Phương trình là gì? Đại cương về phương trình Môn Toán Lớp 10

1, Phương trình 1 ẩn

Phương trình 1 ẩn đem dạng: 

Tróng cơ f(x) và g(x) là biểu thức nằm trong thay đổi số x (f(x) là vế ngược, g(x) là vế phải).

Bạn đang xem: Phương trình là gì? Đại cương về phương trình Môn Toán Lớp 10

ĐKXĐ: Điều khiếu nại của thay đổi x nhằm những biểu thức đem nghĩa.

Một phương trình rất có thể đem nghiệm, rất có thể vô nghiệm.

2, Phương trình nhiều ẩn

Phương trình x+ Y2 Z2  (trong cơ, x, hắn, z là những ẩn của phương trình)

Phương trình chứa chấp tham lam số: Là phương trình đem ko thông số (m, t) ngoài các ẩn của phương trình.

vd: mx2+2x+m-1 = 0 (m là tham lam số).

Xem thêm: Vật lý lớp 10

m = 0 => phương trình trở nên 2x – 1 – 0 (phương trình bậc nhất).

m=1 => phương trình trở thành x2 +2x (phương trình bậc 2)

3, Hai phương trình tương đương

Hai phương trình

Xem thêm: Người thầy giúp con “mê mệt” môn Toán khi bước vào 10

f1(x)=g1(x) và f2(x)=g2(x) được gọi là tương tự Khi bọn chúng đem luyện nghiệm đều nhau.

Định lý của phương trình tương đương: