MUSIC Môn Tiếng anh Lớp 10

A. Reading (Trang 124-125-126 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Bạn đang xem: MUSIC Môn Tiếng anh Lớp 10

Work in pairs. Discuss and match each of the descriptions to tát a type of music. (Làm việc theo đòi cặp. Thảo luận và ghép từng tế bào mô tả với 1 mô hình âm thanh.)

1 – b2 – e3 – d4 – a5 – c

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage and then vì thế the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau cơ thực hiện những bài bác luyện theo đòi sau.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Có nhị loại thực hiện loài người khác hoàn toàn với từng loại vật. Đó là ngữ điệu và âm thanh. Âm nhạc trả toàn không giống với ngữ điệu, song loài người hoàn toàn có thể sử dụng âm thanh nhằm truyền đạt – nhất là nhằm biểu lộ xúc cảm. Cũng tựa như hiểu, viết lách và phát biểu, âm thanh hoàn toàn có thể thao diễn mô tả phát minh, tâm lý và tình cảm. Nó hoàn toàn có thể thể hiện sự khó tính, thương yêu, sự thù oán ghét bỏ hoặc tình bạn; nó nằm trong nói cách khác lên niềm kỳ vọng và mong ước.

Âm nhạc là một trong phần quan trọng nhất vô cuộc sống của tất cả chúng ta. Người tớ nghịch ngợm nhạc vô đa số các sự khiếu nại cần thiết, và vô những khi quan trọng đặc biệt sẽ tạo không gian công cộng. Nó thực hiện cho tới khoảng không gian lễ hội thêm thắt mừng rỡ và thực hiện cho tới đám tang trở thành quý phái và buồn thảm rộng lớn. Ban tối âm thanh ru trẻ thơ vô giấc mộng và thức tỉnh đám học tập trò dậy vô buổi sớm.

Trên không còn âm thanh canh ty loài người vui chơi giải trí. Nó khiến cho người xem thấy niềm hạnh phúc và phấn chấn. Nó khơi dậy từng giác quan liêu. Trong thực tiễn âm thanh vui chơi giải trí vẫn là một ngành sale rộng lớn. Đó là ngành công nghiệp chất lượng nhuận chi phí tỉ. Thật khó khăn nhưng mà tưởng tượng cuộc sống thường ngày của tất cả chúng ta tiếp tục đi ra sao nếu như thiếu thốn âm thanh.

Task 1. The words/phrases in the box below all appear in the reading passage. Use them to tát complete the sentences. (Tất cả những từ/cụm kể từ vô khung sau đây đều phải sở hữu vô bài bác hiểu. Dùng bọn chúng nhằm hoàn thành xong những câu.)

1. communicate2. lull3. delights4. integral part
5. solemn6. emotion7. mournful
lull     : ru (ngủ)
delights   : thực hiện sung sướng, dễ dàng chịu
integral part: phần thiết yếu
solemn    : trang nghiêm
emotion   : tình thương, cảm xúc
mournful   : tang thương, buồn thảm

Task 2. Answer the questions. (Trả lời nói những thắc mắc.)

1. What are the two things that make humans diffirent from other animals? (Hai điều gì thực hiện loài người không giống với những loại động vật?)

=> The two things that make humans different from other animals are language and music.

2. Why is music a powerful means of communication? (Tại sao âm thanh là một trong phương pháp tiếp xúc (truyền đạt) mạnh mẽ?)

=> Because it expresses ideas, thoughts, and feelings.

3. How can music mix the tone for a events and special occasions? (Âm nhạc hoàn toàn có thể tạo nên âm điệu công cộng cho những sự khiếu nại và những khi quan trọng đặc biệt như vậy nào?)

=> It adds joyfulness to tát the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful.

4. How can music entertain? (Âm nhạc hoàn toàn có thể canh ty vui chơi giải trí như vậy nào?)

=> It can entertain people, that is it can make them happy, excited and relaxed and it can delight their senses.

5. Why has music always been a big business? (Tại sao âm thanh tiếp tục luôn luôn vẫn là một ngành sale lớn?)

=> Because it is now a billion-dollar industry.

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Ask and answer the questions below. (Làm việc theo đòi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau đây.)

1. How many roles of music are mentioned in the text? (Có từng nào tầm quan trọng của âm thanh và đã được nhắc trong khúc văn?)

=> There are five roles of music mentioned in the text.

2. In your opinion, which of the roles of music is the most important? (Theo chủ ý của chúng ta, tầm quan trọng nào là vô số những tầm quan trọng của âm thanh là cần thiết nhất?)

=> In my opinion, the role of expressing ideas, thoughts and feelings is the most important because music can express one’s anger, love, hate or friendship and convey one’s hopes and dreams, too. With this capacity, music can delight and relax our mind and make our life more interesting and comfortable.

B. Speaking (Trang 126-127 SGK Tiếng Anh 10)

Task 1. Read what Ha Anh says about music. (Hãy hiểu những gì Hà Anh nói đến âm thanh.)

Hướng dẫn dịch:

“Vâng, tôi yêu thương nhạc pop. Nó thực hiện tôi mừng rỡ. Tôi thực sự mến ban nhạc Backstreet Boys – bọn họ hát rất giản đơn nghe. Những bài bác hát của mình thực hiện tôi phấn chấn bất kì khi nào là tôi cảm nhận thấy buồn. Tôi nghe chúng nó vào từng khi. Tôi với 1 máy Walkman vì vậy tôi hoàn toàn có thể nghe nhạc khi tôi ra đi ngoài. Tại ngôi nhà, tôi luôn luôn hé đài và tôi coi chương trình nhạc pop bên trên truyền hình.”

Work in pairs. Answer the questions. (Làm việc theo đòi cặp. Trả lời nói những thắc mắc.)

1. What kind of music does Ha Anh like? (Hà Anh mến chuyên mục nhạc nào?)

=> Ha Anh likes pop music.

2. Why does she listen to tát it? (Tại sao cô ấy nghe nó?)

=> Because it keeps her happy.

3. What is her favourite band? (Bạn nhạc ưa mến nhất của cô ấy ấy là gì?)

=> Her favourite band is the Backsireet Boys.

4. When does she listen to tát music? (Khi nào là cô ấy nghe nhạc?)

=> She listens to tát music all the time.

Task 2. Work in groups. Ask your partners questions to tát get information to tát complete the lable below. (Làm việc group. Hỏi chúng ta vô group những thắc mắc nhằm lấy vấn đề nhằm hoàn thành xong bảng sau đây.)

Câu căn vặn khêu ý:

A: What kind of music vì thế you like?

B: I lượt thích classical music.

A: Why vì thế you lượt thích it?

B: Because it is relaxing.

A: What’s your favourite band?

B: I lượt thích the ATB with the famous singer Anh Tuyet.

A: What piece of music vì thế you lượt thích best?

B: I lượt thích the “Nocturne in C” by Chopin.

A: When vì thế you listen to tát this music?

B: I usually listen to tát this kind of music when I feel tired.

Điền vấn đề vô bảng:

Partner 1Partner 2
Kind of musicPop musicFolk music
Reasons for listening to tát musicRelaxingsweet and gentle
Favorite band/ musicianThe ATB/ Anh TuyetNgoc Khue
Favorite song/ piece of musicNocturne in CBa toi
When listen to tát musicWhen feeling tiredAfter finish my homework

Task 3. Now report what you have found out about your partners. (Bây giờ thuật lại những gì em tiếp tục dò xét nắm chắc về chúng ta nằm trong group.)

B likes classical music but C prefer folk music. B likes classical music because thinks it can relaxe his mind especially when he feels bad or depressed. Meanwhile C likes folk music because he thinks this music reminds him of the traditional music of nation.

C. Listening (Trang 127-128 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi chúng ta nghe)

Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about him. (Làm việc theo đòi cặp. Nhìn vô bức hình Văn Cao. Nói lẫn nhau nghe những gì các bạn biết về ông ấy.)

– Which of these songs were written by Van Cao? (Bài hát nào là vô số những bài bác hát sau đây được viết lách bởi vì Văn Cao?)

1. Suoi Mo     4. Truong Ca Song Lo
3. Tien Quan Ca  5. Lang Toi

– Listen and repeat.

sweet and gentle: và lắng đọng và nhẹ nhõm nhàng
rousing: hào hứng, sôi nổi
lyrical: trữ tình
solemn: trang nghiêm

Which of the words above can you use to tát describe Van Cao’s music? (Từ nào là trong mỗi kể từ bên trên em hoàn toàn có thể dùng làm tế bào mô tả nhạc của Văn Cao.)

sweet and genllelyrical vô Suối Mơ

solemn, exciting, rousing trong những bài bác hát còn sót lại.

While you listen (Trong khi chúng ta nghe)

Task 1. Listen and then decide whether the statments are true (T) or false (F). (Nghe và tiếp sau đó xác lập coi những tuyên bố sau là đích thị (T) hoặc sai (F).)

Bài nghe:

1. F => The guest is Quang Hung.

2. F => He likes some Vietnamese musician.

3. T

4. F => It was written in 1944.

5. F => He always feels proud of his country when he hears the songs.

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và vấn đáp những thắc mắc.)

Xem thêm: Phân tích bài thơ "Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" Môn Ngữ văn Lớp 10

Bài nghe:

1. What is the name of the radio programme? (Tên của công tác vạc thanh là gì?)

=> It’s “My Favourite Musician”.

2. Which tuy vậy by Van Cao does Quang Hung lượt thích most? (Quang Hùng mến bài bác hát nào là nhất của Văn Cao?)

=> It’s the “Tien Quan Ca”.

3. Why does Quang Hung lượt thích it? (Tại sao Quang Hùng mến bài bác hát đó?)

=> It’s hard and solemn, it makes him feel great and proud of his country.

After you listen (Sau khi chúng ta nghe)

Work in groups. Discuss Quang Hung’s ideas about Van Cao’s music. Do you agree or disagree with him? (Làm việc group. Thảo luận chủ ý của Quang Hung về nhạc của Văn Cao. Em đồng ý hay là không đồng ý với anh ấy?)

A: Quang Hung thinks Van Cao is a great musician.

B: His music is not only sweet and gentle but also lyrical and exciting.

A: He also says he feels great and proud of the country when he hears Van Cao’s music.

B: Quang Hung says the piece of music he likes best is the “Tien Quan Ca” and whenever he hears this tuy vậy he feels proud and great.

A: I completely agree with Quang Hung’s ideas.

TAPESCRIPT – Nội dung bài bác nghe:

Lan Huong : Hello, I’m Lan Huong. Our programme is “My favorite Musician”. Now, our guest tonight is Quang Hung, the well-known actor. Welcome to tát the programme, Quang Hung.

Quang Hung: Thanks, Lan Huong.

Lan Huong : Now Quang Hung, can you tell us about the Vietnamese musician you lượt thích best, please?

Quang Hung: Sure. Recently, there have been quite a few good musicians. Their songs are very popular and easy to tát listen to tát.

Lan Huong : Do you lượt thích them?

Quang Hung: Well, I vì thế lượt thích some of them. But I think the best Vietnamese musician of all time is Van Cao. He’s really my favorite musician.

Lan Huong : Van Cao, the author of Tien Quan Ca? Well, can you tell us why you lượt thích him?

Quang Hung: He’s great musician. Just listen to tát Tien Quan Ca. Whenever I hear it, l want to tát stand up and sing out as loud as possible. It’s hard and solemn. And I always feel great, feel proud of my country when I hear it.

Lan Huong : That’s true. It’s very rousing. Do you know when he wrote it?

Quang Hung: In 1944.

Lan Huong : Do you lượt thích any other songs by Van Cao?

Quang Hung: Oh, yes, lots of them. Especially the songs about rural life in Viet Nam. They are sweet and gentle, and very lyrical.

Lan Huong : Well, let bu see if we can play one of the songs for you …

D. Writing (Trang 129 SGK Tiếng Anh 10)

Writing a profile (Viết tiểu truyện sơ lược)

Task 1. Work in pairs. Use the prompts below to tát làm đẹp complete sentences about Scott Joplin, a famous American musician. (Làm việc theo đòi cặp. Sử dụng những khêu ý sau đây nhằm dựng những câu tương đối đầy đủ về Scott Joplin, một nhạc sĩ phổ biến người Mỹ.)

Example:

Scott was bom in Texas in 1886, into a poor but musical đen thui family.

Gợi ý:

1. He learned to tát play music when he was very young.

2. Scott learned to tát play the works of composers lượt thích Bach, Beethoven, and Mozart as well as to tát compose music.

3. He quickly became famous.

4. His tunes were wonderful mixture of classical European and African beats which were known as Ragtime.

5. All in all, he wrote 50 piano rags, and was called the King of Ragtime.

6. Scott Joplin died in 1917.

Task 2. Write about the life story of Van Cao, using the prompts below. (Viết về cuộc sống của Văn Cao, sử dụng những kể từ khêu ý bên dưới.)

Gợi ý:

Van Cao was born on November 15th, 1923 in Nam Dinh in a poor workers’ family. He started composing music when he was very young. He wrote his first tuy vậy in 1939, and quickly became famous. In 1944 he wrote Tien Quan Ca, our National Anthem. Van Cao not only wrote songs and poems, but also drew paintings. He died on July 10th, 1995. He was known as a very talented musician and highly appreciated by the Vietnamese people

E. Language Focus (Trang 130-131 SGK Tiếng Anh 10)

Grammar

to + infinitive

Exercise 1. Use the words in brackets to tát answer the quesions. (Sử dụng những kể từ vô ngoặc nhằm vấn đáp những thắc mắc.)

1. What did you phone her for? (Bạn gọi năng lượng điện cho tới cô ấy nhằm thực hiện gì?)

=> I phoned her to tát tell her the good news.

2. What are you saving money for? (Bạn tiết kiệm chi phí chi phí nhằm thực hiện gì?)

=> I’m saving money to tát buy a cassette player.

3. What does she practise singing all day for? (Cô ấy luyện hát một ngày dài nhằm thực hiện gì?)

=> She practises singing all day to tát win the singing contest.

4. What are you learning French for? (Bạn đang được học tập giờ Pháp nhằm thực hiện gì?)

=> I’m learning French to tát sing French songs.

5. What does the monitor always go to tát class on time for? (Lớp trưởng luôn luôn đến lớp đích thị giờ nhằm thực hiện gì?)

=> The monitor always goes to tát class on time to tát mix a good example for the class.

Exercise 2. Complete each sentence with the right sườn of a suitable verb. (Hoàn trở nên từng câu với dạng đích thị của một động kể từ tương thích.)

1. My father didn’t have time to read the newspaper.

2. I wish I had enough money to buy a new bicycle.

3. I went to tát the post office to post a letter.

4. He telephoned bu to invite bu to tát the tiệc ngọt.

5. She’s going to tát Britain to learn English.

Wh- questions

Exercise 3. Ask questions for the underlined words/phrases in the following sentences. (Hỏi thắc mắc cho tới những từ/cụm kể từ được gạch ốp bên dưới trong mỗi câu sau.)

1. What will you vì thế if it rains?

2. What sort of music does your father enjoy listening to?

3. When did he leave for Ho Chi Minh City?

4. Who wants to tát talk to tát you?

5. How did you spend the evening last night?

Xem thêm: Hết kì nghỉ Tết Dương rồi, teen 2k mau "thức tỉnh" đi thôi!

6. When does the film start?

7. Who is your favourite musician?

8. Why vì thế you lượt thích pop music?