thi thpt quốc gia tiếng anh

(Chinhphu.vn) - Đề ganh đua và đáp án môn Tiếng Anh, kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Bạn đang xem: thi thpt quốc gia tiếng anh

Đáp án môn Tiếng Anh, kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023: Đề ganh đua và đáp án môn Tiếng Anh - Hình ảnh 1.

Đáp án môn giờ Anh, kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Đề ganh đua môn Tiếng Anh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông mã đề 401

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 16.

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 17.

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 18.

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 19.

 Gợi ý lời nói giải môn Tiếng Anh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 mã đề 401

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh trăng tròn.

Đề ganh đua môn Tiếng Anh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 mã đề 402

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 21.

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 22.

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 23.

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 24.

 Gợi ý lời nói giải môn Tiếng Anh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 mã đề 402

1.D

2.B

3. A

4.C

5.A

6.C

7.D

8.A

9.B

10.A

11.C

12.C

13.D

14.B

15.C

16.A

17.D

18.C

19.A

20.B

21.C

22.A

23.C

24.A

25.D

26.A

27.A

28.D

29.D

30.C

31.C

32.C

33.D

34.C

35.D

36.A

37.A

38.D

39.C

40.A

41.A

42.D

43.C

44. C

45.D

46.C

47.C

48.A

49.D

50.D

Đề ganh đua môn Tiếng Anh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 mã đề 405

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 26.

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 27.

Xem thêm: Soạn bài "Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa" Môn Ngữ văn Lớp 10

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 28.

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 29.

Gợi ý lời nói giải môn Tiếng Anh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 mã đề 405

1.C

2.D

3.D

4.B

5.B

6.B

7.C

8.D

9.C

10.A

11.A

12.B

13.C

14.D

15.B

16.C

17.C

18.D

19.C

20.B

21.A

22.B

23.C

24.B

25.A

26.A

27.C

28.B

29.A

30.C

31.C

32.D

33.A

34.A

35.A

36.D

37.C

38.D

39.C

40.B

41.B

42.D

43.D

44. D

45.B

46.C

47.D

48.A

49.D

50.B

Đề ganh đua môn Tiếng Anh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 mã đề 409

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 31.

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 32.

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 33.

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 34.

Gợi ý lời nói giải môn Tiếng Anh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 mã đề 409

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 35.

Đề ganh đua môn Tiếng Anh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 mã đề 416

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 36.

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 37.

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 38.

Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Đề ganh đua môn Tiếng Anh và khêu gợi ý lời nói giải - Hình ảnh 39.

Theo Báo giáo dục và đào tạo Thời đại

Xem thêm: Hết kì nghỉ Tết Dương rồi, teen 2k mau "thức tỉnh" đi thôi!

  • đề ganh đua môn Tiếng Anh
  • Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo