Quy tắc hợp lực song song cùng chiều là gì? Môn Vật lí lớp 10

Lý thuyết vật lí lớp 10 quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều nằm trong chủ thể vật lí lớp 10 Lực và gửi động

Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

Bạn đang xem: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều là gì? Môn Vật lí lớp 10

1/ Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều

F=F1 + F2

F1.d1=F2.d2

Trong đó:

  • F: sự cân đối của hiệp lực (N)
  • F1; F2: là những bộ phận lực tuy nhiên song nằm trong chiều (N)
  • d1; d2: theo thứ tự là cánh tay đòn của lực F1; F2 (m)

2/ Mômen của ngẫu lực

M=F.d

Trong đó:

  • F: sự cân đối của những lực tính năng (N)
  • d: cánh tay đòn của ngẫu lực (m)
  • M: momen của ngẫu lực (N.m)

3/ Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song ngược chiều

F = |F1 – F2|

F1.d1 = F2.d2

Bài hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, ngẫu lực

Bài 1. Đòn gánh lâu năm 1,5 m. Hỏi vai người gánh mặt hàng cần đặt tại điểm này nhằm đòn gánh thăng bằng và vai Chịu đựng tính năng của một lực vì chưng bao nhiêu? biết nhị đầu đòn gánh là thùng gạo và thùng ngô đem lượng theo thứ tự là 30kg và 20kg, bỏ dở lượng của đòn gánh, lấy g=10m/s2.

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

Phân tích bài xích toán

d1 + d2=1,5m

m1=30kg; m2=20kg

Giải

F1=m1g=300N; F2=m2g=200N

F=F1 + F2=500N

F1d1=F2d2 (1)

d1 + d2=1,5 (2)

từ (1) và (2) => d1=0,6m; d2=0,9m

[collapse]

Bài 2. Hai lực tuy nhiên song nằm trong chiều, một lực có tính rộng lớn 13N cơ hội lực tê liệt 0,2m và cơ hội giá chỉ của hiệp lực 0,12m. Tính sự cân đối của lực sót lại và hiệp lực.

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

Phân tích bài xích toán

F1=13 N; d1=0,12 m; d2=0,2 – 0,12=0,08 (m);

Giải

F1d1=F2.d2 => F2=19,5N

F=F1 + F2=32,5 N.

[collapse]

Bài 3. Hai người khênh vật nặng nề 100kg vì chưng một đòn gánh lâu năm 1m, biết điểm treo vật cơ hội vai người loại nhất 60cm. Tính lực tác lên vai của từng người, lấy g=10m/s2 bỏ dở lượng của đòn gánh.

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

Phân tích bài xích toán

m=100kg => F=mg=1000N

d1=0,6m => d2=0,4m

Giải

F1 + F2=1000 (1)

F1d1=F2d2 (2)

Từ (1) và (2) => F1=400N; F2=600N

[collapse]

Bài 4. Thanh rắn mỏng dính phẳng lặng đồng hóa học trục xoay trải qua trọng tâm của thanh. Tác dụng nhập nhị điểm A,B của thanh rắn cách nhau chừng 4,5cm ngẫu lực có tính rộng lớn 5N. Tính Momen của ngẫu lực trong số tình huống sau

a/ Thanh rắn đang được ở địa điểm trực tiếp đứng

b/ Thanh rắn đang được ở địa điểm phù hợp với phương trực tiếp đứng góc 30o.

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

Phân tích bài xích toán

F=5N

a/ d1=AB=4,5cm

b/ d2=ABcos30

Giải

a/ M=F.d1=0,225 N.m.

b/ M=F.d2=0,195 Nm.

[collapse]

Bài 5. Một vật rắn phẳng lặng, mỏng dính đem dạng là 1 trong những tam giác đều ABC, từng cạnh là a=20 centimet. Người tao tính năng nhập vật một ngẫu lực nằm trong mặt mũi phẳng lặng của tam giác. Các lực có tính rộng lớn là 8 N và bịa đặt nhập nhị đỉnh A và B. Tính mômen của ngẫu lực trong số tình huống sau đây:

a) Các lực vuông góc với cạnh AB.

b) Các lực vuông góc với cạnh AC.

c) Các lực tuy nhiên song với cạnh AC.

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

Phân tích bài xích toán

Giải

a) M=F.AB=1,6 N.m.

b) M=F.AH=F. \[\dfrac{{AC}}{2}\]=0,8 N.m.

c) M=F.BH=F.AB.cos30o=1,4 N.m.

[collapse]

Bài 6. Một bàn vuông nhẹ nhàng đem tư chân giốngnhau. Nếu bịa đặt vật đem trọng lượng vượt lên trước 2P ở chính thân thiện bàn thì chân bàn gãy. Tìm những điểm hoàn toàn có thể bịa đặt vật trọng lượng P.. nhưng mà chân bàn ko gãy.

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

Khi bịa đặt vật ở ở trung tâm bàn thì chân bàn gãy => từng chân bàn Chịu đựng được tối đa

pmax = 2P/4 = P/2

Vì tư chân bàn tương tự nhau => chỉ việc xét ĐK cho một chân

Vị trí những chân bàn như hình vẽ, bịa đặt vật bên trên điểm M (x,y)

Áp dụng quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều

Tại điểm A(0,y) và điểm B(a,y): F$_{A}$ + F$_{B}$ = P.. và F$_{A}$/F$_{B}$ = MB/MA = (a-x)/x

=> F$_{A}$/P = (a-x)/a => F$_{A}$ = P(a-x)/a (1)

Phân tích lực F$_{A}$ trở nên nhị lực F1 và F2 bịa đặt nhập nhị chân bàn

F1 + F2 = F$_{A}$; F1/F2 = AD/AO = (a-y)/y

=> F1/F$_{A}$ = (a-y)/a => F1 = F$_{A}$(a-y)/a (2)

Thay (2) nhập (1) => F1 = P(a-x)(a-y)/a2

Để chân bàn ko gãy F1 ≤ P/2 => (a-x)(a-y) ≤ a2/2 => nó ≥ a – a2/2(a-x)

y = a – a2/2(a-x) là đàng hypebol trải qua trung điểm cả nhị cạnh tương tự động với những chân bàn sót lại => nhằm chân bàn ko gãy phải để P.. nhập vùng gạch men chéo cánh như hình vẽ.

[collapse]

Bài 7. Xác xác định trí trọng tâm của bạn dạng mỏng dính là đĩa tròn xoe tâm O nửa đường kính R, bạn dạng bị khoét một lỗ tròn xoe nhỏ nửa đường kính R/2 như hình vẽ

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

Do tính đối xứng của nhị phần bên trên và bên dưới của bạn dạng mỏng dính nên trọng tâm G của bạn dạng mỏng dính tiếp tục phía trên đường thẳng liền mạch trải qua I và O

Khi đĩa khồng hề bị khoét, trọng tâm đĩa ở bên trên O; lỗ tròn xoe bị khoét đem trọng tâm ở bên trên I.

Gọi P.. là trọng lượng của đĩa ko khoét, p là trọng lượng lỗ tròn xoe bị khoét, P’ là trọng lượng của đĩa bị khoét => P’ = P.. – p

Theo quy tắc hiệp lực tuy nhiên song trái hướng tao có:

IG/OG = P/p = M/m = πR2D/[π(R/2)2D] = 4

Trong tê liệt D là lượng riêng biệt của đĩa tròn xoe.

=> IO + OG = 4OG => OG = IO/3 = R/6

=> Trọng tập dượt G của đĩa bị khoét cơ hội O một quãng OG = R/6

Xem thêm: Điểm danh những đôi giày jordan 4 được yêu thích nhất

[collapse]

Bài 8. Xác ấn định trọng tâm của bạn dạng mỏng dính là đĩa tròn xoe tâm O nửa đường kính R, bạn dạng bị khoét một lỗ tròn xoe nửa đường kính r > R/2 và đem tâm I cơ hội O đoạn R/2

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

Tương tự động bài xích 7 tao có

IG/OG = M/m = πR2.D/(π.r2D) = R2/r2

IG = IO + OG = R/2 + OG

=> (R/2 + OG)/OG = R2/r2 => OG = R.r2/2(R2 – r2)

Vậy trọng tâm của đĩa bị khoét cơ hội O một quãng OG = R.r2/2(R2 – r2)

[collapse]

Bài 9. Một bạn dạng mỏng dính phẳng lặng đồng hóa học, bề dày đều sở hữu dạng như hình vẽ. Xác xác định trí trọng tâm của bạn dạng. (phần mầu white là phần khoét đi)

Hướng dẫn

Chia từng bạn dạng mỏng dính trở nên 3 phần, từng phần là hình vuông vắn cạnh a/2, từng hình vuông vắn nhỏ đem lượng m. đem trọng tâm bên trên tâm của bọn chúng. Chọn hệ tọa phỏng Oxy như hình vẽ

Áp dụng cách thức tọa phỏng tao có

X$_{G}$ = (m1X$_{G1}$ + m2X$_{G2}$ + m3X$_{G3}$)/(m1 + m2 + m3)

=> X$_{G}$ = m(a/4 + a/4 + 3a/4)/3m = 5a/12

Y$_{G}$ = (m1Y$_{G1}$ + m2Y$_{G2}$ + m3Y$_{G3}$)/(m1 + m2 + m3)

=> Y$_{G}$ = m(a/4 + a/4 + 3a/4)/3m = 5a/12

=> trọng tâm của bạn dạng bên trên điểm đem tọa phỏng G(5a/12; 5a/12)

[collapse]

Bài 10. thanh AB trọng lượng P1 = 100N, chiều lâu năm L = 1m, trọng lượng vật nặng nề P2 = 200N bên trên C, AC = 60cm.

a/ Tính hiệp lực của P1 và P2

b/ Tìm lực nén lên nhị giá chỉ hứng ở nhị đầu thanh

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

a/Thanh AB đồng hóa học => trọng tâm G ở bên trên điểm ở trung tâm thanh =>

AG = GB = AB/2

Gọi I là nơi đặt của hiệp lực P1; P2 => theo đuổi quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều

P = P1 + P2 = 300N

P2/P1 = IG/IC = 2 => IG = 2IC

IG + IC = GC => 3IG = AC – AG = 10cm => IG = 6,67cm; IC = 3,33cm

b/ Gọi N1; N2 là lực nén của thanh lên nhị điểm A, B

N1 + N2 = P.. = 300N (1)

N2/N1 = AI/BI (2)

từ (1) và (2) => N1 = 170N; N2 = 130N

[collapse]

Bài 11. Hệ số quỷ sát µ thân thiện bánh xe cộ phân phát động của xe hơi và mặt mũi đàng cần có mức giá trị nhỏ nhất từng nào nhằm xe hơi lượng 2 tấn chở 4 tấn mặt hàng hoàn toàn có thể vận động với vận tốc a = 0,2m/s2. lõi chỉ mất bánh sau là bánh phân phát động và coi khối tâm của xe hơi nằm trong lòng khoảng cách nhị trục bánh, khối tâm của mặt hàng phía trên trục sau.

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

Khi xe hơi chính thức phát động, những bánh xe cộ đem Xu thế trượt về sau, lực quỷ sát ngủ xuất hiện tại thiên về phần bên trước vào vai trò là lực phân phát động truyền mang lại vận động của xe cộ.

Các lực tính năng nhập dù tô: Trọng lực P.., phản lực Q, lực phân phát động F

theo ấn định luật II newtơn: F = (m1 + m2)a

Với F ≤ F$_{msn }$ = µ(N1 + N2)

N2 = m2g: áp lực đè nén của mặt hàng lên bánh phân phát động

N1: áp lực đè nén của xe cộ lên những bánh

áp dụng quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều => N1 = P1/2 = m1g/2 phân phát động

=> (m1 + m2)a ≤ µ(N1 + N2) => µ ≥ 0,024

[collapse]

Bài 12. Thanh nhẹ nhàng AB ở ngang chiều lâu năm L = 1m, Chịu đựng tính năng của tía lực tuy nhiên song nằm trong chiều và vuông góc với thanh. F1 = 20N; F3 = 50N ở nhị đầu thanh và F2 = 30N ở ở trung tâm thanh

a/ Tìm sự cân đối và nơi đặt của thích hợp lực

b/ Suy đi ra địa điểm bịa đặt giá chỉ hứng nhằm thanh thăng bằng và lực nén lên giá chỉ đỡ

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

a/ F = F1 + F2 + F3 = 100N

xét với F12 = F1 + F2 = 50N bịa đặt bên trên M như hình vẽ

F1/F2 = CM/AM = CM/(AC – CM) => CM = 20cm

xét với F = F12 + F3 tiếp tục bịa đặt bên trên N như hình vẽ

BN/MN = F12/F3 = 1 => BN = MN = BM/2 = (AB – AM)/2 = 35cm

b/ Để thanh thăng bằng phải để giá chỉ hứng bên trên điểm N với BN = 35cm; AN = 65cm

Lực nén lên giá chỉ hứng N = F = 100N

[collapse]

Bài 13. Thanh đồng hóa học ABC đem thiết diện nhỏ, góc B = 60o treo thăng bằng bên trên thừng AD. Tính góc α tạo ra vì chưng BC và phương ngang biết BC = 2AB

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

Các lực tính năng lên thanh ABC: trọng tải P1 của BC, Trọng lực P2của AB, trương lực T của thừng AB

thanh treo thăng bằng => \[\vec{P_1}\] + \[\vec{P_2}\] + \[\vec{T}\]= \[\vec{0}\]

=> \[\vec{P_1}\]+\[\vec{P_2}\] = \[\vec{P}\] = -\[\vec{T}\]

BC = 2AB => P1 = 2P2

P1.O1G = P2.O2G => P1/P2 = 2

=> P1/(P1 + P2) = O2G/(O1G + O2G) = O2G/O1O2 = 2/3

O1O2 = O1Bsin60o = O1B√3/2 => O2G = O1B√3/3

tanGAO2 = O2G/O2A = 2√3/3 => GAO2 = 49o => AKB = 180o – (60o + 49o) = 71o

=> α = 90o – 71o = 19o

[collapse]

Bài 14. Có 5 trái ngược cầu nhỏ trọng lượng P; 2P; 3P; 4P; 5P gắn theo thứ tự bên trên thanh nhẹ nhàng, khoảng cách thân thiện nhị trái ngược cậy cục nhau là l. Tìm địa điểm trọng tâm của hệ.

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

Chọn gốc tọa phỏng O bên trên địa điểm trái ngược cầu đem lượng m, trục Ox trùng với thanh, Gọi G là trọng tâm của hệ, theo đuổi cách thức tọa phỏng tao có

x$_{G}$ = (m1x1 + m2x2 + m3x3 + m4x4 + m5x5)/(m1 + m2 + m3 + m4 + m5)

=> x$_{G}$ = (2ml + 3m2l + 4m3l + 5m4l)/(m + 2m + 3m + 4m + 5m) = $\dfrac{8}{3}\ell$

[collapse]

Bài 15. Xác xác định trí khối tâm của những vật đồng hóa học sau.

a/ Đoạn thừng nửa đàng tròn xoe nửa đường kính R

b/ Bản chào bán nguyệt nửa đường kính R

c/ Đoạn thừng hình cung tròn xoe nửa đường kính R, góc α

d/ Bản hình quạt tròn xoe nửa đường kính R, góc α

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10
Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

[collapse]

Bài 16. Bản mỏng dính đồng hóa học kết cấu kể từ hình chào bán nguyệt AOB nửa đường kính R và hình chữ nhật cạnh AD = h. Xác ấn định tỉ số h/R nhằm trọng rạm của bạn dạng ở bên trên O

Xem thêm: teen lo that nghiep

Hướng dẫn

hướng dẫn giải bài xích tập dượt Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10
Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều, vật lí lớp 10

[collapse]