Lý thuyết về Glucozơ Môn Hóa lớp 12

Bạn đang xem: Lý thuyết về Glucozơ Môn Hóa lớp 12

Cacbonhiđrat bao gồm 3 group đa số là: monosaccarit (glucozơ, frutcozơ); polisaccarit (tinh bột, xenlulozơ) và dissaccarit (saccarozơ, mantozơ).

1, Cấu trúc phân tử của Glucozơ.

Cấu trúc phân tử: C6H12O6

  • Ở dạng mạch vòng: Glucozơ đem dạng A-glucozo và B-glucozo (tồn bên trên đa số vô dung dịch glucozo B-glucozơ > A-glucozơ)
  • Ở dạng mạch hở: Glucozơ đem dạng CH2OH–CHOH–CHOH–CHOH–CHOH–CH=O (phân tử Glucozo chứa 1 gốc andehit (-CHO) và 5 gốc hidroxyl (-OH)).

2, Tính hóa học vật lí.

  • Glucozơ là hóa học rắn, dễ dàng tan nội địa, tinh ma thể ko màu sắc, đem vị ngọt tuy nhiên ko vì chưng mía.
  • Glucozơ có khá nhiều vô nho chín nên gọi là lối nho.
  • Glucozơ đem vô khung hình người và động vật hoang dã, vô tiết đem lượng nhỏ glucozơ khoảng chừng 0,1%.

3, Tính hóa chất.

a, Tính hóa học của andehit:

+ Oxi hóa glucozo:

  • Phản ứng tráng bạc:

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH -> CH2OH[CHOH]4COONH4  +  2Ag¯ + 3NH3 + H2O

  • Phản ứng Cu(OH)2/OH-

CH2OH[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH -> CH2OH[CHOH]4COONa + Cu2O + 2H2O

  • Phản ứng với hỗn hợp Brom

CH2OH[CHOH]4CHO + Br2 + 2H2O -> CH2OH[CHOH]4COOH + 2HBr

+ Phản ứng khử glucozo:

Dẫn khí hidro vô hỗn hợp glucozo đun giá (thêm xúc tác Ni) tao nhận được poliancol mang tên là sobitol:

+ Phản ứng lên men rượu:

Xem thêm: thi xong học kì làm gì

b, Tính hóa học của ancol nhiều chức:

+ Tác dụng với Cu(OH)2

Glucozo hòa tan Cu(OH) ở nhiệt độ chừng thông thường mang đến hỗn hợp glucozo làm nên màu xanh rớt lam (phức đồng):

2C6H12O6  + Cu(OH)2   →   (C6H11O6)2Cu  + 2H2O

+ Phản ứng tạo nên este:

C6H7O(OH)5 + 5(CH3CO)2O → C6H7O(OOCCH3)5 + 5CH3COOH

4, Điều chế và ứng dụng:

a, Điều chế:

Điều chế vì chưng cách thức thủy phân tinh ma bột hoặc xenlulozo vô môi trường thiên nhiên axit; ĐK nhiệt độ chừng, H+:

(C6H10O5)n  + nHO  -> nC6H12O

b, Ứng dụng:

  • Dùng vô dược phẩm pha chế dung dịch tăng lực,…
  • Dùng nhằm tráng gương, tráng ruột phích là thành phầm trung lừa lọc vô phát hành ancol etylic.

Hi vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em vô quy trình học tập lớp 12.

Xem thêm: giúp teen 2k ghi nhớ