Lý thuyết về bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn Môn Toán lớp 10

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với xài đề
Lý thuyết Toán 10 Chương 2 (Cánh diều 2023): Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn hoặc, chi tiết

Bạn đang xem: Lý thuyết về bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn Môn Toán lớp 10

Với tóm lược lý thuyết Toán lớp 10 Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn sách Cánh diều hoặc, cụ thể cùng theo với bài bác tập luyện tự động luyện tinh lọc canh ty học viên nắm rõ kiến thức và kỹ năng trọng tâm, ôn luyện nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 10.

Lý thuyết Toán lớp 10 Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn

Video giải Toán 10 Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn – Cánh diều

A. Lý thuyết Toán lớp 10 Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn

1. Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn

• Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn x, nó là bất phương trình mang trong mình 1 trong những dạng sau:

ax + by c

ax + by ≤ c;           ax + by ≥ c

trong đó:    

x, nó là những ẩn,

a, b, c là những số cho tới trước với a, b ko đôi khi vì chưng 0.

• Cho bất phương trình hàng đầu nhị ẩn ax + by

Mỗi cặp số (x0; y0) sao cho tới ax0 + by0 nghiệm của bất phương trình (*).

Trong mặt mũi phẳng lặng toạ chừng Oxy, tập kết những điểm đem toạ chừng là nghiệm của bất phương trình (*) được gọi là miền nghiệm của bất phương trình cơ.

Nghiệm và miền nghiệm của những bất phương trình dạng ax + by > c; ax + by ≤ c và ax + by ≥ c được khái niệm tương tự động.

• Trong mặt mũi phẳng lặng toạ chừng Oxy, đường thẳng liền mạch d: ax + by = c phân tách mặt mũi phẳng lặng trở nên nhị nửa mặt mũi phẳng lặng. Một vô nhị nửa mặt mũi phẳng lặng (không kể d) là miền nghiệm của bất phương trình ax + by c.

• Biểu trình diễn miền nghiệm của bất phương trình hàng đầu nhị ẩn:

Bước 1. Vẽ đường thẳng liền mạch d: ax + by = c. Đường trực tiếp d phân tách mặt mũi phẳng lặng toạ chừng trở nên nhị nửa mặt mũi phẳng lặng.

Bước 2. Lấy một điểm M(x0; y0) ko phía trên d (thường lấy gốc toạ chừng O nếu như c ≠ 0). Tính ax0 + by0 và đối chiếu với c.

Bước 3. Kết luận:

+ Nếu ax0 + by0 

+ Nếu ax0 + by0 > c thì nửa mặt mũi phẳng lặng chứa chấp điểm M (không kể d) là miền nghiệm của bất phương trình ax + by > c.

2. Hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn

• Hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn x, nó là 1 trong hệ bao gồm một trong những bất phương trình hàng đầu nhị ẩn x, nó. Mỗi nghiệm công cộng của những bất phương trình vô hệ được gọi là 1 trong nghiệm của hệ bất phương trình cơ.

• Miền nghiệm của hệ bất phương trình là phú của những miền nghiệm của những bất phương trình vô hệ.

• Biểu trình diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn:

+ Trong nằm trong mặt mũi phẳng lặng toạ chừng, trình diễn miền nghiệm của từng bất phương trình vô hệ bằng phương pháp gạch men cho chỗ ko nằm trong miền nghiệm của chính nó.

+ Phần không biến thành gạch men sau nằm trong là miền nghiệm cần thiết lần.

 Giá trị lớn số 1 (hoặc nhỏ nhất) của biểu thức hàng đầu F(x , y) = ax + by vô miền nhiều giác A1A2…An là độ quý hiếm của F(x , y) bên trên một trong những đỉnh của nhiều giác cơ.

B. Bài tập luyện tự động luyện

B.1 Bài tập luyện tự động luận

Bài 1. Biểu trình diễn miền nghiệm của từng bất phương trình sau:

a) x3+y21                          

b) x3y20                           

c) x+y22xy+13 

Hướng dẫn giải:

a) Dựng lối thẳng x3+y2=1.

Thay độ quý hiếm (0 ; 0) vô bất phương trình, tớ có 02+03=01 là mệnh đề sai.

Miền nghiệm là miền ko chứa chấp điểm (0 ; 0), ko tính đường thẳng liền mạch biên.

Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

b) Dựng lối thẳng x3y2=0.

Lấy điểm (–1 ; 1) tớ có: 13.12=520 là mệnh đề đích thị.

Miền nghiệm là miền chứa chấp điểm (–1 ; 1) cho dù là đường thẳng liền mạch biên.

Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)c) x+y22xy+133.(x + y)  2.(2x – nó + 1)  x – 5y ≤ –2

Dựng đường thẳng liền mạch x – 5y = –2.

Thay độ quý hiếm (0 ; 0) vô bất phương trình, tớ đem 0 – 0 = 0 ≤ –2 là mệnh đề sai.

Miền nghiệm là miền ko chứa chấp điểm (0 ; 0), cho dù là đường thẳng liền mạch biên.

Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

Bài 2. Một quầy hàng trưng bày bàn và ghế rộng lớn 60m2. Diện tích nhằm kê một cái ghế là 0,5m2, một cái bàn là một,2m2. Gọi x là số ghế và nó là số bàn được kê (x ≥ 0, nó ≥ 0)

a) Viết bất phương trình hàng đầu nhị ẩn x, nó cho tới phần sàn nhà nhằm kê bàn và ghế.

b) Chỉ rời khỏi phụ vương nghiệm của bất phương trình bên trên.

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích kê x cái ghế và nó cái bàn là 0,5x + 1,2y (m2).

Diện tích này sẽ không thể to hơn 60m2 nên tớ được bất phương trình cần thiết tìm:

0,5x + 1,2y ≤ 60 hoặc 5x + 12y ≤ 600.

b) Lấy ví dụ những cặp độ quý hiếm (10 ; 10), (30; 15), (24; 40), tớ có:

5 . 10 + 12 . 10 = 170 ≤ 600 là mệnh đề đích thị.

5 . 30 + 12 . 15 = 330 ≤ 600 là mệnh đề đích thị.

5 . 24 + 12 . 40 = 600 ≤ 600 là mệnh đề đích thị.

Vậy (10 ; 10), (30; 15), (24; 40) là phụ vương nghiệm của bất phương trình 5x + 12y ≤ 600.

Bài 3. Một mái ấm gia đình cần thiết tối thiểu 900 đơn vị chức năng protein và 400 đơn vị chức năng lipit vô đồ ăn thường ngày. Mỗi kilogam thịt trườn chừa 800 đơn vị chức năng protein và 200 đơn vị chức năng lipit. Mỗi kilogam thịt heo chứa chấp 600 đơn vị chức năng protein và 400 đơn vị chức năng lipit. sành rằng mái ấm gia đình này chỉ mua sắm tối đa 1,6 kilogam thịt trườn và 1,1 kilogam thịt heo, giá chỉ thịt trườn là 250 nghìn/kg và thịt heo là 160 nghìn/kg. Tính coi mái ấm gia đình cần thiết mua sắm từng nào kilogam từng loại thịt nhằm ngân sách là tối thiểu.

Hướng dẫn giải:

Giả sử thường ngày mái ấm gia đình này mua sắm x kilogam thịt trườn và nó kilogam thịt heo.

Điều khiếu nại 0 ≤ x ≤ 1,6; 0 ≤ nó ≤ 1,2.

Lượng protein và lipit vô đồ ăn mỗi ngày thứu tự là:

P = 800x + 600y ≥ 900 (đơn vị)

L = 200x + 400y ≥ 400 (đơn vị)

Từ cơ, tớ đem hệ bất phương trình: 0x1,60y1,28x+6y92x+4y4 

Miền nghiệm của hệ bất phương trình được số lượng giới hạn vì chưng tứ giác ABCD, vô đó:

A(0,225 ; 1,2), B(1,6 ; 1,2), C(1,6 ; 0,2), D(0,6 ; 0,7).

Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

Số chi phí mua sắm đồ ăn mỗi ngày là:

T = 250x + 160y (nghìn đồng)

Xét độ quý hiếm của T bên trên những đỉnh của tứ giác ABCD, tớ có:

Tại A(0,225 ; 1,2), với x = 0,225 và nó = 1,2 thì T = 250.0,225 + 160.1,2 = 248,25;

Tại B(1,6 ; 1,2), với x = 1,6 và nó = 1,2 thì T = 250.1,6 + 160.1,2 = 592;

Tại C(1,6 ; 0,2), với x = 1,6 và nó = 0,2 thì T = 250.1,6 + 160.0,2 = 432;

Tại D(0,6 ; 0,7), với x = 0,6 và nó = 0,7 thì T = 250.0,6 + 160.0,7 = 262.

Giá trị nhỏ nhất của T là 248,25 đạt được Lúc (x ; y) = (0,225; 1,2).

Vậy mái ấm gia đình cần thiết mua sắm 0,025 kilogam thịt trườn và 1,2 kilogam thịt heo.

Bài 4. Biểu trình diễn bên trên hệ toạ chừng miền nghiệm của hệ bất phương trình y+2x8x4x2y3x+y1.

Từ cơ lần độ quý hiếm lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức F(x , y) = –x – nó với (x ; y) thoả mãn hệ bất phương trình bên trên.

Hướng dẫn giải:

Dựng những đường thẳng liền mạch nó + 2x = 8, x = 4, x – 2y = 3, x + nó = 1.

Do tọa chừng điểm (3; 0) vừa lòng những bất phương trình vô hệ nên miền nghiệm của từng bất phương trình vô hệ thứu tự là những nửa mặt mũi phẳng lặng không biến thành gạch men chứa chấp điểm (3; 0) ko cho dù là đường thẳng liền mạch d1 và cho dù là đường thẳng liền mạch d2.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác số lượng giới hạn vì chưng 4 điểm:

53;23195;25; (4 ; 0); (4 ; –3).

Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

Lần lượt tính độ quý hiếm của F(x , y) bên trên những đỉnh của tứ giác, tớ có:

F53;23=1;    

F195;25=215;            

F(4 ; 0) = -4;         

F(4 ; -3) = -1

Vậy, độ quý hiếm lớn số 1 của F là -1 đạt được tại 53;23 và (4 ; -3); độ quý hiếm nhỏ nhất của F là 215 đạt được tại 195;25.

Bài 5. Biểu trình diễn miền nghiệm của những hệ bất phương trình sau:

a) x2y>0x+3y>2xy2                                                     

b) y2x>10x>5y>5x+y5 

Hướng dẫn giải:

a) Dựng những đường thẳng liền mạch x – nó = 2; x – 2y = 0 và x + 3y = –2.

Xem thêm: teen lo that nghiep

Điểm (1 ; 0) là nghiệm của tất cả phụ vương bất phương trình x – 2y  > 0; x + 3y > –2 và x – nó ≤ 2.

Miền nghiệm của hệ là miền không biến thành gạch men vô hình bên dưới.

Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

(Đường đường nét ngay tắp lự là miền nghiệm bao gồm cả biên, lối đường nét đứt là ko bao gồm biên)

b) Dựng những đường thẳng liền mạch nó – 2x = 10; x = –5; nó = 5 và x + nó = 5.

Xét điểm (–4 ; 6) là nghiệm của tất cả tư bất phương trình x – 2y > 10; x > –5; nó > 5 và        x + nó

Miền nghiệm của hệ là miền không biến thành gạch men vô hình bên dưới.

Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

Bài 6. Biểu trình diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:

x2+y3>0x3+y210x3y21                                              

Hướng dẫn giải:

Ta đem hệ bất phương trình được rút gọn: 3x+2y>02x+3y62x3y2

Dựng những lối thẳng:

d1: 3x + 2y = 0;

d2: 2x +3y = 6;

d3: 2x – 3y =2.

Do tọa chừng điểm (1; 1) vừa lòng những bất phương trình vô hệ nên miền nghiệm của từng bất phương trình vô hệ thứu tự là những nửa mặt mũi phẳng lặng không biến thành gạch men chứa chấp điểm (1; 1) ko cho dù là đường thẳng liền mạch d1, d3 và cho dù là đường thẳng liền mạch d2.

Miền nghiệm của hệ là miền không biến thành gạch men vô hình bên dưới.

Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

Bài 7. Một hộ gia đình ý định người sử dụng tối nhiều 8ha rừng nhằm trồng cây keo dán và cây khuynh diệp. Nếu trồng keo dán thì từng ha cần thiết đôi mươi công và thu về 300 triệu đồng, nếu như trồng khuynh diệp thì từng ha cần thiết 30 công và thu về 400 triệu đồng. Hỏi cần thiết trồng từng loại cây bên trên với diện tích S là từng nào nhằm thủ được lãi tối đa, với tổng số công không thực sự 180?

Hướng dẫn giải:

Gọi x (ha) là diện tích S trồng keo dán, nó (ha) là diện tích S trồng khuynh diệp.

Điều khiếu nại x ≥ 0, nó ≥ 0.

Tổng diện tích S không thực sự 8 ha, tức là x + nó ≤ 8 (ha).

Số công nên thả x ha keo dán là 20x (công)

Số công nên thả nó ha khuynh diệp là 30y (công)

Vì tổng số công không thực sự 180 nên tớ đem bất phương trình 20x + 30y ≤ 180 hoặc 2x + 3y ≤ 18.

Số chi phí chiếm được là T = 300x + 400y (triệu đồng).

Ta cần thiết lần x, nó thoả mãn hệ bất phương trình x0y0x+y82x+3y18 

sao cho tới T = 300x + 400y đạt độ quý hiếm lớn số 1.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình được trình diễn vì chưng miền tứ giác OABC với O(0 ; 0), A(0 ; 6), B(6 ; 2), C(8 ; 0).

Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

Xét độ quý hiếm của T bên trên những đỉnh của tứ giác, tớ có:

Tại O(0 ; 0), với x = 0 và nó = 0 thì T = 300.0 + 400.0 = 0;

Tại A(0 ; 6), với x = 0 và nó = 6 thì T = 300.0 + 400.6 = 2 400;

Tại B(6 ; 2), với x = 6 và nó = 2 thì T = 300.6 + 400.2 = 2 600;

Tại C(8 ; 0), với x = 8 và nó = 0 thì T = 300.8 + 400.0 = 2 400.

Suy rời khỏi độ quý hiếm lớn số 1 là T = 2 600 Lúc x = 6, nó = 2 (toạ chừng điểm B).

Vậy cần thiết trồng 6 ha keo dán và 2 ha khuynh diệp nhằm chiếm được ROI lớn số 1.

B.2 Bài tập luyện trắc nghiệm

Bài 1. Cho bất phương trình 2x + nó > 3. Khẳng ấn định này sau đấy là đúng:

A. Bất phương trình vẫn cho tới đem nghiệm duy nhất;

B. Bất phương trình vẫn cho tới vô nghiệm;

C. Bất phương trình vẫn cho tới đem vô số nghiệm;

D. Bất phương trình vẫn cho tới đem tập luyện nghiệm là [3 ; +∞).

Hướng dẫn giải:

Đáp án thực sự B

Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn 2x + nó > 3 đem vô số nghiệm, được trình diễn vì chưng vô số điểm phía trên nửa phẳng lặng đem biên là đường thẳng liền mạch 2x + nó = 3.

Câu 2. Phần không biến thành gạch men vô hình vẽ này trong những hình sau trình diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình x+y202xy+2>0.

A. Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

B. Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

C. Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

D. Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: A

Vẽ đường thẳng liền mạch d2: 2x – nó + 2 = 0. Ta đem đường thẳng liền mạch trải qua nhị điểm (0; 2) và (– 1; 0)

Xét điểm O(0; 0) thay cho vô phương trình đường thẳng liền mạch tớ đem 2.0 – 0 + 2 > 0 thoả mãn bất phương trình 2x – nó + 2 > 0. Vậy điểm O(0; 0) nằm trong miền nghiệm của bất phương trình. Vậy miền nghiệm là phần nửa mặt mũi phẳng lặng được phân tách vì chưng đường thẳng liền mạch d2 và chứa chấp gốc toạ chừng O(0; 0).

Vẽ đường thẳng liền mạch d1: x + nó – 2 = 0. Ta đem đường thẳng liền mạch trải qua nhị điểm (0; 2) và (2; 0)

Xét điểm O(0; 0) thay cho vô phương trình đường thẳng liền mạch tớ đem 0 + 0 – 2 1 và chứa chấp gốc toạ chừng O(0; 0).

Vậy phần không biến thành gạch men vô hình ở đáp án A trình diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình x+y202xy+2>0.

Câu 3. Cho bất phương trình 3x + 2 + 2(y – 2)

A. (0; 0);

B. (1; 1);

C. (1; – 1);

D. (4; 2).

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: D

3x + 2 + 2(y – 2)  3x + 2 + 2y – 4  x + 2y – 4

Xét đáp án A tớ có: 0 + 2.0 – 4 x + 2y – 4  vậy điểm (0; 0) nằm trong miền nghiệm.

Xét đáp án B tớ có: 1 + 2.1 – 4 x + 2y – 4  vậy điểm (1; 1) nằm trong miền nghiệm.

Xét đáp án C tớ có: 0 + 2.( –1) – 4 x + 2y – 4  vậy điểm (1; – 1) nằm trong miền nghiệm.

Xét đáp án D tớ có: 4 + 2.2 – 4 > 0 ko thoả mãn bất phương trình x + 2y – 4  vậy điểm (4; 2) ko nằm trong miền nghiệm.

Câu 4. Phần không biến thành gạch men vô hình vẽ này trong những hình sau trình diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình x2y12xy+2>0.

A. Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

B. Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

C. Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

D. Ôn tập luyện chương II: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn (Lý thuyết + Bài tập luyện toán lớp 10) – Cánh diều (ảnh 1)

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: A

Vẽ đường thẳng liền mạch d: x – 2y = 1, đường thẳng liền mạch trải qua nhị điểm 0;12 và (1; 0).

Xét điểm O(0; 0) thay cho vô phương trình đường thẳng liền mạch tớ đem 0 – 2.0 = 0 1 và chứa chấp gốc toạ chừng O(0; 0).

Vẽ đường thẳng liền mạch d2: 2x – nó + 2 = 0, đường thẳng liền mạch trải qua nhị điểm (0; 2) và (– 1; 0)

Xét điểm O(0; 0) thay cho vô phương trình đường thẳng liền mạch tớ đem 2.0 – 0 + 2 > 0 thoả mãn bất phương trình 2x – nó + 2 > 0. Vậy điểm O(0; 0) nằm trong miền nghiệm của bất phương trình. Vậy miền nghiệm là phần nửa mặt mũi phẳng lặng được phân tách vì chưng đường thẳng liền mạch d2 và chứa chấp gốc toạ chừng O(0; 0).

Vậy phần không biến thành gạch men vô hình ở đáp án A trình diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình x2y12xy+2>0.

Câu 5. Cặp số này sau đây không là nghiệm của bất phương trình 5x – 2(y – 1) ≤ 0?

A. (0; 1) ;

B. (1 ; 3);

C. (– 1; 1);

D. (– 1; 0).

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: B

Ta đem 5x – 2(y – 1) ≤ 0  5x – 2y + 2 ≤ 0.

Xét đáp án A: Thay cặp số (0; 1) vô bất phương trình tớ đem 5.0 – 2.1 + 2 = 0 thoả mãn bất phương trình 5x – 2y + 2 ≤ 0. Cặp số (0; 1) là nghiệm của bất phương trình. Đáp án A sai.

Xét đáp án B: Thay cặp số (1; 3) vô bất phương trình tớ đem 5.1 – 2.3 + 2 = 1 ko thoả mãn bất phương trình 5x – 2y + 2 ≤ 0. Cặp số (1; 3) ko là nghiệm của bất phương trình. Đáp án B đích thị.

Xét đáp án C: Thay cặp số ( 1; 1) vô bất phương trình tớ đem 5.( – 1) – 2.1 + 2 =  5 thoả mãn bất phương trình 5x – 2y + 2 ≤ 0. Cặp số ( 1; 1) là nghiệm của bất phương trình. Đáp án C sai.

Xét đáp án D: Thay cặp số ( 1; 0) vô bất phương trình tớ đem 5.( – 1) – 2.0 + 2 =  3 thoả mãn bất phương trình 5x – 2y + 2 ≤ 0. Cặp số (– 1; 0) là nghiệm của bất phương trình. Đáp án D sai.

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Lý thuyết Toán 10 Chương 2 (Cánh diều 2023): Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn hoặc, chi tiết
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích canh ty những em hoàn thiện chất lượng tốt bài bác tập luyện của tôi.

Đăng bởi: http://sdc.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: com nguoi dung bo di rang theo cach nay chong con ai cung me man 3 1578059804 102 width640height432 1592841867 468 width640height432 Bút Bi Blog