Sinh sản hữu tính ở thực vật Môn Sinh học Lớp 11

Ở Clip này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong Thầy Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) đi dò thám hiểu về bài xích “Sinh sản hữu tính ở thực vật”.

I. Định nghĩa

 • Sinh sản hữu tính là mẫu mã sinh đẻ với tách phân và với quy trình thụ tinh ma đằm thắm tinh dịch và trứng tạo nên trở nên hợp ý tử.
 • Đặc điểm của sinh đẻ hữu tính: Có tách phân, với thụ tinh ma và đưa đến sự đa dạng và phong phú.

II. Sinh sản hữu tính ở thực vật với hoa.

1. Hoa.

 • Hoa là ban ngành sinh đẻ của thực vật.
 • Hoa được chia thành nhì loại: Hoa đực và hoa loại.
 • Cấu tạo nên hoa: Cuống, đế, tràng hoa (cánh hoa), nhụy (đầu, vòi vĩnh, bầu), chỉ nhị, bao phấn.

2. Hình trở nên phó tử.

 • Ở sinh noãn, từ là một tế bào qua chuyện quy trình tách phân đưa đến 4 tế bào con cái, sau 3 chuyến nguyên vẹn phân đưa đến 8 nhân.
 • Ở sinh phân tử phân  từ là một tế bào qua chuyện quy trình tách phân đưa đến 4 tế bào con cái cải cách và phát triển trở nên 4 phân tử phấn.

Bạn đang xem: Sinh sản hữu tính ở thực vật Môn Sinh học Lớp 11

3. Thụ phấn và thụ tinh ma ở thực vật.

 • Thụ phấn nhờ dông, côn trùng nhỏ, nước miễn sao phân tử phấn xúc tiếp với đầu nhụy tạo nên ống dẫn. Nhân nguyên vẹn phân đưa đến nhân sinh đẻ và nhân ống phấn -> tinh ma tử 1 và tinh ma tử 2.
 • Thụ tinh: nhì tinh ma tử theo dõi ống phấn cút nhập bao noãn. 1 tinh ma tử tiếp tục dung phù hợp với noãn đưa đến hợp ý tử, tinh ma tử sót lại kết phù hợp với tế bào trung tâm đưa đến tế bào 3n.

4. Sự cải cách và phát triển tạo nên ngược và phân tử.

Xem thêm: điểm THPTQG 2019

a. Tạo hạt

Hợp tử nguyên vẹn phân nhiều làn đường tạo nên trở nên phôi tạo nên rễ chồi, đằm thắm chồi, lá chồi. Tế bào trung tâm 3n cải cách và phát triển trở nên nội nhũ. Vỏ bao noãn vạc triển  trở nên vỏ phân tử.

b. Hình trở nên ngược.
 • Bầu nhụy cải cách và phát triển trở nên ngược bao lấy phân tử.
 • Phân loại quả: ngược thô đóng góp, ngược thô hé, ngược mọng nước, ngược hoạnh,…
 • Quá trình chín: tế bào xung quanh ngược gửi hóa tạo nên bộ phận thịt ngược,..

Hy vọng nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập môn Sinh học tập lớp 11.