Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân là gì? Môn Vật lí Lớp 12

Lý thuyết về tích điện link, tích điện link riêng biệt của phân tử nhân vẹn toàn tử vật lí 12 Hạt nhân vẹn toàn tử.

Năng lượng link - tích điện link riêng
Năng lượng link – tích điện link riêng

Lực phân tử nhân

  • Lực tương tác trong số những nuclon gọi là lực phân tử nhân (tương tác phân tử nhân hoặc tương tác mạnh)
  • Lực phân tử nhân chỉ đẩy mạnh ứng dụng vô phạm vi độ dài rộng phân tử nhân (khoảng 10-15 m)
Hạt Điện tích Khối lượng
Proton qp = – 1,602 x 10–19 C mp = 1,6726.10-27kg
Nơtron qn = 0 mn = 1,6726.10-27kg
Electron qe = – 1,602 x 10-19 C me = 9,1094 x 10-31 kg

Công thức tính phỏng hụt khối của phân tử nhân

Xét phân tử nhân \(_Z^AX\) sở hữu cấu trúc phân tử nhân X bao gồm Z phân tử proton và (A – Z) phân tử nơtron

Bạn đang xem: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân là gì? Môn Vật lí Lớp 12

\(\Delta m = Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}\)

(Khối lượng của một phân tử nhân luôn luôn nhỏ rộng lớn tổng lượng của những nuclôn tạo nên trở nên phân tử nhân đó)

  • mp: lượng của một phân tử proton
  • mn: lượng của một phân tử notron
  • mX: lượng của một phân tử nhân X

Năng lượng link phân tử nhân

Năng lượng link của một phân tử nhân là tích điện ít nhất quan trọng cần cung ứng nhằm tách những nuclon; nó được xem vì chưng tích của phỏng hụt khối của phân tử nhân với quá số c2.

Công thức tính tích điện link phân tử nhân

Xem thêm: ôn thi cho teen 2k

\({{\rm{W}}_{lk}} = \left[ {Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}} \right]{c^2} = \Delta m{c^2}\)

Năng lượng link riêng

Mức phỏng bền vững và kiên cố của một phân tử nhân tùy nằm trong vô tích điện link riêng

Xem thêm: Hướng dẫn viết bài làm văn số 2 Môn Ngữ văn Lớp 10

\(\varepsilon  = \dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\)

  • ε: tích điện link riêng biệt của phân tử nhân (MeV/Nuclon)

Các hạt nhân bền vững và kiên cố sở hữu \(\dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\) lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclon; này là những phân tử nhân ở khoảng tầm thân thiện của bảng tuần trả ứng với 50 < A < 80