Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả các môn

Vào 8h sáng sủa ngày 18/7, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên vẫn công tía phổ điểm cụ thể 9 môn ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023 tức thì sau khoản thời gian công tía sản phẩm ganh đua. 

Bạn đang xem: Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 tất cả các môn

Kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đem tổng số 1.024.063 sỹ tử đăng ký tuyển sinh. Trong số đó, 968.160 là số sỹ tử ĐK trực tuyến (94,42%); 57.104 là số sỹ tử ĐK thẳng (5,58%); 47.769 là tổng số sỹ tử chỉ xét đảm bảo chất lượng nghiệp (4.66%); 34.155 là tổng số sỹ tử chỉ xét tuyển chọn sinh (3.33%). Tổng số sỹ tử ĐK tổng hợp Khoa học tập Tự nhiên là 323.187 (1,52%). Tổng số sỹ tử tham dự cuộc thi bài bác ganh đua Khoa học tập Xã hội là 566.921 (55,30%). 

So với tổng số sỹ tử đăng ký tuyển sinh, tổng số sỹ tử tham dự cuộc thi thực tiễn là 1 trong những.012.398 (98,86%). Trong số đó, Toán: 99,63%; môn Ngữ văn: 99,65 %; Ngoại ngữ: 99.61%; Khoa học tập Tự nhiên: 99.72%; Khoa học tập Xã hội: 99,62%.

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Toán

Phân tích kết ngược phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023 môn Toán của toàn nước năm 2023 đã cho thấy đem tổng số 1.003.372 sỹ tử nhập cuộc bài bác ganh đua Toán, vô cơ 6.25/10 là vấn đề khoảng, điểm trung vị là 6.6 điểm và điểm số có không ít sỹ tử đạt được nhất là 7.6 điểm.

Số sỹ tử đem số điểm <= một là 123 (chiếm tỉ lệ thành phần 0.012%); 217,093 là số sỹ tử đạt số điểm bên dưới khoảng (chiếm tỉ lệ thành phần 21.64%).

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-chi-tiet

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Ngữ Văn

Năm ni số thí sinh tham gia ganh đua bài bác ganh đua Ngữ văn là 1.008.239 sỹ tử, vô cơ điểm khoảng là 6.86 điểm, 7.0 là vấn đề trung vị; điểm số có không ít sỹ tử đạt được nhất là 7.0 điểm.

Số sỹ tử đem số điểm <= một là 92 (chiếm lệ 0.009%); số sỹ tử đạt số điểm bên dưới khoảng là 73,622 (chiếm 7.3%).

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-van

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Tiếng Anh

Có 876,102 sỹ tử nhập cuộc bài bác ganh đua Tiếng Anh, vô cơ số điểm khoảng là 5.45 điểm, điểm trung vị là 5.2 điểm; 4.2 là điểm số có không ít sỹ tử đạt được nhất.

Số sỹ tử đem điểm <= một là 192 (chiếm tỷ trọng 0.022%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới nút khoảng là 392,784 (chiếm 44.83%).

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-anh

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-anh-chi-tiet

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Vật Lý

Có 327.188 sỹ tử tham dự cuộc thi bài bác ganh đua Vật lí, vô cơ số điểm khoảng là 6.57 điểm, số điểm trung vị là 6.75 điểm; 7.5 là vấn đề số có không ít sỹ tử đạt nhất.

Số sỹ tử đem số điểm <= một là 23 (chiếm tỷ trọng 0.007%); số sỹ tử đạt bên dưới điểm khoảng là 48,379 (chiếm tỷ trọng 14.79%).

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-ly

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-ly-chi-tiet

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Hóa

Năm ni đem 328.117 sỹ tử thực hiện bài bác ganh đua Hóa học tập, vô cơ số điểm khoảng là 6.74 điểm, điểm trung vị là 7.0 và điểm số có không ít sỹ tử đạt được nhất là 7.5 điểm.

Số sỹ tử đem điểm <= một là 14 (chiếm tỷ trọng 0.004%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới nút khoảng là 38,375 (chiếm tỷ trọng 11.7%).

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-hoa-1

Xem thêm: Phân tích đoạn trích "Lời tiễn dặn" (trích Tiễn dặn người yêu truyện thơ dân tộc Thái) Môn Ngữ văn Lớp 10"

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-hoa-chi-tiet

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Sinh

Có 324,625 sỹ tử nhập cuộc thực hiện bài bác ganh đua Sinh học tập, vô cơ số điểm khoảng là 6.39 điểm, điểm trung vị là 6.5 và điểm số có không ít sỹ tử đạt được nhất là 6.5 điểm.

Số sỹ tử đem điểm <= một là 36 (chiếm tỷ trọng 0.011%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới nút khoảng là 33,754 (chiếm 10.4%).

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-sinh

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-sinh-chi-tiet

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Lịch Sử

Kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông trong năm này đem 683.447 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài bác ganh đua môn Lịch sử, vô cơ điểm khoảng là 6.03 điểm, 6.0 là vấn đề trung vị; điểm số đem sỹ tử đạt tối đa là 5.75 điểm.

Số sỹ tử đem điểm <= một là 38 (chiếm tỷ trọng 0.006%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới nút khoảng là 170,237 (chiếm tỷ trọng 24.91%).

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-lich-su

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-lich-su-chi-tiet

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Địa Lí

Có tổng số 682.134 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài bác ganh đua Địa lí, vô cơ nút điểm khoảng là 6.15 điểm, số điểm trung vị là 6.25 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt được nhất là 6.25 điểm.

Số sỹ tử đem điểm <= một là 112 (chiếm tỷ trọng 0.016%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới nút khoảng là 91,073 (chiếm 13.35%).

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-dia-ly

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-dia-li-chi-tiet

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn GDCD

Có 565.452 sỹ tử nhập cuộc thực hiện bài bác ganh đua giáo dục và đào tạo công dân, vô cơ số điểm khoảng là 8.29 điểm, số điểm trung vị là 8.5 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt được nhất là 9.0 điểm.

Số sỹ tử đem điểm <= một là 26 (chiếm tỷ trọng 0.005%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới nút khoảng là 5,492 (chiếm 0.97%).

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-gdcd

pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-mon-gdcd-chi-tiet

Sau Khi sỹ tử biết điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông, nếu như mong muốn phúc khảo rất cần phải nộp đơn trước thời điểm ngày 27/7. Tất cả ĐK, kiểm soát và điều chỉnh và bổ sung cập nhật tăng nguyện vọng xét tuyển chọn ĐH cho tới 17h ngày 30/7 (không số lượng giới hạn số lần). Từ 31/7 cho tới 17h ngày 6/8, sỹ tử cần triển khai xong nộp lệ phí xét tuyển chọn ĐH trực tuyến.

Xem thêm: Hết kì nghỉ Tết Dương rồi, teen 2k mau "thức tỉnh" đi thôi!

Theo lịch của Sở giáo dục và đào tạo & Đào tạo nên, điểm chuẩn chỉnh ĐH và list sỹ tử trúng tuyển chọn sẽ tiến hành công tía vào trong ngày 22/8. Thí sinh cần thiết xác nhận nhập học tập trước 17h ngày 6/9.

>TRUY CẬP CÔNG CỤ TÍNH ĐIỂM TỐT NGHIỆP trung học phổ thông 2023 TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY<<

2k5 ơi, chắc rằng tức thì thời điểm hiện nay những em vẫn xác lập được điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp THPT của mình và đang được do dự liệu điểm số bên trên tiếp tục phù phù hợp với ngành nghề ngỗng, ngôi trường ĐH này, rất cần phải đặt điều nguyện vọng đi ra sao ngẫu nhiên thân quen với quy tấp tểnh tuyển chọn sinh mới? Với mong ước tương hỗ 2k5 xử lý những do dự, vướng mắc vô quy trình ĐK nguyện vọng xét tuyển chọn và nắm vững những quy tấp tểnh xét tuyển chọn của Sở GD&ĐT, HOCMAI vẫn đi ra đời Giải pháp tư vấn lựa chọn ngành – lựa chọn ngôi trường nằm trong thường xuyên gia. Qua cơ, sỹ tử và cha mẹ được trao thay đổi, lắng tai những tư vấn trực tiếp cùng Chuyên Viên phía nghiệp số 1 của HOCMAI nhằm lựa chọn ra ngành học tập, ngôi trường ĐH thích hợp nhất với điểm số, kết quả, sở thích… của phiên bản thân thiết.