lợi ích của việc học tiếng anh viết bằng tiếng anh

Viết về học tiếng Anh bằng tiếng Anh, nghe có vẻ hơi “khoai lang” nhỉ? Bài viết sau đây của Step Up sẽ giúp bạn có thể viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh dễ dàng hơn, cùng xem nhé! 

1. Bố cục bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh

Một bài văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh hoàn chỉnh sẽ bao gồm 3 phần chính. 

Bạn đang xem: lợi ích của việc học tiếng anh viết bằng tiếng anh

Phần 1: Mở đầu: Giới thiệu về việc học tiếng Anh của bạn 

  • Đã học từ bao giờ?
  • Trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn là gì? 
  • Cảm nhận về môn tiếng Anh? 

Phần 2: Nội dung chính: Trong phần này, bạn có thể viết về một hay nhiều ý khác nhau liên quan tới việc học tiếng Anh 

  • Cách học tiếng Anh
  • Thói quen học tiếng Anh
  • Tầm quan trọng của tiếng Anh

Phần 3: Phần kết: Nêu lại ý chính và cảm nhận/hy vọng của bạn đối với môn tiếng Anh.

2. Từ vựng thường dùng để viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh

Để viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh, bạn có thể tham khảo một số từ vựng thường dùng nhất dưới đây:

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
common language /ˈkɑmən ˈlæŋgwəʤ/ ngôn ngữ phổ biến
method /ˈmɛθəd/ phương pháp
vocabulary /voʊˈkæbjəˌlɛri/ từ vựng
grammar /ˈgræmər/ ngữ pháp
extra course /ˈɛkstrə kɔrs/ lớp học thêm
slang /slæŋ/ tiếng lóng
idioms /ˈɪdiəmz/ thành ngữ
cultures /ˈkʌlʧərz/ văn hóa
local life /ˈloʊkəl laɪf/ cuộc sống bản địa
travel oversea /ˈtrævəl oʊvərˈsi/ du lịch nước ngoài
go abroad /goʊ/ /əˈbrɔd/ đi ra nước ngoài
international /ˌɪntərˈnæʃənəl/ quốc tế
multinational company /ˌmʌlˌtaɪˈnæʃənəl ˈkʌmpəni/ công ty đa quốc gia
proper /ˈprɑpər/ chính xác
efficient /ɪˈfɪʃənt/ hiệu quả
proficient /prɑˈfɪʃənt/ thành thạo
 
Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về học tập phổ biến nhất

3. Mẫu đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh

Tiếp theo, Step Up sẽ cung cấp cho bạn 4 bài mẫu khi viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh để bạn tham khảo nhé.

3.1. Văn mẫu viết về cách học tiếng Anh bằng tiếng Anh

Đầu tiên là đoạn văn bằng tiếng anh về việc học tiếng anh mẫu dành cho bạn.

Đoạn văn mẫu:

English is the most common language all over the world. There is no compulsory method to study English, but each person has to find the suitable one to study it efficiently. To me, I read books in English in order to improve both my vocabulary and grammar. Besides, I combine studying and entertaining. In my free time, I often listen to English songs, watch English movies and try to translate the lyrics as well as the subtitle. Furthermore, I join an English club, where I can connect with some international friends, and they are the best teachers to teach me about English. I can learn some slang, idioms, and things that normal teachers do not teach their students. I hope you can find your own ways to learn English.

viet doan van bang tieng anh ve viec hoc tieng anh

Dịch nghĩa: 

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên toàn thế giới. Không có một phương pháp bắt buộc nào để học tiếng Anh mà mỗi người phải tìm ra phương pháp phù hợp để học nó một cách hiệu quả. Đối với tôi, tôi đọc sách bằng tiếng Anh để cải thiện cả từ vựng và ngữ pháp của mình. Bên cạnh đó, tôi kết hợp giữa việc học và giải trí. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nghe các bài hát tiếng Anh, xem phim tiếng Anh và cố gắng dịch lời bài hát. Ngoài ra tôi có tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh, nơi tôi có thể kết nối với bạn bè quốc tế, và họ là những giáo viên tốt nhất dạy tôi về tiếng Anh. Tôi có thể học một số tiếng lóng, thành ngữ và những điều mà giáo viên bình thường không dạy. Tôi hy vọng bạn có thể tìm ra cách học tiếng Anh cho riêng mình.

 
[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hack Não Pro – Nắm chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.
NHẬN NGAY

 

3.2. Văn mẫu viết về tại sao phải học tiếng Anh bằng tiếng Anh

Bạn cũng có thể viết về lí do cần học tiếng Anh khi viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh.

Đoạn văn mẫu:

Why do we have to learn English? My answer is to have an advantage to access to the world. To me, English is not just a language, it also opens new doors to the vast ocean. Firstly, I can get close to international sources of information, online and offline such as articles, books, essays,… Therefore, I can gain a lot of useful knowledge in different fields. Secondly, when you can use English proficiently, there are many jobs you can apply for with a high salary. Working for a multinational company is always my dream. Finally, I also make a lot of new friends from many countries, and they let me know about their different cultures. I have a dream that one day I can travel around the world, and there is no tool which is simple to get and useful to help me achieve that dream like English. 

viet doan van bang tieng anh ve viec hoc tieng anh

Xem thêm: trường đh đạt chuẩn ĐNÁ

Dịch nghĩa:

Tại sao chúng ta phải học tiếng Anh? Câu trả lời của tôi là để tiếp cận với thế giới. Đối với tôi, tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ mà nó còn mở ra những cánh cửa mới vào đại dương bao la. Thứ nhất, tôi có thể tiếp cận với các nguồn thông tin quốc tế, trực tuyến và ngoại tuyến như các bài báo, sách, bài luận,… Do đó, tôi có thể tiếp thu được nhiều kiến thức có ích trong các lĩnh vực khác nhau. Thứ hai, khi bạn có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, có rất nhiều công việc bạn có thể ứng tuyển với mức lương cao. Làm việc cho một công ty đa quốc gia luôn là ước mơ của tôi. Cuối cùng, tôi cũng có rất nhiều bạn mới từ nhiều quốc gia, và họ cho tôi biết về các nền văn hóa khác nhau của họ. Tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó tôi có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, và không có công cụ nào đơn giản và hữu ích để giúp tôi đạt được ước mơ đó như tiếng Anh.

Xem thêm: Viết đoạn văn bằng tiếng anh về môn học yêu thích

3.3. Văn mẫu về lợi ích của việc học tiếng Anh bằng tiếng Anh

Bạn có thể nhắc tới một số lợi ích cơ bản của việc học tiếng Anh khi viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh

Đoạn văn mẫu: 

English brings about many advantages. Firstly, learning English well boosts your employment potential. To many international companies or world organizations, English is the compulsory requirement to hire an employee. Secondly, English helps you go abroad easily. When you travel or study overseas, English definitely supports you to get adapted to the local life better. Another benefit is that you can make friends all over the world. Therefore, it makes you happier and expands your knowledge. Last but not least, you can watch English films, listen to music songs or read news and understand their meanings without subtitles. That’s much more convenient. To conclude, English brings a lot of benefits, and I am sure that you will regret if you do not study it properly.

viet doan van bang tieng anh ve viec hoc tieng anh

Dịch nghĩa:

Tiếng Anh mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, học tốt tiếng Anh sẽ thúc đẩy tiềm năng có việc làm của bạn. Đối với nhiều công ty quốc tế hoặc các tổ chức thế giới, tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc để tuyển dụng nhân viên. Thứ hai, tiếng Anh giúp bạn đi nước ngoài dễ dàng. Khi bạn đi du lịch hoặc học tập ở nước ngoài, tiếng Anh chắc chắn sẽ hỗ trợ bạn thích nghi với cuộc sống bản địa tốt hơn. Một lợi ích khác là bạn có thể kết bạn trên khắp thế giới. Do đó, nó giúp bạn vui vẻ hơn và mở mang kiến thức. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn có thể xem các bộ phim tiếng Anh, nghe các bài hát nhạc hoặc đọc tin tức và hiểu ý nghĩa của chúng mà không cần phụ đề. Điều đó thuận tiện hơn rất nhiều. Để kết luận, tiếng Anh mang lại rất nhiều lợi ích, và tôi chắc chắn rằng bạn sẽ hối hận nếu bạn không học nó một cách đúng đắn.

3.4. Văn mẫu viết về thói quen học tập bằng tiếng Anh

Với đề bài này, ta chỉ nói tới thói quen học tập nói chung là được rồi.  

Đoạn văn mẫu:

Everyone has their own study habits which are suitable to their routines. Personally, I have to go to school in the morning on weekdays, therefore, I spend the afternoon doing the homework. At night, after eating dinner, I often relax for a while by surfing Facebook or Youtube, and then come back to my desk. If the homework is completed, I normally practice some extra English exercises. My mother has bought several English learning books for me. On Monday and Tuesday, I have an extra course in Mathematics, so I’m a little bit busy those days. In addition, being interested in editing videos, I usually spend my free time watching videos on Youtube about this topic and practicing it myself. 

viet doan van bang tieng anh ve viec hoc tieng anh

Dịch nghĩa:

Mỗi người đều có thói quen học tập riêng phù hợp với lịch trình hàng ngày của họ. Riêng tôi, tôi phải đi học vào buổi sáng các ngày trong tuần, nên tôi dành cả buổi chiều để làm bài tập. Vào buổi tối, sau khi ăn tối, tôi thường thư giãn một lúc bằng cách lướt Facebook hoặc Youtube, sau đó quay trở lại bàn học của mình. Nếu hoàn thành bài tập về nhà, tôi thường luyện thêm một số bài tập tiếng Anh. Mẹ tôi đã mua một vài cuốn sách học tiếng Anh cho tôi. Thứ Hai và thứ Ba, tôi có đi học thêm môn Toán, vì vậy tôi hơi bận rộn vào những ngày này. Ngoài ra, tôi thích chỉnh sửa video, tôi thường dành thời gian rảnh để xem các video trên Youtube về chủ đề này và tự luyện tập nó.

Xem thêm: Đoạn văn viết về thói quen hàng ngày bằng tiếng Anh

 

Trong bài viết trên, Step Up đã hướng dẫn bạn bố cục viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh. Cùng với đó là một số đoạn văn mẫu để bạn tham khảo và vận dụng vào bài viết của mình. 

Xem thêm: bài tập về nhà

Step Up chúc các bạn học tập tốt và sớm thành công!