tại sao các nst phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau

Bạn đang tìm hiểu về tại sao các nst phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau. Dưới đây là những nội dung hay nhất do nhóm sdc.org.vn tổng hợp và biên soạn, xem thêm ở chuyên mục Hướng Dẫn.

tại sao các nst phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau
22 tại sao các nst phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau mới nhất

Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 10> [1]

Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?. Ở kì sau, các NST tách nhau ở tâm động và di chuyển về hai cực của tế bào
NST phải dãn xoắn để tạo điều kiện cho các gen phân mã.. – Dựa vào hình 18.2, hãy giải thích do đâu nguyên phân lại có thể tạo ra được 2 tế bào con có bộ NST giống y hệt tế bào mẹ.

Bạn đang xem: tại sao các nst phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau

Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 10. Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau? [2]

Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?. Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?
Sau khi phân chia xong chúng phải giãn xoắn để các gen thực hiện phiên mã.

Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau? [3]

Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?. Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để thu gọn lại (tránh sự cồng kềnh) dễ di chuyển trong quá trình phân bào

Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau? [4]

Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?. Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau vì:
Vì vậy sự đóng xoắn cực đại của NST vào kì sau giúp cho quá trình phân li của NST về hai cực tế bào không bị đứt gãy => tránh gây đột biến NST.

Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau [5]

Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau. Với giải Câu 2 trang 75 SGK Sinh học 10 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Sinh học 10
Câu 2 trang 75 SGK Sinh học 10: Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?. Các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau để thu gọn lại và dễ dàng di chuyển trong quá trình phân bào.
Câu hỏi ▼ trang 74 SGK Sinh học 10: Hãy giải thích do đâu mà nguyên phân lại có thể tạo ra được 2 tế bào con có bộ NST giống y hệt tế bào mẹ…. Câu 1 trang 75 SGK Sinh học 10: Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào…

Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau? [6]

Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?. Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để thu gọn lại (tránh sự cồng kềnh) dễ di chuyển trong quá trình phân bào
Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để thu gọn lại (tránh sự cồng kềnh) dễ di chuyển trong quá trình phân bào. NST phải dãn xoắn để tạo điều kiện cho các gen phân mã.
Sau khi phân chia xong chúng phải giãn xoắn để các gen thực hiện phiên mã.. Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để thu gọn lại (tránh sự cồng kềnh) dễ di chuyển trong quá trình phân bào

Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 10 [7]

Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?. Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?
Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để thu gọn lại (tránh sự cồng kềnh) dễ di chuyển trong quá trình phân bào. NST phải dãn xoắn để tạo điều kiện cho các gen phân mã.

Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau? [8]

Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?. Câu 2: Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?
Vì vậy mà sau khi nhân đôi, NST vẫn còn dính với nhau ở tâm động, đảm bảo cho việc phân chia đồng đều các nhiễm sắc tử về các tế bào con.. Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 2 bài 18 sinh học 10, kì giữa, NST co xoắn cực đại, tại sao NST co xoắn cực đại

Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau [9]

Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau. Bài 2 trang 75 Sinh học 10: Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?

Giải bài tập SGK Sinh học 10 [10]

Trả lời câu 2 trang 75 – Bài 18 – SGK môn Sinh học lớp 10. Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?
Chu kì tế bào gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân.. Nguyên phân là hình thức phân chia tế bào ở sinh vật nhân thực, trong đó vật chất di truyền được phân chia đồng đều cho tế bào con.
Giải các bài tập Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân khác Câu hỏi trang 74 – Bài 18 – SGK môn Sinh học lớp 10 Dựa vào hình 18.2, hãy… Trả lời câu 1 trang 75 – Bài 18 – SGK môn Sinh học lớp 10 Chu trình tế bào gồm..

tại sao nst co xoắn tối đa trước khi bước vào kỳ sau?điều gì sẽ xảy ra nếu ở kỳ trước của nguyên phân thoi phân bào bị phá hủy [11]

Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để thu gọn lại (tránh sự cồng kềnh) dễ di chuyển trong quá trình phân bào. NST phải dãn xoắn để tạo điều kiện cho các gen phân mã.
Nếu không có thoi vô sắc thì các nhiễm sắc tử sẽ không thể di chuyển đồng đều về các tế bào con, tạo ra tế bào con 4n.. Trước khi bước vào kì sau các NST cần co xoắn tối đa để dễ dàng di chuyển trong quá trình phân bào
Nếu ở kì giữa của nguyên phân thoi phân bào bị phá hủy thì các nhiễm sắc tử của NST kép không thể di chuyển về 2 cực của tế bào để phân chia thành 2 tế bào con. một bè nứa trôi tự do với vận tốc bằng vận tốc của dòng nước

Xem thêm: Phân tích bài thơ "Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" Môn Ngữ văn Lớp 10

Giải Bài Tập SGK Sinh 10 Bài 2 Trang 75 [12]

Các NST cần co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau để thu gọn kích thước giúp NST dễ dàng di chuyển về các cực trong kì sau. Sau khi phân chia xong, NST sẽ dãn xoắn thì các gen trên NST mới có thể hoạt động (nhân đôi, phiên mã, dịch mã) được.
Các NST cần co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau để thu gọn kích thước giúp NST dễ dàng di chuyển về các cực trong kì sau. Sau khi phân chia xong, NST sẽ dãn xoắn thì các gen trên NST mới có thể hoạt động (nhân đôi, phiên mã, dịch mã) được.

Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 10 [13]

Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?. Ở kì sau, các NST tách nhau ở tâm động và di chuyển về hai cực của tế bào
NST phải dãn xoắn để tạo điều kiện cho các gen phân mã.

Bài 3 trang 75 SGK Sinh học 10 – Giải nhanh [14]

Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?. Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để thu gọn lại (tránh sự cồng kềnh) dễ di chuyển trong quá trình phân bào

Bài 1,2,3,4 trang 75 sinh học lớp 10: Bài 18 CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN… [15]

Chu trình tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào.. Điều gì sẽ xảy ra nếu các NST sau khi nhân đôi lại tách rời nhau ra rồi mới di chuyển về 2 cực của tế bào?
Điều gì sẽ xảy ra nếu kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy?. Chu kì tế bào là trình tự các giai đoạn mà tế bào cần phải trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần phân bào
Kì trung gian được chia thành các pha nhỏ là G1, S và G2. Ngay sau khi vừa mới phân chia xong, tế bào bước vào giai đoạn được gọi là G1.

Bài tập 2 trang 75 SGK Sinh học 10 [16]

Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?. Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để tránh sự cồng kềnh khó di chuyển trong quá trình phân bào
Hãy đề xuất thời điểm dùng tác nhân gây đột biến gen có hiệu quả nhất?. Màng nhân xuất hiện trở lại vào kì cuối của nguyên phân có ý nghĩa gì?

Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân [17]

Giải Bài Tập Sinh Học 10 – Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:. Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 18 trang 74: Dựa vào hình 18.2, hãy giải thích do đâu nguyên phân lại có thể tạo ra được 2 tế bào con có bộ NST giống y hệt tế bào mẹ.
+ Ở kì giữa: Các NST kép co xoắn cực đại và xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo. Thoi phân bào đính vào 2 phía của mỗi NST kép tại tâm động.
→ Như vậy, sau nguyên phân từ 1 tế bào mẹ ban đầu có bộ NST lưỡng bội (2n) tạo ra 2 tế bào con có bộ NST (2n) giống y hệt tế bào mẹ.. Bài 1 (trang 75 sgk Sinh học 10): Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào?

Giải bài tập trang 75 SGK Sinh học lớp 10: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân [18]

Giải bài tập trang 75 SGK Sinh học lớp 10: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân. Giải bài tập trang 75 SGK Sinh học lớp 10: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân tóm tắt kiến thức cơ bản, hướng dẫn giải các bài tập trong sách giáo khoa theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục
Tóm tắt lý thuyết: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân. Chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân.
Quá trình này bao gồm 2 giai đoạn: phân chia nhân và phân chia tế bào chất.. Sau khi kì sau hoàn tất việc phân chia vật chất di truyền, tế bào chất bắt đầu phân chia thành 2 tế bào con

Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân: Bài 1,2,3,4 trang 75 Sinh 10 [19]

Bài 18 Môn Sinh – Giải bài 1,2,3,4 trang 75 SGK Sinh 10 : Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân – Chương 4 Phân bào.. Bài 1:Chu trình tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào.
Nó bào gồm gian kỳ, và các giai đoạn (kỳ) trong nguyên phân.. Gồm những giai đoạn :kì trung gian và quá trình nguyên phân
– Qua các Pha của chu kỳ tế bào, chúng thấy rằng tế bào có khả năng tự thay thế tế bào khác khi có dấu hiệu tổn thương(da bị xước lại lành). Từ đó y học tìm ra rất nhiều loại thuốc để bổ sung những khuyết điểm của cơ thể con người.

Xem thêm: thi đai học

Soạn Sinh học 10 Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân [20]

Để quá trình tiếp thu kiến thức mới trở nên dễ dàng và đạt hiệu quả nhất, trước khi bắt đầu bài học mới các em cần có sự chuẩn bị nhất định qua việc tổng hợp nội dung kiến thức lý thuyết trọng tâm, sử dụng những kiến thức hiện có thử áp dụng giải các bài tập ứng dụng, trả lời câu hỏi liên quan. Dưới đây chúng tôi đã soạn sẵn Lời giải Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân đầy đủ nhất, giúp các em tiết kiệm thời gian
– Ở kì trung gian, tại pha S các NST được nhân đôi nhưng vẫn còn đính với nhau ở tâm động tạo nên 1 NST kép bao gồm 2 nhiễm sắc tử (crômatit).. + Ở kì giữa: Các NST kép co xoắn cực đại và xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo
+ Ở kì sau: Diễn ra hiện tượng các nhiễm sắc tử của các NST kép tách nhau tại tâm động tạo thành các NST đơn, phân ly đồng đều về 2 cực của tế bào.. → Như vậy, sau nguyên phân từ 1 tế bào mẹ ban đầu có bộ NST lưỡng bội (2n) tạo ra 2 tế bào con có bộ NST (2n) giống y hệt tế bào mẹ.

Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào, nguyên phân và giảm phân [21]

Chu kì tế bào, các hình thức phân bào, nguyên phân và giảm phân. Câu 2: Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?
NST phải dãn xoắn để tạo điều kiện cho các gen phân mã.. Câu 1: Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào.
Trình tự này bao gồm hai giai đoạn được gọi là kì trung gian và các kì của nguyên phân.. Kì trung gian được chia thành các pha nhỏ là G1, S và G2

Sinh 10 Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân [22]

– Chu kì tế bào là trình tự nhất định các sự kiện mà tế bào trải qua và lặp lại giữa các lần nguyên phân liên tiếp mang tính chất chu kì.. – Chu kì tế bào gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân
– G2: Tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào.. – Thời gian và tốc độ phân chia tế bào ở các bộ phận khác nhau trên cùng một cơ thể là rất khác nhau để đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.
+ Các điểm điều hoà chu kì tế bào sẽ kiểm soát thời gian và tốc độ phân chia của tế bào.. – Nếu vượt qua điểm kiểm soát R thì tế bào tiếp tục chu kì, nếu không vượt qua R thì tế bào sẽ đi vào quá trình biệt hoá.

Nguồn tham khảo

 1. https://loigiaihay.com/bai-3-trang-75-sgk-sinh-10-c69a36724.html#:~:text=C%C3%A1c%20NST%20ph%E1%BA%A3i%20xo%E1%BA%AFn%20t%E1%BB%91i,cho%20c%C3%A1c%20gen%20ph%C3%A2n%20m%C3%A3.
 2. https://baitap.me/bai-2-trang-75-sgk-sinh-hoc-10-tai-sao-cac-nst-phai-co-xoan-toi-da-truoc-khi-buoc-vao-ki-sau_2509
 3. https://doctailieu.com/tra-loi-cau-3-trang-75-sgk-sinh-10
 4. https://toploigiai.vn/giai-sinh-10-bai-2-trang-75-sgk-sinh-10
 5. https://vietjack.me/tai-sao-cac-nst-phai-co-xoan-toi-da-truoc-khi-buoc-vao-ki-sau-9495.html
 6. https://hoc24.vn/hoi-dap/tim-kiem?q=T%E1%BA%A1i+sao+c%C3%A1c+nhi%E1%BB%85m+s%E1%BA%AFc+th%E1%BB%83+ph%E1%BA%A3i+co+xo%E1%BA%AFn+t%E1%BB%91i+%C4%91a+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+khi+b%C6%B0%E1%BB%9Bc+v%C3%A0o+k%C3%AC+sau?&id=54012
 7. https://hoctot.nam.name.vn/bai-3-trang-75-sgk-sinh-10-c69a36724.html
 8. https://tech12h.com/de-bai/tai-sao-cac-nst-phai-co-xoan-toi-da-truoc-khi-buoc-vao-ki-sau.html
 9. https://haylamdo.com/giai-bai-tap-sinh-10/bai-2-trang-75-sinh-hoc-10.jsp
 10. https://www.chuabaitap.com/giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-10/tra-loi-cau-2-trang-75-bai-18-sgk-mon-sinh-hoc-lop-10.html
 11. https://loga.vn/hoi-dap/tai-sao-nst-co-oan-toi-da-truoc-khi-buoc-vao-ky-sau-dieu-gi-se-ay-ra-neu-o-ky-truoc-cua-nguyen-p-629513
 12. https://voh.com.vn/hoc-tap/giai-bai-tap-giai-bai-tap-sgk-sinh-10-bai-2-trang-75.160.635.287.1187
 13. https://timdapan.com/dapan/bai-3-trang-75-sgk-sinh-10
 14. https://giainhanh.com/bai-3-trang-75-sgk-sinh-hoc-10
 15. https://baitapsgk.com/lop-10/sinh-lop-10/cau-1-cau-2-cau-3-cau-4-trang-75-sinh-hoc-lop-10-chu-ki-te-bao-va-qua-trinh-nguyen-phan.html
 16. https://hoc247.net/sinh-hoc-10/bai-tap-2-trang-75-sgk-sinh-hoc-10-bt3477.html
 17. https://sachgiaibaitap.com/sach_giai/giai-sinh-hoc-lop-10-bai-18-chu-ki-te-bao-va-qua-trinh-nguyen-phan/
 18. https://giasutoancau.com/giai-bai-tap-trang-75-sgk-sinh-hoc-lop-10-chu-ki-te-bao-va-qua-trinh-nguyen-phan
 19. https://dethikiemtra.com/lop-10/bai-tap-sgk-lop-10/giai-bai-1234-trang-75-sgk-sinh-10-chu-ki-te-bao-va-qua-trinh-nguyen-phan-d3683.html
 20. https://tailieu.com/soan-sinh-hoc-10-bai-18-chu-ki-te-bao-va-qua-trinh-nguyen-phan-a33275.html
 21. https://lib24.vn/sach-giao-khoa-sinh-hoc-lop-10/bai-18-19-chu-ki-te-bao-cac-hinh-thuc-phan-bao-nguyen-phan-va-giam-phan
 22. https://www.dayhocmoi.com/2021/06/sinh-10-bai-18-chu-ki-te-bao-va-qua.html