Khúc xạ ánh sáng Môn Lí lớp 11

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong Thầy Đỗ Ngọc Hà (giáo viên môn Vật lý bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) đi kiếm hiểu về “Khúc xạ ánh sáng”.

Bạn đang xem: Khúc xạ ánh sáng Môn Lí lớp 11

1, Sự khúc xạ độ sáng.

a, Hiện tượng khúc xạ độ sáng.

Hiện tượng chéo phương (gãy) của những tia sáng sủa khi xiên góc qua loa mặt mũi phân cơ hội thân thuộc nhị môi trường thiên nhiên nhập trong cả không giống nhau gọi là hiện tượng lạ khúc xạ độ sáng.

Trong đó:

  • SI: tia cho tới, I: điểm cho tới.
  • IS’: tia bản năng.
  • IR: tia khúc xạ.
  • NN’: pháp tuyến của mặt mũi phân cơ hội.
  • i: góc cho tới. i’ góc cho tới (i=i’)
  • r: góc khúc xạ.

b, Định luật khúc xạ độ sáng.

Tia khúc xạ ở trong mặt mũi phẳng lặng cho tới và ở mặt mũi tê liệt pháp tuyến đối với tia cho tới.

Tỉ số thân thuộc sin góc cho tới và sin góc khúc xạ là 1 trong những hằng số với 2 môi trường thiên nhiên nhập trong cả chắc chắn.

2, Chiết suất của môi trường thiên nhiên.

a, Chiết suất tỉ đối n21 là: 

  • n21>1 thì i>r: tia khúc xạ ngay gần pháp tuyến rộng lớn tia cho tới.
  • n21<1 thì i<r: tia khúc xạ xa thẳm pháp tuyến rộng lớn tia cho tới.

b, Chiết suất vô cùng.

Chiết suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên tê liệt với chân ko gọi là phân tách suất vô cùng.

Chiết suất của chân ko =1

Chiết suất của không gian ngay gần =1.

Hệ thức thân thuộc phân tách suất tỉ đối và phân tách suất tuyệt đối:

Xem thêm: Bí quyết kết hợp giày với váy xòe cá tính và năng động

c, Nhận xét:

n21>1 => n2>n1; sin i>sin r => i>r: môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ rộng lớn môi trường thiên nhiên.

n21<1 => n2<n1; sin i<sin r => i<r: môi ngôi trường thông thường phân tách quang quẻ rộng lớn môi trường thiên nhiên.

Hệ thức thân thuộc phân tách suất tỉ đối và véc tơ vận tốc tức thời truyền độ sáng trong số môi trường:

Định luật khúc xạ ánh sáng: 

Chiết suất của một môi trường: n=c/v

Xem thêm: trường đh đạt chuẩn

3, Tính thuận nghịch ngợm nhập sự truyền độ sáng.

Ánh sáng sủa truyền theo gót lối nào là thì tiếp tục truyền ngược lại theo phía tê liệt.

Vậy nên: 

Hi vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập lớp 11.