Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm Môn Hóa lớp 12

I, Kim loại kiềm.

1, Vị trí và cấu trúc.

  • Kim loại kiềm là sắt kẽm kim loại nằm trong group IA, hàng đầu những chu kì (trừ chu kì I), bao hàm những vẹn toàn tố: Liti, Natri, Kali, Rubidi, Xesi, Franxi
  • Những vẹn toàn tử này dễ dàng và đơn giản nhượng bộ lên đường 1e để sở hữu được thông số kỹ thuật bền Lúc nhập cuộc phản xạ chất hóa học vì như thế đó là những thành phần s, sở hữu 1e lớp bên ngoài nằm trong.
  • Kim loại kiềm sở hữu tính khử mạnh.

2, Tính hóa học vật lí.

Kim loại kiềm sở hữu loại mạng tinh ranh thể lập phương tâm khối, khá mượt, sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng phỏng sôi hạn chế dần dần theo hướng tăng năng lượng điện phân tử nhân.

Bạn đang xem: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm Môn Hóa lớp 12

3, Tính Hóa chất.

a, Tác dụng với phi kim.

4Na + O->  2Na2O

K + Cl2 -> 2KCl

b, Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) -> Muối mới+H2.

2M + 2H+ → 2M+  + H2

c, Tác dụng với nước -> hỗn hợp kiềm ứng +  H2.

2M   +  H2O → 2MOH    +    H2

4, Ứng dụng và pha trộn.

a, Ứng dụng

  • Dùng vô khí giới báo cháy, thực hiện hóa học trao thay đổi sức nóng vô một vài ba lò phản xạ phân tử nhân.
  • Chế tạo ra bào quang quẻ năng lượng điện, pha trộn sắt kẽm kim loại khan hiếm, dùng để hóa học xúc tác trong không ít phản xạ cơ học.

b, Điều chế.

Điện phan giá chảy muối hạt của sắt kẽm kim loại kiểm.

II, Một số phù hợp hóa học quan tiền vô của sắt kẽm kim loại kiềm.

1, Natri hidroxit (NaOH)

Tính hóa học vật lí: NaOH là hóa học rắn ko color, dễ dàng bú độ ẩm, tan nhiều nội địa và dễ dàng giá chảy.

Xem thêm: Phân tích đoạn trích "Lời tiễn dặn" (trích Tiễn dặn người yêu truyện thơ dân tộc Thái) Môn Ngữ văn Lớp 10"

Tính hóa học hóa học: Có đặc thù của bazo nổi bật (tác dụng với hỗn hợp muối hạt, axit, oxit axit)

Điều chế: Điện phân hỗn hợp NaCl sở hữu màng ngăn.

2NaCl   +   2H2O -> H2­  +  Cl2­   +   2NaOH

2, Natri hdrocacbonat (NaHCO3)

Tính hóa học vật lí: NaHCO3 là hóa học rắn và không nhiều tan nội địa.

Tính hóa học hóa học: 

  • Tác dụng với hỗn hợp axit và hỗn hợp bazo:

NaHCO3  +  HCl -> NaCl  +   H2O  +  CO2

(NaHCO3 sở hữu tính lưỡng tính)

  • Bị phân diệt vị nhiệt: 

Ứng dụng: NaHCO3 thực hiện dung dịch chữa trị nhức bao tử, sản xuất nước giải khát, ….

Xem thêm: ôn thi cho teen 2k

3, Natri cacbonat (Na2CO3)

Tính hóa học vật lí: Dễ tan nội địa và giá chảy ở sức nóng phỏng 850 phỏng C

Tính hóa học hóa học: thuộc tính với axit và một số trong những hỗn hợp muối

  • Na2CO3   +  2HCl -> 2NaCl   +   H2O   +   CO2
  • Na2CO3  + CaCl2 ->  2NaCl + CaCO3

Ứng dụng: Làm nguyên vật liệu nhằm phát triển thủy tinh ranh, xà chống, giấy tờ và phát triển hóa học tẩy cọ,…