Mệnh đề là gì? Mệnh đề chứa biến là gì? Môn Toán Lớp 10

Mệnh đề trực thuộc chương khai mạc của sách giáo khoa đại số lớp 10 và nhằm học tập chất lượng tốt toán 10 những em cần thiết nắm rõ kiến thức và kỹ năng tức thì kể từ bài học kinh nghiệm thứ nhất. Vì vậy nhập nội dung bài viết này tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong thầy Lưu Huy Thưởng (giáo viên môn Toán bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) ôn lại kiến thức và kỹ năng.

Mục lục

Bạn đang xem: Mệnh đề là gì? Mệnh đề chứa biến là gì? Môn Toán Lớp 10

I. Mệnh đề
1. Khái niệm mệnh đề
2, Phủ tấp tểnh của một mệnh đề
3, Mệnh đề kéo theo
4. Mệnh đề hòn đảo – Hai mệnh đề tương đương

II. Mệnh đề chứa chấp biến
1. Mệnh đề chứa chấp biến
2. Kí hiệu với từng, tồn tại
3. Mệnh đề phủ tấp tểnh của mệnh đề sở hữu chứa chấp mọi

I. Mệnh đề 

1, Khái niệm mệnh đề 

Định nghĩa: Mệnh đề là một trong câu xác định trúng hoặc sai.

Chú ý: Những câu nghi ngờ vấn và cảm thán thông thường ko cần là mệnh đề. Một mệnh đề ko thể vừa vặn trúng vừa vặn sai

Ví dụ: 

2, Phủ tấp tểnh của một mệnh đề

Cho mệnh đề Phường, mệnh đề ko cần Phường được gọi là mệnh đề phủ tấp tểnh của Phường.

Kí hiệu: 

Ví dụ: 
3, Mệnh đề kéo theo 

Mệnh đề sở hữu dạng: “Nếu Phường thì Q” được gọi là mệnh đề kéo theo dõi.

Kí hiệu: 

Ví dụ: 

Vậy lúc nào mệnh đề này là trúng, mệnh đề cơ là sai? Để phân biệt tính trúng sai của mệnh đề tao sở hữu bảng sau:

Chú ý:

Điều khiếu nại đầy đủ là lúc Phường xẩy ra thì chắc chắn là sở hữu Q. Điều khiếu nại cần thiết là lúc Q xẩy ra thì ko chắc hẳn Phường xẩy ra.

4. Mệnh đề hòn đảo – Hai mệnh đề tương đương

a, Mệnh đề đảo

Cho mệnh đề kéo theo dõi Phường ⇒ Q

Mệnh đề Q ⇒ Phường được gọi là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề Phường ⇒ Q

P ⇒ Q: “Nếu Phường thì Q” thì mệnh đề hòn đảo là Q ⇒ P: “Nếu Q thì P”

Ví dụ: 

P: “Tứ giác là hình bình hành”

Q: “Tứ giác sở hữu hai tuyến đường chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm từng đường”

b, Hai mệnh đề tương đương

Cho nhị mệnh đề Phường và Q. Mệnh đề sở hữu dạng “P nếu như và chỉ nếu như Q” hoặc  “P Khi và chỉ Khi Q” được gọi là mệnh đề tương tự. 

Xem thêm: Điểm danh những đôi giày jordan 4 được yêu thích nhất

Kí hiệu: Phường ⟺ Q

Cách xét trúng sai của nhị mệnh đề: 

Ví dụ: 

Chú ý: 

II. Mệnh đề chứa chấp biến

1. Mệnh đề chứa chấp biến

Xét câu “n phân chia không còn cho tới 3”

n=1 ⇒ “1 phân chia không còn cho tới 3” là mệnh đề sai

n=9 ⇒ “9 phân chia không còn cho tới 3” là mệnh đề đúng

Những câu xác định mang ý nghĩa hóa học trúng sai tùy theo trở thành được gọi là mệnh đề chứa chấp trở thành.

Ví dụ: 

2. Kí hiệu với từng, tồn tại 

a. Kí hiệu với mọi

Cho mệnh đề chứa chấp trở thành P(x) với x nằm trong X

Khẳng định: “Với từng x nằm trong X, P(x) đúng” hoặc “P(x) trúng với từng x nằm trong X” là một trong mệnh đề

Kí hiệu:  Ví dụ: 

Xét tính trúng sai:

b. Kí hiệu tồn tại

Cho mệnh đề chứa chấp trở thành P(x) với x nằm trong X

Khẳng định: “Tồn bên trên x nằm trong X, P(x) đúng” là một trong mệnh đề

Kí hiệu:

Ví dụ: 

Xét tính trúng sai: 

3. Mệnh đề phủ tấp tểnh của mệnh đề sở hữu chứa chấp mọi

Cho mệnh đề chứa chấp trở thành P(x) với x nằm trong X

Ví dụ: 

Xem thêm: Soạn bài "Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa" Môn Ngữ văn Lớp 10

Hy vọng với nội dung bài viết kèm cặp video clip giảng dạy dỗ của thầy Lưu Huy Thưởng về mệnh đề và mệnh đề chứa chấp trở thành sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình nhập môn đại số 10.