môn văn

Bách khoa toàn thư hé Wikipedia

Bạn đang xem: môn văn

Thiền sư
vân môn văn yển
雲門文偃

Bức họa Thiền sư Vân Môn Văn Yến của Bạch Ẩn Huệ Hạc

Hoạt động tôn giáo
Tôn giáoPhật giáo
Trường pháiĐại thừa
Tông pháiThiền tông
Lưu pháiVân Môn
Sư phụTuyết Phong Nghĩa Tồn
Đệ tửHương Lâm Trừng Viễn, Động Sơn Thủ Sơ, Ba Lăng Hạo Giám
Thông tin cậy cá nhân
Sinh 
Ngày sinh864
Nơi sinhGia Hưng
Mất 
Thụy hiệuĐại Từ Vân Khuông Chân Hoằng Minh Thiền Sư
Ngày mất949
Quốc giaTrung Quốc
 Cổng vấn đề Phật giáo
 • x
 • t
 • s

Vân Môn Văn Yển (zh. yúnmén wényǎn/ yünmen wenyen 雲門文偃, ja. ummon bun'en), 864-949, là 1 trong những vị Thiền sư Trung Quốc lỗi lạc, khai sáng sủa Vân Môn tông. Sư nối pháp của Tuyết Phong Nghĩa Tồn và là thầy của khá nhiều vị đạt đạo như Hương Lâm Trừng Viễn, Động Sơn Thủ Sơ, Ba Lăng Hạo Giám v.v... (khoảng 60 vị). Những pháp ngữ cần thiết nhất của sư được ghi lại nhập Vân Môn Khuông Chân Thiền sư quảng lục (zh. 雲門匡眞禪師廣錄), còn mang tên Đại Từ Vân Khuông Chân Hoằng Minh Thiền sư ngữ lục, Vân Môn Văn Yển Thiền sư quảng lục, Vân Môn quảng lục.

Một phần của loạt bài về
Thiền sư Trung Quốc
Ensō

Bồ-đề-đạt-ma cho tới Huệ Năng

 • Bồ-đề-đạt-ma
 • Huệ Khả
 • Tăng Xán
 • Đạo Tín
 • Hoằng Nhẫn, Pháp Dung
 • Huệ Năng,Thần Tú, Huệ An
 • Hành Tư, Hoài Nhượng, Huyền Giác, Huệ Trung, Thần Hội

Ngưu Đầu Thiền

 • Pháp Dung, Trí Nham, Tuệ Phương
 • Pháp Trì , Trí Oai, Tuệ Trung
 • Huyền Tố, Đạo Khâm, Ô Khòa

Bắc Tông Thiền

 • Thần Tú
 • Phổ Tịch , Nghĩa Phúc, Hàng Ma Tạng
 • Đạo Truyền, Hành Biểu, Tối Trừng

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

 • Hi Thiên
 • Đạo Ngộ, Duy Nghiễm, Báo Thông, Thiên Nhiên
 • Sùng Tín , Đàm Thạnh, Đạo Ngô
  Đức Thành, Vô Học
 • Đức Sơn, Thiện Hội
  Thạch Sương, Lương Giới
 • Nghĩa Tồn, Nham Đầu, Thuý Nham
 • Vân Môn, Huệ Lăng, Huyền Sa

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

 • Mã Tổ
 • Hoài Hải, Nam Tuyền, Huệ Hải
  Pháp Thường , Trí Tạng, Báo Triệt
 • Triệu Châu, Quy Sơn
  Hoàng vịn, Vô Ngôn Thông
 • Huệ Tịch, Nghĩa Huyền
  Trí Nhàn, Chí Cần

Lâm Tế tông

 • Lâm Tế
 • Huệ Nhiên, Hưng Hoá
 • Đại Giác, Huệ Ngung, Diên Chiểu
 • Tỉnh Niệm, Thiện Chiêu, Quy Tỉnh
 • Thạch Sương, Huệ Giác, Pháp Viễn

Hoàng Long phái

 • Huệ Nam
 • Tổ Tâm, Chân Tịnh
 • Ngộ Tân, Duy Thanh

Dương Kì phái

 • Dương Kì
 • Thủ Đoan, Pháp Diễn
 • Viên Ngộ, Phật Nhãn, Phật Giám
 • Đạo Ninh, Đại Huệ, Thiệu Long
 • Đức Quang, Đàm Hoa , Hàm Kiệt, Tổ Tiên
 • Huệ Khai, Sư Phạm, Tổ Khâm
 • Nguyên Diệu, Trung Phong, Thiên Nham
 • Thời Uỷ, Chính Truyền
 • Mật Vân, Viên Tu, Viên Tín
 • Đạo Mân, Thông Tú, Thông Dung

Tào Động tông

 • Động Sơn
 • Tào Sơn, Đạo Ưng, Long Nha
 • Huệ Hà, Đạo Phi, Quán Chí
 • Duyên Quán, Cảnh Huyền, Nghĩa Thanh
 • Đạo Khải, Tử Thuần, Tự Giác
 • Pháp Thành, Chính Giác, Thanh Liễu
 • Nhất Biện, Huệ Huy, Tông Giác
 • Trí Giám, Minh Quang, Như Tịnh
 • Hành Tú, Đức Cử, Vân Tụ
 • Phúc Dụ, Liễu Cải, Tuệ Kinh
 • Viên Trừng, Nguyên Lai, Nguyên Kính
 • Nguyên Hiền, Minh Tuyết, Minh Phương
 • Đạo Bái, Đạo Thịnh, Đạo Ngân
 • Tịnh Chu, Tịnh Nột, Tịch Oánh
 • Tịnh Phù, Đại Tâm, Trí Giáo
 • Hưng Thù, Hưng Long

Quy Ngưỡng tông

 • Linh Hựu
 • Huệ Tịch, Trí Nhàn, Linh Vân
 • Quang Dũng, Tây Tháp, Văn Hỉ
 • Huệ Thanh, Tư Phúc, Toàn Phó
 • Thanh Nhượng
 • Văn Yến
 • Ba Lăng, Trừng Viễn
 • Trí Môn, Tuyết Đậu, Thảo Đường
 • Nghĩa Hoài, Phật Ấn
 • Tông Bản, Hoài Thâm

Pháp Nhãn tông

 • Sư Bị, Quế Sâm, Văn Ích
 • Đức Thiều, Diên Thọ, Đạo Tế
 • Vĩnh An , Văn Thắng

Thiền sư ni

 • Tổng Trì, Liễu Nhiên, Trí Thông, Diệu Tống

Không rõ ràng tông phái

 • Hàn Sơn, Thập Đắc, Phong Can
 • Bố Đại, Tế Công
 • Hám Sơn, Hư Vân

Cư sĩ Thiền Tông

 • Phó Đại Sĩ, Bạch Cư Dị, Vương Duy
 • Bàng Cư Sĩ, Bùi Hưu, Trương Chuyết Tú Tài
 • Tô Đông Pha, Hoàng Đình Kiên
 • Gia Luật Sở Tài, Ung Chính
 Cổng vấn đề Phật giáo
 • x
 • t
 • s

Cơ duyên & Hành trạng[sửa | sửa mã nguồn]

Sư bọn họ Trương (zh. 張), quê quán Gia Hưng (zh. 嘉興). Lúc nhỏ theo đòi Luật sư Chí Trừng (zh. 志澄) miếu Không Vương (zh. 空王) xuống tóc và thọ giới bên trên giới đàn Tì Lăng. Hầu hạ Chí Trừng vài ba năm, sư cho tới Mục Châu Trần Tôn Túc (zh. 睦州陳尊宿) chất vấn đạo. Mục Châu thấy sư ngay lập tức ngừng hoạt động lại. sư cho tới gõ cửa ngõ, Mục Châu hỏi: "Ai?", sư thưa: "Con." Mục Châu hỏi: "Làm gì?", sư thưa: "Việc bản thân ko sáng sủa, nài thầy chỉ dạy dỗ." Mục Châu xuất hiện, thấy sư ngay lập tức đóng góp lại. Sư cứ cho tới vì vậy tía ngày liên tiếp. Lần loại tía, Mục Châu vừa vặn hé cửa ngõ, sư ngay lập tức chen nhập, Mục Châu bèn cầm đứng sư bảo: "Nói! Nói!" Sư vừa vặn tâm trí, Mục Châu xô rời khỏi bảo: "Cái trục xe cộ xoay đời Tần" (Tần thời đạc lạc toản 秦時𨍏轢鑽) và ngừng hoạt động lại khiến cho một chân sư bị thương. sư nhân phía trên với ngộ nhập. Mục Châu răn dạy sư cho tới Tuyết Phong và điểm phía trên, sư được ấn khả. Lúc đầu, sư trụ trì miếu Linh Thụ một thời hạn, sau cho tới Vân Môn trụ trì miếu Quang Thới, học tập bọn chúng tụ tập dượt rất nhiều.

Sư thượng đàng, fake cây côn nhập tay lên bảo chúng: "Phàm phu gọi nó là thiệt, Nhị quá phân tách gọi nó là ko, Viên Giác gọi nó là huyễn với, Bồ Tát thì đương thể tức ko, Thiền gia thì thấy cây côn gọi là cây côn, cút chỉ cút, ngồi chỉ ngồi, ko được động cho tới."

Niên hiệu Càn Hoà năm loại bảy (949) mái ấm Hán, ngày mùng 10 tháng tư, sư ngồi ngay thật viên tịch lâu 81 tuổi hạc. Vua ban hiệu Đại Từ Vân Khuông Chân Hoằng Minh Thiền Sư.

Tư tưởng[sửa | sửa mã nguồn]

Những tiếng dạy dỗ của sư vô cùng rất được yêu thích nhập giới thiền về sau và không tồn tại vị này không giống sư được nói đến nhiều trong số tập dượt công án rộng lớn (Bích nham lục 18 công án, Vô môn quan 5 công án). Người tớ bảo rằng, pháp ngữ của sư khi nào thì cũng đạt đầy đủ tía ĐK (Vân Môn tam cú 雲門三句):

 1. Hàm kiểu càn khôn khéo (zh. 函蓋乾坤): Bao quấn khu đất trời, vô vàn sự vật đều là diệu thể chân như, quí phù hợp với thắc mắc như nắp che nồi;
 2. Tiệt đoạn bọn chúng lưu (zh. 截斷眾流): Có năng lượng cắt đứt những dòng sản phẩm lưu chuyển của vô minh, tâm trí cảm xúc phân biệt như 1 cây gươm bén;
 3. Tuỳ tía trục lãng (zh. 隨波逐浪): Thích phù hợp với tài năng tiếp nhận của những người chất vấn như "một làn sóng theo đòi một làn sóng".

Sư là 1 trong những trong mỗi Thiền sư thứ nhất dùng những tiếng vấn đáp của những vị chi phí nhân nhằm giảng dạy dỗ, và kể từ phía trên xuất phân phát rời khỏi cách thức khán thoại đầu của Thiền tông về sau. Thông thông thường, sư thể hiện một "câu vấn đáp khác" (biệt ngữ 別語, ja. betsugo) những câu vấn đáp trong mỗi cuộc vấn đáp (ja. mondō) hoặc pháp chiến (ja. hossen) được sư nêu rời khỏi giảng dạy dỗ. Sau cơ sư lại nêu rời khỏi một thắc mắc và tự động vấn đáp thay cho mang đến đại bọn chúng với cùng một "câu thay cho thế" (đại ngữ 代語, ja. daigo), như nhập công án loại sáu của Bích nham lục:

Sư bảo: "Mười lăm ngày về trước chẳng chất vấn ông, mươi lăm ngày về sau demo thưa một câu xem?" sư tự động đáp thay cho bọn chúng tăng: "Ngày qua chuyện ngày, ngày nào thì cũng là ngày tốt" (nhật nhật thị hảo nhật 日日是好日).

Những câu vấn đáp của sư có những lúc chỉ là 1 trong những chữ có một không hai (nhất tự động quan); bọn chúng sẽ là những công án kiến hiệu nhất nhập thiền ngữ.

Mặc mặc dù sư vô cùng tôn vinh việc người sử dụng ngữ điệu chân thật (hoạt cú 活句) nhằm dạy dỗ và dùng nó vô cùng tài tình tuy nhiên sư lại vô cùng kị ngữ điệu trong giấy và nghiêm cẩn cấm môn đệ ko được biên chép lại những tiếng dạy dỗ của tôi. đa phần pháp ngữ của sư còn được giữ lại cho tới thời nay là nhờ một môn đệ lén viết lách vào một trong những ca-sa rồi tiếp sau đó đem xuống núi. Tông của sư được lưu truyền cho tới thế kỉ 12 và những vị thừa kế tông này đều góp phần nhiều mang đến việc lưu lưu giữ thiền ngữ mang đến những mới sau.Tham khảo

Tài liệu mái ấm yếu

 • Vân Môn Khuông Chân Thiền sư quảng lục 雲門匡眞禪師廣錄, Taishō Vol. 47, No. 1988.
 • Tiết Vân Môn Văn Yển Thiền sư 雲門文偃禪師 nhập Ngũ Đăng Hội Nguyên 五燈會元, Tục tạng kinh.

Tài liệu loại yếu

Xem thêm: Giai thuong cuoc thi vinh danh bang vang Bút Bi Blog

 • App, Urs (dịch & chú dẫn): Master Yummen. From the Record of the Chan Master "Gate off the Clouds". New York-Tokyo-London, 1994. (Vân Môn Khuông Chân Thiền sư quảng lục 雲門匡真禪師廣錄, Taishō Vol. 47, No. 1988)
 • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bạn dạng xã, 1988.)
 • Từ điển Thiền Tông Hán Việt. Hân Mẫn & Thông Thiền biên dịch. TP Hồ Chí Minh 2002.
 • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und Đài Loan Trung Quốc, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. nhật bản, Bern & München 1986.
Bảng những chữ viết lách tắt
bo.: Bod skad བོད་སྐད་, giờ Tây Tạng | ja.: 日本語 giờ Nhật | ko.: 한국어, giờ Triều Tiên |
pi.: Pāli, giờ Pali | sa.: Sanskrit संस्कृतम्, giờ Phạn | zh.: 中文 chữ Hán