Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử Môn Hóa lớp 10

1. Năng lượng của electron nhập vẹn toàn tử

Mức tích điện obitan vẹn toàn tử là những electron nhập vẹn toàn tử phía trên từng obitan vẹn toàn tử, những electron sở hữu tích điện xác lập. Các electron bên trên những obitan không giống nhau của và một phân lớp sở hữu tích điện như nhau.

Ví dụ: Phân lớp 2p sở hữu 3 AO: 2px, 2py, 2pz. Các electron của những obitan p này tuy rằng sở hữu sự lý thuyết nhập không khí không giống nhau, tuy nhiên bọn chúng sở hữu nằm trong nấc tích điện AO.

Bạn đang xem: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử Môn Hóa lớp 10

Trật tự động những nấc tích điện obitan vẹn toàn tử: Khi số hiệu vẹn toàn tử Z tăng, những nấc tích điện AO tăng dần dần theo đòi trình tự động sau:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d…

Khi năng lượng điện phân tử nhân tăng, sở hữu sự chèn nấc năng lượng: nấc 4s trở thành thấp rộng lớn 3d, nấc 5s thấp hơp 4d, 6d thấp rộng lớn 4f, 5d…

2. Các vẹn toàn lí và quy tắc phân bổ electron nhập vẹn toàn tử

a. Nguyên lí Pau-li:

Ô lượng tử: Người tớ người sử dụng những dù vuông nhỏ nhằm trình diễn obitan vẹn toàn tử một cơ hội giản dị, phía trên được gọi là những dù lượng tử.

– Một dù lượng tử ứng với cùng 1 AO.

VD: n = 1: chỉ có một AO-1s => trình diễn tự 1 dù vuông

n = 2: có một AO-2s và 3 AO-2p => AO 2s được trình diễn tự 1 dù vuông 3 AO-2p được trình diễn tự 3 dù vuông vẽ ngay lập tức nhau

– Nguyên lí Pauli: Trên 1 obitan chỉ hoàn toàn có thể có không ít nhất là 2electron và 2 electron này hoạt động tự động tảo không giống chiều nhau xung xung quanh trục riêng rẽ của từng electron.

– Chiều tự động tảo không giống nhau của 2 electron được trình diễn tự 2 mũi thương hiệu nhỏ: 1 mũi thương hiệu sở hữu chiều tăng trưởng, 1 mũi thương hiệu sở hữu chiều trở xuống.

+ Khi trong một obitan đang được sở hữu 2 electron, gọi là những electron ghép đôi:

+ Khi obitan chỉ chứa chấp 1 electron thì electron bại gọi là electron độc thân 

Xem thêm: Hướng dẫn viết bài làm văn số 2 Môn Ngữ văn Lớp 10

– Số electron tối nhiều trong một lớp và 1 phân lớp:

+ Số electron tối nhiều trong một lớp: 2n2

+ Số electron tối nhiều trong một phân lớp:

Phân lớp bão hòa khi những phân lớp s2, p6, d10, f14 có đầy đủ số electron tối nhiều. Phân lớp ko bão hòa là phân lớp ko đầy đủ số electron tối nhiều. Phân lớp cung cấp bão hòa là phân lớp có một nửa số electron tối nhiều s1, p3, d5, f7.

b. Nguyên lí vững vàng bền:

– Tại tình trạng cơ phiên bản, nhập vẹn toàn tử những electron cướp thứu tự những obitan sở hữu nấc tích điện kể từ thấp cho tới cao.

Ví dụ: Nguyên tử B sở hữu Z =5, sở hữu 5e tiếp tục phân bổ thứu tự nhập những obitan: 1s, 2s, 2p. Trong số đó 2e nhập AO-1s, 2e nhập AO-2s và 1e nhập AO-2p

Biểu trình diễn tự dù lượng tử so với vẹn toàn tử B:

c. Quy tắc Hun:

Xem thêm: Soạn bài "Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết" Môn Ngữ văn Lớp 10

– Trong nằm trong 1 phân lớp, những electron tiếp tục phân bổ bên trên những obitan sao mang lại số electron đơn thân là tối nhiều và những electron này cần sở hữu chiều tự động tảo như thể nhau. Các e đơn thân này được kí hiệu tự những mũi thương hiệu nằm trong chiều, thông thường được ghi chép phía lên bên trên.

– Ví dụ: Nguyên tử N sở hữu Z = 7: sở hữu 7e, được phân bổ nhập những AO: 1s, 2s, 2p