Recreation Môn Tiếng anh Lớp 11.

TIẾNG ANH LỚP 1/ UNIT 14/ AT THE TOY SHOP( nhận bài xích luyện không tính tiền bên trên đây)
TIẾNG ANH LỚP 1/ UNIT 14/ AT THE TOY SHOP( nhận bài xích luyện không tính tiền bên trên đây)

Bạn đang xem: Recreation Môn Tiếng anh Lớp 11.

Đề đánh giá 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 14: Recreation

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 đem đáp án

Đề đánh giá 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 14 hệ 7 năm bởi VnDoc.com tự động biên soạn và đăng lên sau đây tổ hợp những dạng bài xích luyện trắc nghiệm thịnh hành nhập Tiếng Anh lớp 11 kèm theo đáp án.

Xem thêm: Đề đánh giá 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 13 hệ 7 năm MỚI

Mời chúng ta nhập cuộc group Tài liệu học hành lớp 11 nhằm nhận tăng những tư liệu hay: Nhóm Tài liệu học hành lớp 11

Bài luyện tự động luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 14 tổ hợp những dạng bài xích luyện thịnh hành canh ty học viên lớp 11 gia tăng kỹ năng và kiến thức và sẵn sàng cho tới kì thi đua thời điểm cuối kỳ tiếp đây. Hình như những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tư liệu môn Toán 11 và Ngữ Văn lớp 11. Mời những em tìm hiểu thêm bài xích tại đây.

Tiếng Anh 11 Unit 14

Đề đánh giá 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 14: Recreation

Bản quyền thuộc sở hữu VnDoc cay nghiệt cấm từng hành động sao chép vì thế mục tiêu thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. He ______ us for hours with his stories and jokes.

A. supported

B. entertained

C. regarded

D. raised

2. Football, rugby and baseball are the most popular ______ sports in Britain.

A. watcher

B. looker

C. amateur

D. spectator

3. Thomas Eakins studied not only painting ______ anatomy when he was training to tát become an artist.

A. moreover

B. but also

C. as well

D. and

4. She would make an excellent lawyer – she’s conscientious and has a ______ mind.

A. well-trained

B. well-informed

C. well-built

D. well-intentioned

5. There is considerable ______ over the safety of the treatment, so sánh it hasn’t been applied yet.

A. agree

Xem thêm: ôn thi học kì

B. agreement

C. disagree

D. disagreement

Rewrite the following as indicated, making any other changes necessary

6. I haven’t seen him and I haven’t heard him speak either.

Neither ____________________________________________

7. Is the man’s name Richard? Or is it Robert? It’s one of the two

That man’s name ____________________________________

8. Thanks for your help, I finished it in time

But for ____________________________________________

9. I’d lượt thích to tát visit India more than vãn any other country in the world

It’s India __________________________________________

10. That was a silly thing to tát say!

What _____________________________________________

-The end-

Đáp án đề đánh giá 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 14: Recreation

Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. D

3. B

4. D

5. D

Rewrite the following as indicated, making any other changes necessary

6. Neither have I seen him nor have I heard him speak

7. That’s man name either Richard or Robert

8. But for your help, I couldn’t have finished it in time

9. It’s India that I’d lượt thích to tát visit most/ more than vãn any other country in the world

10. What a silly thing to tát be said!

Trên phía trên VnDoc.com vẫn trình làng Đề đánh giá 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 14 hệ 7 năm. Mời chúng ta tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tăng những tư liệu học hành lớp 11 hay như là Đề đánh giá 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 12 hệ 7 năm, Đề đánh giá 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 13 hệ 7 năm …. được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.

Bạn đang được coi bài xích viết: Đề đánh giá 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 14: Recreation. tin tức bởi sdc.org.vn tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: kì nghỉ tết dương 2k

Rate this post