môn vật lí 12

Để sở hữu sự sẵn sàng cực tốt mang đến kì ganh đua học tập kì và nhập quy trình ôn ganh đua Lý chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông tới đây, Vuihoc tiếp tục biên soạn cỗ tài tư liệu tóm lược lý thuyết cơ vật lý 12 canh ty những em học viên đơn giản sở hữu ánh nhìn tổng quan tiền về toàn cỗ lý thuyết công tác lý 12. Sở tư liệu được phân chia theo dõi từng chuyên mục của từng chương ví dụ và cụ thể. Tham khảo ngay!

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức lý 12

Chương 1: Dao động cơ

Bài 1: Dao động điều hòa

Bạn đang xem: môn vật lí 12

- Lý thuyết về xê dịch điều hòa

- Phương trình xê dịch điều hòa

Bài 2: Con nhấp lên xuống lò xo

- Cấu tạo ra về con cái nhấp lên xuống lò xo

- Khảo sát xê dịch của lò xo

Bài 3: Con nhấp lên xuống đơn

- Kiến thức con cái nhấp lên xuống đơn

- Phương trình xê dịch của con cái nhấp lên xuống đơn

Bài 4: Dao động tắt dần dần. Dao động chống bức

- Lý thuyết về xê dịch tắc dần

- Lý thuyết về xê dịch chống bức

Bài 5: Tổng hợp ý nhị xê dịch điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số. Phương pháp Fre-Nen

- Lý thuyết về 2 xê dịch điều tiết nằm trong phương

- Lý thuyết về 2 xê dịch điều tiết nằm trong tần số

- Dao động tổng hợp

- Phương pháp Fre-nen 

Bài 6:Thực hành: Khảo sát thực nghiệm những lăm le luật xê dịch của con cái nhấp lên xuống đơn

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

- Kiến thức về sóng cơ

- Các đại lượng về sóng cơ

- Phương trình sóng

Bài 8: Giao trét sóng

- Lý thuyết về giao phó trét sóng

- Công thức giao phó trét sóng

Bài 9: Sóng dừng

- Lý thuyết về sóng dừng

- Điều khiếu nại và những công thức sóng dừng

Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

- Tần số

- Cường chừng âm

- Mức chừng độ mạnh âm

Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

- Độ cao của âm

- Độ to lớn của âm

- Âm sắc của âm

Chương 3: Dòng năng lượng điện xoay chiều

Bài 12: Đại cương về loại năng lượng điện xoay chiều

- Lý thuyết về loại năng lượng điện xoay chiều

- Độ lệch sóng của năng lượng điện áp và loại điện

Bài 13: Các mạch năng lượng điện xoay chiều

Độ lệch sóng thân thuộc hiệu năng lượng điện thế U và độ mạnh loại năng lượng điện I

- Các loại mạch năng lượng điện xoay chiều

Bài 14: Mạch sở hữu R, L, C giắt nối tiếp

- Định luật Ôm

Độ lệch sóng thân thuộc năng lượng điện áp và loại điện

- Hiện tượng nằm trong hưởng trọn.

Bài 15: Công suất năng lượng điện hấp phụ của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số công suất

- Lý thuyết của mạch năng lượng điện xoay chiều

- Hệ số công suất

Bài 16: Truyền vận chuyển năng lượng điện năng. Máy vươn lên là áp

- Lý thuyết máy vươn lên là áp và nguyên tắc hoạt động

- Truyền vận chuyển năng lượng điện năng

Bài 17: Máy trị năng lượng điện xoay chiều

- Máy trị năng lượng điện xoay chiều 1 pha

- Máy trị năng lượng điện xoay chiều 3 pha

Bài 18: Động cơ ko đồng hóa tía pha

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng bộ

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng hóa 3 pha

Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều sở hữu R, L, C giắt nối tiếp

Chương 4: Dao động và sóng năng lượng điện từ

Bài 20: Mạch dao động

- Lý thuyết về mạch dao động

Lý thuyết sự vươn lên là thiên năng lượng điện và độ mạnh loại điện

- Dao động năng lượng điện kể từ tự động do

- Chu kì và tần số xê dịch riêng

Bài 21: Điện kể từ trường

Mối mối quan hệ thân thuộc năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

- Lý thuyết năng lượng điện kể từ ngôi trường và thuyết năng lượng điện kể từ Mắc-xoen

Xem thêm: teen lo that nghiep

- Sự Viral tương tác năng lượng điện từ

Bài 22: Sóng năng lượng điện từ

- Lý thuyết về sóng năng lượng điện từ

- Phân loại sóng năng lượng điện từ

Bài 23: Nguyên tắc vấn đề liên hệ vì chưng sóng vô tuyến

- Nguyên tắc chung

- Cấu tạo ra và nguyên tắc của sản phẩm trị thanh

Chương 5: Sóng ánh sáng

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

- Lý thuyết giã sắc ánh sáng

- Ứng dụng giã sắc ánh sáng

- Công thức giã sắc ánh sáng

Bài 25: Giao trét ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng lạ giao phó trét ánh sáng

- Bước sóng khả năng chiếu sáng và color sắc

Bài 26: Các loại quang đãng phổ

- Lý thuyết về quang đãng phổ

Các cách thức phân tách quang đãng phổ và lợi ích

Bài 27: Tia mặt trời và tia tử ngoại

- Lý thuyết về tia hồng ngoại

- Lý thuyết về tia tử ngoại

Bài 28: Tia X

- Lý thuyết về tia X

- Cơ chế về tia X

- Bản hóa học và phần mềm của tia X

Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng khả năng chiếu sáng vì chưng cách thức giao phó thoa

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Bài 30: Hiện tượng quang đãng năng lượng điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

- Lý thuyết về hiện tượng quang đãng điện 

- Hiện tượng quang đãng năng lượng điện nhập và hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện ngoài

- Định luật về số lượng giới hạn quang đãng điện

Bài 31: Hiện tượng quang đãng năng lượng điện trong

- Lý thuyết về hiện tượng lạ quang đãng điện 

Hiện tượng quang đãng năng lượng điện nhập và hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện ngoài

Bài 32: Hiện tượng quang đãng - trị quang

- Lý thuyết về hiện tượng trị quang

- Ứng dụng của hiện tượng lạ trị quang

Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo

- Lý thuyết kiểu mẫu nguyên vẹn tử Bo

Các định đề của Bo về cấu trúc nguyên vẹn tử

Bài 34: Sơ lược về laze

- Lý thuyết về Laze

- Ứng dụng về Laze

Chương 7: Hạt nhân nguyên vẹn tử

Bài 35: Tính hóa học và cấu trúc phân tử nhân

- Cấu tạo ra về phân tử nhân

- Đồng vị

- Khối lượng phân tử nhân

- Năng lượng phân tử nhân

Bài 36: Năng lượng links của phân tử nhân. Phản ứng phân tử nhân

- Độ hụt khối

- Lý thuyết về tích điện links và tích điện links riêng 

- Các lăm le luật bảo toàn

Bài 37: Phóng xạ

- Lý thuyết về hiện tượng lạ phóng xạ

- Định luật phóng xạ

Bài 38: Phản ứng phân hạch

- Lý thuyết về phản xạ phân hạch

- Đặc điểm của phản xạ phân hạch

Bài 39: Phản ứng nhiệt độ hạch

Chương 8: Từ vi tế bào cho tới vĩ mô

Bài 40: Các phân tử sơ cấp

Bài 41: Cấu tạo ra vũ trụ

Tóm tắt những kỹ năng và kiến thức cần thiết cầm được nhập công tác Vật Lý 12

Với nội dung của lý thuyết cơ vật lý 12, những em cần thiết gọi kỹ và nắm rõ những khái niệm, lăm le luật và những công thức Vật lý 12 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên không giống. Cùng với bại liệt, những em học viên cũng cần được lập bảng đối chiếu điểm tương đương và không giống nhau trong những kỹ năng và kiến thức tương tự động nhau như con cái nhấp lên xuống đơn, con cái nhấp lên xuống xoắn ốc, tia tử nước ngoài và tia mặt trời, quang đãng phổ vạch trị xạ với quang đãng phổ liên tiếp,…để tách lầm lẫn lý thuyết và công thức tính nhập quy trình giải bài bác tập dượt.

Bên cạnh bại liệt, những em học viên cũng cần nắm rõ những công thức và áp dụng được nhập những bài bác tập dượt cơ bạn dạng tiếp sau đó từ từ tương tác không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức cho những tuyến bài bác nâng lên. Một điểm chú ý nhập quy trình học tập công thức cơ vật lý, những em học viên cũng cần được nắm rõ về ý nghĩa sâu sắc và nguyên tắc của công thức, đơn vị chức năng tính dùng,… nhằm áp dụng sao mang đến hiệu suất cao và đúng chuẩn nhất.

Vuihoc tiếp tục tổ hợp toàn cỗ kỹ năng và kiến thức Vật Lý 12 nhập tệp tin pdf nhằm những em học viên hoàn toàn có thể xem thêm. Hy vọng trên đây tiếp tục phát triển thành "cuốn tuột tay" ý hợp tâm đầu canh ty những em sở hữu sự sẵn sàng cực tốt mang đến kỳ ganh đua học tập kỳ rưa rứa nhập quy trình ôn ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lý tới đây.

>>> Bài ghi chép hoàn toàn có thể xem thêm thêm:

Xem thêm: Hết kì nghỉ Tết Dương rồi, teen 2k mau "thức tỉnh" đi thôi!

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức Toán 12

Soạn văn 12

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức Sinh 12