phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Toán 2022

Kết trái ngược phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Toán của toàn nước năm 2022 cho tới thấy: Có 982,728 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài xích ganh đua Toán, vô cơ điểm tầm là 6.47 điểm, điểm trung vị là 6.8 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.8 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 165 (chiếm tỷ trọng 0.02%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 186,222 (chiếm tỷ trọng 18.95%).

Bạn đang xem: phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Ngữ văn 2022

Kết trái ngược phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn của toàn nước năm 2022 cho tới thấy: Có 981,407 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài xích ganh đua Ngữ văn, vô cơ điểm tầm là 6.51 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.0 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 194 (chiếm tỷ trọng 0.02%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 113,888 (chiếm tỷ trọng 11.6%).

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn giờ Anh

Kết trái ngược phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh của toàn nước năm 2022 cho tới thấy: Có 866,196 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài xích ganh đua Tiếng Anh, vô cơ điểm tầm là 5.15 điểm, điểm trung vị là 4.8 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 3.8 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 423 (chiếm tỷ trọng 0.05%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 446,648 (chiếm tỷ trọng 51.56%).

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Vật Lý

Kết trái ngược phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Vật lí của toàn nước năm 2022 cho tới thấy: Có 325,525 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài xích ganh đua Vật lí, vô cơ điểm tầm là 6.72 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.25 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 24 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 38,047 (chiếm tỷ trọng 11.69%).

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Hoá

Kết trái ngược phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Hóa học tập của toàn nước năm 2022 cho tới thấy: Có 327,370 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài xích ganh đua Hóa học tập, vô cơ điểm tầm là 6.7 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 8.0 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 43 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 49,900 (chiếm tỷ trọng 15.24%).

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Sinh

Kết trái ngược phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học tập của toàn nước năm 2022 cho tới thấy: Có 322,200 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài xích ganh đua Sinh học tập, vô cơ điểm tầm là 5.02 điểm, điểm trung vị là 4.75 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 4.5 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 94 (chiếm tỷ trọng 0.03%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 163,642 (chiếm tỷ trọng 50.79%).

Xem thêm: Các phiên bản của giày Air Force 1 Hot nhất thị trường

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Lịch sử

Kết trái ngược phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của toàn nước năm 2022 cho tới thấy: Có 659,667 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài xích ganh đua Lịch sử, vô cơ điểm tầm là 6.34 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.0 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 83 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 127,557 (chiếm tỷ trọng 19.34%).

Phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Địa lý

Kết trái ngược phân tách phổ điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Địa lí của toàn nước năm 2022 cho tới thấy: Có 657,423 sỹ tử nhập cuộc ganh đua bài xích ganh đua Địa lí, vô cơ điểm tầm là 6.68 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.0 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 38 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 47,986 (chiếm tỷ trọng 7.3%).

PHỔ ĐIỂM KHỐI A

PHỔ ĐIỂM KHỐI B

PHỔ ĐIỂM KHỐI D

PHỔ ĐIỂM KHỐI C

Xem thêm: kì nghỉ tết dương 2k

PHỔ ĐIỂM KHỐI A1

>>>Mời quý cha mẹ và học viên tra cứu vãn điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông nhanh

Doãn Hùng