Phương sai và độ lệch chuẩn là gì? Môn toán lớp 10

1, Phương sai.

Phương sai của bảng số liệu là số đặc thù mang đến chừng phân nghiền của những số liệu đối với số khoảng của chính nó.

Bạn đang xem: Phương sai và độ lệch chuẩn là gì? Môn toán lớp 10

Phương sai của bảng tổng hợp tín hiệu x kí hiệu: 

+ Đối với phân bổ tần số ghép lớp: 

Trong đó:

  • Giá trị trung tâm của lớp loại i là: 
  • Số khoảng của bảng là: 

+ Đối với bảng phân bổ tách rạc:

Xem thêm: ôn thi cho teen 2k

Xem thêm: ôn thi học kì

2, Độ nghiêng chuẩn chỉnh.

Độ nghiêng chuẩn chỉnh của bảng là căn bậc nhì của phương sai bảng số liệu tê liệt.

Độ nghiêng chuẩn chỉnh của tín hiệu x, kí hiệu là Sx.

Công thức ghi chép gọn gàng những phương sai: