Lý thuyết về sự biến đổi đại lượng vật lý của các nguyên tố hóa học Môn Hóa lớp 10

  1. Bán kính vẹn toàn tử

Bạn đang xem: Lý thuyết về sự biến đổi đại lượng vật lý của các nguyên tố hóa học Môn Hóa lớp 10

Trong một chu kỳ luân hồi, vẹn toàn tử những nhân tố với nằm trong số lớp electron tuy nhiên khí năng lượng điện phân tử nhân tăng, lực hít thân ái phân tử nhân với những electron phần ngoài nằm trong cũng tăng theo đòi, nên là cung cấp kinh vẹn toàn tử rời dần dần.

Bán kính vẹn toàn tử những nhân tố group A chuyển đổi tuần trả theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân.

2. Năng lượng ion hóa

Năng lượng ion hóa loại nhất   (I1) của vẹn toàn tử là tích điện ít nhất cần thiết nhằm tách electron loại nhất thoát ra khỏi vẹn toàn tử ở tình trạng cơ bạn dạng.

Công thức tính tích điện ion hóa: k.J/mol

Năng lượng ion hóa thứ hai, loại 3 được kỳ (I2, I3) là tích điện cần thiết nhằm tách eletron thứ hai, 3 thoát ra khỏi ion ứng.

Các độ quý hiếm tích điện ion hóa loại nhất của vẹn toàn tử những nhân tố group An được thể hiện nay theo đòi bảng bên dưới đây:

Năng lượng ion hóa loại nhất (kJ/mol) của vẹn toàn tử những nhân tố group A.

Sự chuyển đổi tích điện ion hóa theo đòi Z được biểu lộ theo đòi biểu thiết bị bên dưới đây:

Xem thêm: teen lo that nghiep

Trong một chu kì: Theo chiều tăng của năng lượng điện phân tử nhân, lực links thân ái phân tử nhân và electron phần ngoài nằm trong tăng, thực hiện mang lại tích điện ion hóa trình bày công cộng cũng tăng theo đòi.
Trong và một nhóm A: Theo chiều tăng của năng lượng điện phân tử nhân, khoảng cách thân ái electron phần ngoài nằm trong cho tới phân tử nhân tăng, lực links thân ái electron phần ngoài nằm trong và phân tử nhân rời, bởi vậy tích điện ion hóa trình bày công cộng rời.

2. Độ âm điện

Độ âm năng lượng điện của một vẹn toàn tử đặc thù mang lại tài năng hít electron của vẹn toàn kể từ cơ Lúc tạo nên trở nên links chất hóa học.

Với chừng âm năng lượng điện vẹn toàn tử của nhân tố càng rộng lớn thì tính phi kim của nhân tố càng mạnh. Độ âm năng lượng điện của vẹn toàn tử nhân tố càng nhỏ thì tính sắt kẽm kim loại càng mạnh.

Bảng bên dưới đấy là độ quý hiếm chừng âm năng lượng điện vẹn toàn tử một trong những nhân tố group A theo đòi Pau-linh:

Giá trị chừng âm năng lượng điện vẹn toàn tử một trong những nhân tố group A theo đòi Pau-linh
Sự chuyển đổi chừng âm năng lượng điện theo đòi Z

Ta hoàn toàn có thể thấy:

Trong một chu kì, theo chiều tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân, chừng âm năng lượng điện của vẹn toàn tử những nhân tố thông thường tăng dần dần.
Trong và một nhóm A, theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân, chừng âm năng lượng điện của vẹn toàn tử những nhân tố thông thường rời dần dần.

Xem thêm: thi xong học kì làm gì