Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ Môn Hóa lớp 12

I, Kim loại kiềm thổ.

1, Vị trí và cấu trúc.

Kim loại kiềm thổ nằm trong group IIA, là những yếu tố s (ns2), đứng sau những sắt kẽm kim loại kiềm trong những chu kì bao gồm những kim loại:

Bạn đang xem: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ Môn Hóa lớp 12

Beri    Magie    Canxi    Stronti    Bari

2, Tính hóa học vật lí.

Nhiệt nhiệt độ chảy và nhiệt độ chừng sôi kha khá thấp và không bao giờ thay đổi dựa vào năng lượng điện phân tử nhân.

3, Tính Hóa chất.

Kim loại kiềm thổ đem tính khử mạnh và đem Xu thế nhượng bộ e Khi nhập cuộc phản xạ hóa học:

Tác dụng với phi kim (điều khiếu nại nhiệt độ độ): 2Mg   +    O2 -> 2MgO

Tác dụng với axit: Ca    +    2HCl   ->     CaCl2     +    H2

Tác dụng với nước: Ca     +   2H2O      ->      Ca(OH)2     +   H2

4, Ứng dụng.

  • Be thực hiện hóa học phụ gia nhằm sản xuất kim loại tổng hợp đem tính đàn hồi cao, không xẩy ra làm mòn, chắc chắn.
  • Mg dùng để làm sản xuất máy cất cánh, thương hiệu lửa, xe hơi và tổ hợp những hóa học hữu cơ…
  • Ca dùng để làm hóa học khử tách oxi, diêm sinh thoát ra khỏi thép và thực hiện thô thích hợp hóa học cơ học.

5, Điều chế.

Điện phân rét chảy muối bột sắt kẽm kim loại kiềm thổ.

II, Một số thích hợp hóa học của Canxi.

1, Canxi hidroxit – Ca(OH)2

Tính hóa học vật lí: Chất rắn white color và không nhiều tan nội địa.

Tính hóa học hóa học: Mang đặc thù của hỗn hợp kiềm (tác dụng với muối bột, axit, oxit axit)

2, Canxi cacbonat – CaCO3

Tính hóa học vật lí: Chất rắn white color và ko tan vô nước

Xem thêm: teen lo that nghiep

Tính hóa học hóa học: Tác dụng với khá nhiều axit vô sinh, giải hòa khí cacbonat:

CaCO3  + 2HCl    ->   CaCl2   +    H2O    +   CO2

CaCO3  +  H2O  +  CO2  <=> Ca(HCO3)2

Phản ứng bên trên lý giải sự xâm thực của nước mưa với đá vôi và sự tạo hình thạch nhũ vô hốc động.

3, Canxi sunfat – CaSO4

CaSO4: Chất rắn white color và tan không nhiều nội địa.

Có 3 loại Canxi sunfat:

  • Thạch cao sống: CaSO4.2H2O bền ở nhiệt độ chừng thường
  • Thạch cao nung: CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O
  • Thạch cao khan: CaSO4 (không tan và ko thuộc tính với nước)

4, Nước cứng.

Nước đem chứa được nhiều cation Mg2+ và Ca2+ được gọi là nước cứng. Nước chứa chấp không nhiều hoặc ko chứa chấp những ion này được gọi là nước mượt.

Có 3 loại nước cứng:

  • Nước cứng tạm thời thời: chứa chấp những ion Ca2+, Mg2+, HCO3
  • Nước cứng vĩnh cửu: chứa chấp những ion Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl
  • Nước cứng toàn phần: là nước đem tính cứng trong thời điểm tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

=> Nước đương nhiên là nước cứng toàn phần.

Xem thêm: Phân tích đoạn trích "Lời tiễn dặn" (trích Tiễn dặn người yêu truyện thơ dân tộc Thái) Môn Ngữ văn Lớp 10"

Tác sợ hãi của nước cứng: hạn chế bọt, hạn chế kĩ năng tẩy cọ xà chống, thực hiện mang đến thực phẩm lâu chín và giảm xuống vị, thực hiện hòng nhiều hỗn hợp pha trộn.

Biện pháp: thực hiện hạn chế mật độ những cation Mg2+ và Ca2+

Nhận biết Mg2+ và Ca2+ Dùng hỗn hợp chứa chấp muối bột cacbonat đưa đến kết tủa CaCO3 hoặc MgCO3, tiếp sau đó sục CO2 dư vô hỗn hợp => kết tủa tan tiếp tục có Mg2+ và Ca2+