Liên kết cộng hóa trị là gì? Môn Hóa lớp 10

1. Định nghĩa

Liên kết nằm trong hóa trị là links tạo hình thân thích 2 nguyên vẹn tử vày một hoặc nhiều cặp electron sử dụng cộng đồng.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị là gì? Môn Hóa lớp 10

  • Sự tạo nên trở thành links nằm trong hóa trị vô phân tử đơn chất

Liên kết được tạo nên trở thành thân thích nhị nguyên vẹn tử bằng phương pháp hùn electron nhằm đạt thông số kỹ thuật 8 electron tương tự khí khan hiếm sớm nhất.

Ví dụ: Trong phân tử N2, từng nguyên vẹn tử Nito đạt được thông số kỹ thuật 8 electron tương tự khí khan hiếm Ar bằng phương pháp từng nguyên vẹn tử hùn 3 electron tạo nên trở thành electron cộng đồng.

Công thức electron: 

Công thức cấu tạo: N ≡ N

Các phân tử H2, O2, N2, Cl2.. được tạo thành kể từ nhị nguyên vẹn tử của và một nhân tố (có phỏng âm năng lượng điện như nhau) nên cặp electron cộng đồng không trở nên chéo về phía nguyên vẹn tử nào là.

  • Sự tạo nên trở thành links nằm trong hóa trị vô phân tử thích hợp chất

Ví dụ : Phân tử hiđro clorua HCl.

– Trong phân tử hiđro, từng nguyển tử ( H và Cl) hùn 1 electron tạo nên trở thành một cặp electron cộng đồng sẽ tạo links nằm trong hóa trị. Cặp electron links bị chéo về phía Clo, ( Độ âm năng lượng điện của Cl là 3,5 to hơn phỏng âm năng lượng điện của H là 2,1 ) links nằm trong hóa trị này bị phân cực kỳ.

Xem thêm: teen lo that nghiep

Công thức electron

Công thức cấu tạo: H – Cl

  • Hóa trị vô thích hợp hóa học nằm trong hóa trị

Hóa trị của một nhân tố vô thích hợp hóa học nằm trong hóa trị gọi là nằm trong hóa trị và thông qua số links nhưng mà nguyên vẹn tử nhân tố tê liệt dẫn đến được với những nguyên vẹn tử không giống vô phân tử.

  • Dấu hiệu nhận ra links nằm trong hóa trị đem vô phân tử

Phân tử đơn hóa học và thích hợp hóa học được tạo hình kể từ phi kim.

VD: O2, F2, H2, N2, F2O, HF, H2O,….

2. Hiệu phỏng âm năng lượng điện và links hóa học

 

Xem thêm: Phân tích tác phẩm "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" Môn Ngữ văn Lớp 10