiệm hoặc là kẻ được cắt cử tổ chức triển khai mang lại học viên nhằm thanh tra rà soát và ký xác nhận.

Chậm nhất 17h00 ngày 13/5/2023:

Các Đơn vị đăng ký tuyển sinh cần được hoàn thiện việc nhập Hồ sơ đăng ký tuyển sinh chất lượng nghiệp trung học phổ thông mang lại sỹ tử tự tại. Sở GD&ĐT hoàn thiện việc thanh tra rà soát lại điểm bảo lưu của sỹ tử và sửa đổi những sơ sót làm hồ sơ đăng ký tuyển sinh (nếu có) muộn nhất cho tới ngày 19/5/2023.

thoi-gian-dang-ky-thi-thpt-quoc-gia-2023-1

Chậm nhất vào trong ngày 22/5/2023:

Các Đơn vị đăng ký tuyển sinh nên hoàn thiện những công việc: 

  • In Phiếu đăng ký tuyển sinh + Phiếu đăng ký tuyển sinh số 1 + Phiếu đăng ký tuyển sinh số 2 của sỹ tử đang được học tập bên trên lớp 12 năm học tập 2022-2023; 
  • Ký thương hiệu, đóng góp lốt lên bên trên những phiếu đăng ký tuyển sinh tiếp tục in; 
  • Lưu Phiếu đăng ký tuyển sinh số 1 bên trên Đơn vị ; 
  • Giao lại Phiếu đăng ký tuyển sinh số 2 mang lại sỹ tử.

Chậm nhất vào trong ngày 06/6/2023:

Các Đơn vị đăng ký tuyển sinh cần thiết hoàn thiện những việc làm sau:

Xem thêm: ôn thi cho teen 2k

– Thu Phiếu ĐK xét thừa nhận TN trung học phổ thông, làm hồ sơ xét thừa nhận TN trung học phổ thông và làm hồ sơ tận hưởng ưu tiên nhập xét tuyển chọn ĐH, CĐ; nhập tài liệu xét thừa nhận TN trung học phổ thông và tài liệu về ưu tiên nhập xét tuyển chọn ĐH, CĐ của sỹ tử lên Hệ thống quản lý và vận hành ganh đua.

Ngay sau thời điểm tiếp tục nhập đoạn tài liệu, in vấn đề của sỹ tử lấy kể từ Hệ thống quản lý và vận hành ganh đua, phú mang lại nhà giáo căn nhà nhiệm hoặc là kẻ được cắt cử tổ chức triển khai mang lại học viên thanh tra rà soát lại và ký xác nhận.

– Kiểm tra làm hồ sơ đăng ký tuyển sinh TN trung học phổ thông và những làm hồ sơ sở hữu tương quan cho tới Kỳ ganh đua, kiểm tra ĐK tham gia dự thi của từng sỹ tử, xác nhận tư cơ hội sỹ tử, đưa ra quyết định ko mang lại sỹ tử tham gia kỳ ganh đua còn nếu không đầy đủ ĐK và làm hồ sơ hợp ý lệ; đôi khi, thông tin thẳng cho tới mang lại sỹ tử.

Sau cơ, in Danh sách sỹ tử đăng ký tuyển sinh TN trung học phổ thông theo đuổi trật tự a, b, c,… của thương hiệu sỹ tử theo đuổi lớp/trường so với chúng ta sỹ tử đang được học tập lớp 12 năm học tập 2022-2023, theo đuổi đối tượng người tiêu dùng so với chúng ta sỹ tử tự tại.

– Các Sở GDĐT, những ngôi trường trung học tập phổ thông chỉ dẫn nhằm sỹ tử sở hữu CCCD|CMND|ĐDCN|Số Hộ chiếu trước lúc ĐK ganh đua.

Trong tình huống nếu như sỹ tử tự tại không tồn tại CCCD|CMND|ĐDCN|Số Hộ chiếu và mã quyết định danh, Hệ thống quản lý và vận hành ganh đua tiếp tục gán mang lại sỹ tử cơ một mã số bao gồm 12 ký tự động nhằm quản lý và vận hành.

Những sỹ tử sở hữu nguyện vọng ĐK nhằm xét tuyển chọn ĐH, CĐ thì nên ĐK số Smartphone, tin nhắn của tôi khi đăng ký tuyển sinh.

*Lưu ý: Thí sinh tiếp tục ĐK sơ tuyển chọn nên dùng CCCD|CMND|ĐDCN|Số Hộ chiếu thống nhất lúc đăng ký tuyển sinh TN trung học phổ thông, ĐK sơ tuyển chọn và ĐK xét tuyển chọn ĐH, CĐ.

– Trong thời hạn đăng ký tuyển sinh TN trung học phổ thông, sỹ tử sở hữu nguyện vọng ĐK xét tuyển chọn ĐH, CĐ cần thiết khai báo bên trên ứng dụng không thiếu thốn, đúng đắn những vấn đề kèm cặp minh bệnh theo đuổi quy quyết định và chỉ dẫn bên trên phần Phụ lục XVII nhằm tận hưởng ưu tiên nhập xét tuyển chọn sinh ĐH – CĐ.

– Hồ sơ, ghi nhận thừa hưởng ưu tiên, khuyến nghị tương quan cho tới xét thừa nhận chất lượng nghiệp trung học phổ thông cần được được sỹ tử nộp mang lại Đơn vị đăng ký tuyển sinh muộn nhất vào trong ngày 31/5/2023.

Đơn vị đăng ký tuyển sinh sở hữu trách móc nhiệm thanh tra rà soát và tra cứu vớt vấn đề cung ứng vì thế CSDL vương quốc về dân ở ( phía trên Hệ thống quản lý và vận hành thi) nhằm xác nhận về diện ưu tiên theo đuổi điểm ở thông thường trú mang lại sỹ tử.

Xem thêm: ôn thi học kì

– Đơn vị đăng ký tuyển sinh nên phụ trách bảo vệ Phiếu đăng ký tuyển sinh số 1, Phiếu ĐK xét thừa nhận TN trung học phổ thông, làm hồ sơ xét thừa nhận TN trung học phổ thông tất nhiên, Danh sách sỹ tử đăng ký tuyển sinh nhằm xuất trình đúng lúc đáp ứng mang lại công tác làm việc điều tra, đánh giá, công tác làm việc xét thừa nhận TN trung học phổ thông và đòi hỏi sửa chữa thay thế (nếu có);

Bàn phú lại mang lại Sở GDĐT Danh sách đăng ký tuyển sinh, Phiếu đăng ký tuyển sinh so với sỹ tử đang được là học viên lớp 12 năm học tập 2022-2023 hoặc túi làm hồ sơ đăng ký tuyển sinh TN trung học phổ thông (có bạn dạng sao CCCD|CMND|ĐDCN|Hộ chiếu) so với sỹ tử tự tại.

⇒ Như vậy, Thời lừa lọc ĐK ganh đua trung học phổ thông Quốc gia 2023 là từ thời điểm ngày 04/5/2023 cho tới 17h00 ngày 13/5/2023.