Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ Môn Hóa lớp 10

Mục lục

I. Phản ứng sở hữu sự thay cho thay đổi số lão hóa và phản xạ không tồn tại sự thay cho thay đổi số oxi hóa

Bạn đang xem: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ Môn Hóa lớp 10

1. Phản ứng hóa hợp

2. Phản ứng phân hủy

3. Phản ứng thế

4. Phản ứng trao đổi

II, Phản ứng thu sức nóng và phản xạ lan nhiệt

 

I. Phản ứng sở hữu sự thay cho thay đổi số lão hóa và phản xạ không tồn tại sự thay cho thay đổi số oxi hóa

1. Phản ứng hóa hợp

Phản ứng hóa ăn ý ko cần là phản xạ lão hóa – khử, số lão hóa của toàn bộ những yếu tắc vô phản xạ bất biến.

Ví dụ về phản xạ của hidro và oxi: 

Số lão hóa của hidro tăng tử 0 lên +1. Số lão hóa của oxi hạn chế kể từ 0 xuống -2.

Ví dụ 2: 

Số lão hóa của những yếu tắc vô phản xạ chất hóa học bất biến.

=> Trong phản xạ hóa ăn ý, số lão hóa của những nguyên vẹn chất lượng rất có thể thay cho thay đổi hoặc ko, chủ yếu bởi vậy, phản xạ hóa ăn ý rất có thể là phản xạ lão hóa – khử hoặc ko.

2. Phản ứng phân hủy

Phản ứng phân diệt, số lão hóa của những yếu tắc rất có thể thay cho thay đổi hoặc ko, bởi vậy, phản xạ phân diệt rất có thể là phản xạ lão hóa – khử hoặc ko.

Ví dụ về phản xạ phân hủy: 

Số lão hóa của toàn bộ những yếu tắc bất biến.

Xem thêm: Phân tích bài thơ "Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" Môn Ngữ văn Lớp 10

Ví dụ 2: 

Số lão hóa của oxi tăng kể từ -2 lên 0. Số lão hóa của clo hạn chế kể từ +5 xuống -1.

3. Phản ứng thế

Phản ứng thế là phản xạ sở hữu sự thay cho thay đổi số lão hóa của những yếu tắc, những phản xạ thế là phản xạ lão hóa khử.

Ví dụ: 

Số lão hóa của kẽm tăng kể từ 0 lên +2. Số lão hóa của hidro hạn chế tử +1 xuống 0.

4. Phản ứng trao đổi

Phản ứng trao thay đổi là phản xạ Lúc số lão hóa của những yếu tắc bất biến. Phản ứng trao thay đổi ko cần là phản xạ lão hóa – khử.

Ví dụ: 

Số lão hóa của những yếu tắc vô phản xạ bên trên đều bất biến => Không cần là phản xạ lão hóa khử.

Kết luận

Ta rất có thể phân chia những phản xạ chất hóa học trở nên 2 loại:

  • Phản ứng chất hóa học sở hữu sự thay cho thay đổi số lão hóa (phản ứng lão hóa – khử): Phản ứng thế, một số trong những phản xạ hóa ăn ý và một số trong những phản xạ phân diệt nằm trong loại phản xạ chất hóa học này.
  • Phản ứng chất hóa học không tồn tại sự thay cho thay đổi số lão hóa (phản ứng ko cần phản xạ lão hóa – khử): Phản ứng trao thay đổi, một số trong những phản xạ hóa ăn ý, một số trong những phản xạ phân diệt nằm trong loại phản xạ này.

II, Phản ứng thu sức nóng và phản xạ lan nhiệt

Phản ứng thu sức nóng là phản xạ chất hóa học hít vào tích điện bên dưới dạng sức nóng (sản xuất vôi…)

Phản ứng lan sức nóng là phản xạ chất hóa học giải tỏa tích điện bên dưới dạng sức nóng (phản ứng nhen nhóm cháy xăng dầu, hỗ trợ tích điện nhằm vận hành xe cộ cộ…)

Phương trình sức nóng hóa học

Người tớ người sử dụng ΔH (nhiệt phản ứng) là đại lượng dùng để làm chỉ lượng sức nóng tất nhiên từng phản xạ chất hóa học.

ΔH có mức giá trị âm vì như thế phản xạ lan sức nóng thực hiện những hóa học phản xạ rơi rụng hạn chế tích điện. Đối với phản xạ thu sức nóng, ΔH có mức giá trị dương vì như thế những hóa học phản xạ cần lấy thêm thắt tích điện.

Các phương trình phản xạ sở hữu ghi thêm thắt giá bán trị ΔH và hiện trạng của những hóa học được gọi là phương trình sức nóng chất hóa học, ví dụ: 

ΔH=822,2kJ có nghĩa là lúc tạo nên nên 22 mol  NaCltừ kim loại  Na và khí  Cl2 phản ứng bay ra  822,2kJ.

Xem thêm: teen 2k thi học kì I