học Tiếng Anh lớp 11

Trang ngôi nhà Tiếng Anh 11

Chương trình học tập bên trên trường

Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

Học phí hoàn hảo gói: 999.000 đồng

Bạn đang xem: học Tiếng Anh lớp 11

Thời gian giảo học: 365 ngày

Tiếng Anh 11 (Hệ 7 năm)

Tiếng Anh 11 (Hệ 7 năm)

Học phí hoàn hảo gói: 999.000 đồng

Thời gian giảo học: 365 ngày

Khóa học tập BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa huấn luyện và đào tạo canh ty học viên bổ sung cập nhật, không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức hoặc nâng cao những cách thức, kĩ năng thực hiện bài bác nhằm đạt được hiệu suất cao tiếp thu kiến thức chất lượng rộng lớn.

Thành thạo 16 chủ thể Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm)

Xem thêm: Phân tích đoạn trích "Lời tiễn dặn" (trích Tiễn dặn người yêu truyện thơ dân tộc Thái) Môn Ngữ văn Lớp 10"

Thành thạo 16 chủ thể Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm)

Học phí hoàn hảo gói: 600.000 đồng

Thời gian giảo học: 365 ngày

Ôn đua học tập kỳ Tiếng Anh 11

Ôn đua học tập kỳ Tiếng Anh 11

Học phí hoàn hảo gói: 600.000 đồng

Xem thêm: thi xong học kì làm gì

Thời gian giảo học: 365 ngày

Sách

Bứt huỷ 9+ môn Tiếng Anh 11

hái huỷ 9+ môn Tiếng Anh 11

Học phí hoàn hảo gói: 200.000 đồng