PERSONAL EXPERENCES Môn Tiếng anh Lớp 11.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 2: Personal Experiences bởi Gia Sư Toàn Cầu thuế tầm và đăng lên sau đây với kho kể từ vựng quan trọng cho tới tiết học tập.

PERSONAL EXPERIENCES

Bạn đang xem: PERSONAL EXPERENCES Môn Tiếng anh Lớp 11.

Kinh nghiệm cá nhân

1. affect (v) [ə’fekt]:ảnh hưởng

2. appreciate (v) [ə’pri:∫ieit]: trân trọng

3. attitude (n) [‘ætitju:d]: thái độ

4. break out (v) [‘breikaut]: xẩy ra bất thình lình

5. complain (v) [kəm’plein]: phàn nàn

+ complaint (n) [kəm’pleint]: điều phàn nàn

6. dollar note (n) [‘dɔlə nout]: chi phí giấy má đôla

7. embarrassing (a) [im’bærəsiη]: ngượng ngùng

8. embrace (v) [im’breis]: ôm

9. experience (n) [iks’piəriəns]:trải nghiệm

10. floppy (a) [‘flɔpi]: mềm

11. glance at (v) [glɑ:ns]: liếc nhìn

12. grow up (v) [grou]: rộng lớn lên

13. make a fuss (v) [fʌs]: thực hiện ầm ĩ

14. memorable (a) [‘memərəbl]: xứng đáng nhớ

15. realise (v) [‘riəlaiz]: nhận ra

16. phối off (v) [‘set’ɔ:f]: lên đường

17. sneaky (a) [‘sni:ki]: lén lút

18. terrified (a) [‘terifaid]: kinh hãi

19. thief (n) [θi:f]: thương hiệu trộm

20. turn away (v) [tə:n ə’wei]: cù cút, quăng quật đi

21. unforgetable (a) [,ʌnfə’getəbl]: ko thể quên

22. wad (n) [wɔd]: tóm tiền

23. wave (v) [weiv]: vẩy tay

24. shy (a) [∫ai]: giắt cỡ, bẽn lẽn

25. scream (v) [skri:m]: la hét

Mời những em xem thêm Video: Học chất lượng giờ đồng hồ Anh lớp 11 – Unit 2 Personal experiences

Chúc những em học tập chất lượng giờ đồng hồ Anh lớp 11, đạt thành quả cao nhập tiếp thu kiến thức nhé.

Giải bài bác tập dượt SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personal Experiences

Picture a: A man is pointing at a bank-note, saying something.

Picture b: A man is giving a girt some money to lớn buy a hat.

Picture c. A girl is holding a bank-note, thinking about something.

Picture d: A girl is watchingT.V, on which a woman is wearing the hat she likes.

Picture e: A girl is at the hatter’s buying a hat.

Picture f: A girl is stealing something in boy’s bag.

While you read

Read the stop, and then bởi the tasks that follow. (Đọc mẩu truyện và tiếp sau đó thực hiện bài bác lập sau.)

MY MOST EMBARRASSING EXPERIENCE

Điều xứng đáng xấu xí hổ nhất của tôi

Điều xứng đáng xấu xí hổ nhất của tôi tiếp tục xẩy ra từ thời điểm cách đây vài ba năm, khi tôi còn là một trong những học viên lớp 9. Tronegnhững ngày cơ, ước mơ lớn số 1 của tôi là đạt được một cái nón red color, một cái nón vày bông mượt như 1 trong mỗi ngôi sao 5 cánh nhạc pop, Thần tượng của tôi team nhập video clip clip của cô ý ấy. Tôi cho là tôi tiếp tục cảm nhận thấy tuyệt lắm khi team nó.

Cha tôi biết điều này, vậy nên vào trong ngày sinh nhật của tôi, ông tiếp tục cho tới tôi một vài chi phí nhằm tôi rất có thể mua sắm cái nón cho tới chủ yếu bản thân. Tôi đặc biệt vui sướng mừng và đưa ra quyết định tiếp cận cửa hàng ngay lập tức khi ấy. Tôi tiếp tục lên xe cộ buýt và ngồi xuống lân cận một cậu học viên nằm trong giới hạn tuổi với tôi. Cậu nhỏ bé liếc coi tôi và cù cút. Có một chiếc coi dấm dúi bên trên khuôn mặt của cậu ấy, tuy nhiên tôi ko nghĩ về nhiều về vấn đề này. Tôi đang được bận tưởng tượng thực hiện thế này khi tôi team cái nón đỏ rực. Sau một khi, tôi quay trở về và nhận ra cái cặp của cậu nhỏ bé đã và đang được há. Cạnh nhập cơ, tôi thấy một tóm đô la chú giải đúng chuẩn như là tựa như các tờ đô la tuy nhiên thân phụ tôi tiếp tục trao cho tới tôi. Tôi nhanh gọn lẹ coi nhập những tờ chú giải vào bên trong túi của tôi tuy nhiên bọn chúng tiếp tục bặt tăm. Tôi chắc hẳn rằng rằng cậu nhỏ bé là một trong những thương hiệu trộm. Cậu ấy tiếp tục lấy trộm tiền bạc tôi. Tôi không thích thực hiện ổn định ào lên, vậy nên tôi đưa ra quyết định chỉ lấy tiền bạc tôi quay về kể từ túi của cậu ấy. tuy nhiên ko phát biểu một điều này về nó. Nên tôi cảnh giác bịa đặt tay vào bên trong túi của cậu ấy, lấy những chú giải và bịa đặt nó quay về nhập vào bên trong túi của riêng rẽ tôi.

Với số chi phí tôi tiếp tục mua sắm cái nón xinh như mơ của tôi. Khi về mái ấm tôi tiếp tục huyênh hoang với thân phụ tỏi.

Cha tôi hỏi: “Làm thế này con cái trả chi phí cho tới cái nón đó?”

Tôi trả lời: “Thưa thân phụ, tất yếu là với số chi phí thân phụ dã cho tới nhân ngày sinh nhật của con”. Ông chỉ vào một trong những tóm đô la chú giải bên trên bàn và hỏi: “Ồ? Kia là loại gi?” quý khách hàng rất có thể tưởng tượng tôi cảm nhận thấy thế này tiếp sau đó không?

Task 1. The words/ phrases in the box all appear in the passage. Use them to lớn fill in the blanks in the sentences (Tất cả những từ/ cụm kể từ nhập khuông xuẩl hiện tại ở đoạn văn. Dùng bọn chúng đế âứn nhập khu vực nhập ờ những câu.)

making a fuss sneaky glanced embarrassing idols

1. glanced 2. making a fuss 3. embarrassing 4. idols 5. sneaky

Xem thêm: Soạn bài "Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa" Môn Ngữ văn Lớp 10

Task 2. Work in pairs. Put the pictures of the events (on page 22) in the order they happened in the story. (Làm việc theo gót cặp. Đặt những giành cùa sự khiếu nại (ở trang 22) theo như đúng trật tự bọn chúng xuất hiện tại nhập mẩu truyện.)

Picture 1 – d Picture 2 – b Picture 3 – f

Picture 4-e Picture 5 – a Picture 6-c

Task 3. Answer the questions. (Trả điều những thắc mắc.)

1. What did she wish to lớn have when she was in trade 9?

– A red floppy cốt tông hat.

2. Who gave her money on her birthday?

– So that she could buy the hat for herself/ to lớn buy the hat for herself.

3. Why did she decide to lớn take the money from the boy’s bag?

– A wad of dollar notes exactly lượt thích the ones her father had given her before.

4. What did she bởi with the money?

– Because she didn’t lượt thích to lớn make a fuss.

5. What did she discover when she came back home?

– She bought her hat with it.

After you read

Discussion the question: What bởi you think the girl had to lớn bởi after she discovered that the money she had taken from the boy’s bag was not hers? (Làm việc theo gót group. Thảo luận những thắc mắc. Em nghĩ về cô nàng nên làm những gì sau khoản thời gian cô tò mò rời khỏi chi phí cô lấy ở cặp của cậu nhỏ bé ko nên là chi phí của cô ý.)

* Suggestions

– She might feel embarrassed because that was not her money

– Perhaps the girl could place a notice on a local newspaper to lớn apologize the boy and liên hệ him to lớn give the money back.

– Perhaps the girl might want to lớn tell her father the truth and ask him for help.

* Suggestions

– Perhaps she could come to lớn the police station, tell the police the truth and ask them for help.

– Maybe the girl could get on the same bus next day and look for the boy to lớn return him the money.

Speaking – Unit 2 trang 25 giờ đồng hồ Anh 11

Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or epxerienced in box A with how the experience might have affected you in box B. (Làm việc theo gót cặp. Ghép những điều em rất có thể đã từng hoặc trải qua loa ở khuông A và điều trải thông qua đó tác động cho tới em ra làm sao ở khuông B.)

1 – d 2-c 3-a 4-b 5-e

Task 2. Work in pairs. A student talks to lớn her friend about one of her past experiences. And how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue. (Làm việc theo gót cặp. Một học viên đang được rỉ tai với chúng ta của cô ý ấy về một trong mỗi điều trải qua loa của tôi nhập quá khứ và nó tác động cho tới cô ra làm sao. Những câu nhập cuộc hội thoại của mình đã trở nên hòn đảo lộn. Đặt bọn chúng lại đích trật tự, tiếp sau đó thực hành thực tế bài bác hội thoại.)

1. b: Have you ever spoken English to lớn a native speaker?

2. d: Yes, I talked to lớn an English girl last summer.

3. h: How did you meet her?

4. a: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up to lớn meand asked mạ the way to lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

5. e: What did you talk about?

6. g: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

7. c: How did the experience affect you?

8. f: We’ll, it made mạ more interested in learning English.

Task 3. Work in pairs. Underline the structures used to lớn talk about past experiences in the dialogue in Task 2. then use the structures and the ideas in Task 1 to lớn make similar dialogues. (Làm việc theo gót cặp. Gạch bên dưới những cấu tạo được sử dụng nói tới những điều trải qua loa nhập quá khứ ở bài bác hội thoại 2, tiếp sau đó người sử dụng những cấu tạo này và những ý tưởng phát minh ở bài bác hội thoại 1 nhằm tiến hành bài bác hội thoại tương tự)

a.

A: So, how was your weekend?

B: Oh, really good. I happened to lớn see Cam Ly.

A: The famous singer?

B: That’s rittht. Have you ever met her?

A: Yes, I have. In one of her show in Ho Chi Minh City last years. She is very charming.

B: Yes. She sings beautifully, too.

A: Have you ever been to lớn Ho Chi Minh City?

B: No, I’ve never been there.

A: You should go there sometime. It’s an interesting thành phố and the hotels are wonderful.

b.

Xem thêm: bài tập về nhà

A: Have vou ever been seriously ill?

B: Yes. and I had to lớn be away from trang chính for nearly to lớn weeks.

A: How did you become sánh ill?

5/5 - (11 bình chọn)