Hóa hữu cơ 11

Hóa cơ học là 1 phần kiến thức và kỹ năng đặc biệt rộng lớn. Để tìm hiểu làm rõ rộng lớn về hóa cơ học, hãy nằm trong VUIHOC tìm hiểu hiểu về kiểu cách phân loại, gọi thương hiệu, công thức chất hóa học, những bộ phận link, đồng đẳng, đồng phân và những loại hidrocacbon qua chuyện nội dung bài viết sau.

1. Khái niệm hóa hữu cơ

Hợp hóa học hữu cơ là những thích hợp hóa học của cacbon (trừ những thích hợp hóa học giản dị như CO, CO2, HCN, những muối bột cacbonat, muối bột xianua hoặc muối bột cacbua,…).

Bạn đang xem: Hóa hữu cơ 11

Hóa học tập cơ học là ngành chất hóa học phân tích về những thích hợp hóa học cơ học.

- Đặc điểm cấu tạo: 

 • Bắt buộc cần chứa chấp nguyên vẹn tử Cacbon (C) nhập bộ phận của thích hợp hóa học cơ học. Các nguyên vẹn tử C link cùng nhau và link với những nguyên vẹn tử không giống, thông thường là với Hidro (H), tiếp sau đó cho tới Oxy (O), Nito (N), một trong những thích hợp hóa học chứa chấp cả lưu hoàng (S) và Photpho (P),… 

 • Liên kết chất hóa học trong số thích hợp hóa học cơ học hầu hết là link nằm trong hóa trị.
  Các phản xạ thông thường ra mắt lờ lững và ko xẩy ra trọn vẹn, ko ra mắt theo dõi một phía chắc chắn.
  Số lượng những thích hợp hóa học cơ học lên đến mức khoảng tầm 10 triệu hóa học, nhiều hơn thế hẳn đối với con số những hóa học vô sinh chỉ có tầm khoảng 100.000 hóa học.

   

hợp hóa học cơ học - đại cương hóa hữu cơ

- Tính hóa học vật lý:   

 • Dễ cất cánh tương đối, nhiệt độ nhiệt độ chảy và nhiệt độ phỏng sôi thấp, thông thường bền với nhiệt độ phỏng, dễ dàng cháy rộng lớn đối với những thích hợp hóa học vô sinh. 

 • Đa số những thích hợp hóa học cơ học ko tan nội địa tuy nhiên tan nhiều trong số dung môi cơ học.

- Tính hóa chất :

 • Hầu không còn những phản xạ thông thường ra mắt lờ lững ko xẩy ra trọn vẹn và ra mắt theo không ít khunh hướng không giống nhau, tạo nên láo thích hợp nhiều thành phầm.

2. Phân loại và gọi thương hiệu những thích hợp hóa học hữu cơ

2.1. Phân loại những thích hợp hóa học hữu cơ

Hợp hóa học cơ học thông thường được phân trở thành 2 loại:

- Hiđrocacbon: Trong phân tử chỉ chứa chấp nhì thành phần là C và H. Hiđrocacbon lại được phân thành những group nhỏ.

 • Hiđrocacbon no: chỉ mất những link đơn (CH4, C2H6,…) 

 • Hiđrocacbon ko no: sở hữu cả những link đơn và link song, link tía (C2H4, C2H2,…) 

 • Hiđrocacbon thơm: sở hữu vòng benzen nhập phân tử (C6H6, C7H8,…).

- Dẫn xuất của hidrocacbon: Trong phân tử ngoài ra thành phần C và H thì còn chứa chấp những thành phần khác ví như O, N, Cl, S, P..,…

 • Dẫn xuất halogen: CH3Cl, C6H5Br,…

 • Ancol: CH3OH, C2H5OH,…

 • Axit: CH3COOH,...

 • Anđehit: HCHO, CH3CHO,…

 • Phenol: C6H5OH,…

 • Xeton: CH3COCH3,…

 • Este: CH3COOC2H5,…

 • Ete: CH3CH2OCH2CH3,…

phân loác hợại cp hóa học cơ học - lý thuyết hóa hữu cơ

Phân loại theo hình thức mạch Cacbon:

- Mạch hở: Các thành phần chất hóa học cấu hình nên mạch ở dạng trực tiếp hoặc ko đóng góp trở thành vòng kín.

 • Mạch thẳng: Cấu trúc mạch ở dạng trực tiếp.

 • Mạch nhánh: Cấu trúc mạch sở hữu phân nhánh.

- Mạch vòng: Các thành phần chất hóa học cấu hình nên mạch đóng góp vòng lại trở thành dạng vòng kín.

 • Đồng vòng: những nguyên vẹn tử Cacbon đóng góp vòng lại tạo nên trở thành vòng kín.

 • Dị vòng: Vòng kín được tạo nên trở thành kể từ những nguyên vẹn tử C và sở hữu sự nhập cuộc của những nguyên vẹn tử của thành phần chất hóa học khác ví như O, N,…

2.2. Gọi thương hiệu những thích hợp hóa học cơ học (Danh pháp hữu cơ)

2.2.1. Tên gọi khối hệ thống theo dõi danh pháp IUPAC

Tên gốc - chức: thương hiệu phần gốc + thương hiệu phần tấp tểnh chức

gọi thương hiệu thích hợp hóa học cơ học - lý thuyết hóa hữu cơ

Tên thay cho thế: thương hiệu phần thế + thương hiệu mạch C chủ yếu + thương hiệu phần tấp tểnh chức

tên thay cho thế - đại cương hóa hữu cơ

Để gọi thương hiệu một cơ hội đúng mực những thích hợp hóa học cơ học, những em cần thiết học tập nằm trong cơ hội gọi thương hiệu những số kiểm điểm và thương hiệu mạch C chủ yếu.

Số đếm

Tên 

Mạch Cacbon chính

Tên 

1

mono

C

Met 

2

di

C - C

Et 

3

tri

C - C - C

Prop 

4

tetra

C - C - C - C 

But 

5

penta

C - C - C - C - C

Pent 

6

hexa

C - C - C - C - C - C

Hex 

7

hepta

C - C -C - C - C - C - C

Hep 

8

octa

C - C - C - C - C - C - C - C

Oct 

9

nona

C - C - C - C - C - C - C - C - C

Non 

10

deca

C - C - C -C - C - C - C - C - C - C

Dec 

Tên những gốc Hidrocacbon cần thiết biết:

 • Tên gốc = thương hiệu mạch cacbon + “yl”

Ví dụ: CH3 – : metyl, C2H5 -: etyl

 • Các gốc riêng:

Ví dụ:

 • CH2 = CH - : vinyl

 • CH2 = CH - CH2 – : anlyl

2.2.2. Tên gọi thông thường

Tên thường thì của những thích hợp hóa học cơ học thông thường được đặt điều theo dõi xuất xứ tìm hiểu đi ra bọn chúng, một trong những hoàn toàn có thể sở hữu phần đuôi nhằm chứng minh thích hợp hóa học nằm trong loại này.
Ví dụ :

 • HCOOH: axit fomic (formica ⇔ Kiến). 

 • CH3COOH: axit axetic (acetus ⇔ Giấm).

 • C10H20O: mentol (mentha piperita ⇔ Bội Bạc hà).

Nắm hoàn toàn kiến thức và kỹ năng hóa cơ học nằm trong trong suốt lộ trình ôn ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông môn Hóa ngay!!!

3. Công thức phân tử thích hợp hóa học hữu cơ

3.1. Công thức tổng quát lác (CTTQ)

Cho biết vấn đề về những thành phần sở hữu nhập phân tử thích hợp hóa học cơ học. 

Ví dụ: ứng với công thức tổng quát lác CxHyOzNt, tớ biết thích hợp hóa học cơ học này được cấu trúc kể từ những thành phần C, H, O và N.

3.2. Công thức giản dị nhất (CTĐGN)

3.2.1. Định nghĩa

Công thức giản dị nhất là công thức thể hiện nay tỉ lệ thành phần tối giản về số nguyên vẹn tử của những thành phần nhập phân tử.

3.2.2. Cách thiết lập công thức giản dị nhất

Thiết lập công thức giản dị nhất của HCHC CxHyOzNt tức thị thiết lập tỉ lệ:

 • x : hắn : z : t = (mC/12) : (mH/1) : (mO/16) : (mN/14)

 • x : hắn : z : t = (%mC/12) : (%mH/1) : (%mO/16) : (%mN/14)

3.2.3. Công thức thực nghiệm (CTTN)

 • Công thức thực nghiệm = (CTĐGN)n (trong cơ n: số nguyên vẹn dương và CTĐGN: Công thức giản dị nhất). Xác tấp tểnh n nhằm tìm hiểu CTTN

3.3. Công thức phân tử

3.3.1. Định nghĩa

Công thức phân tử là công thức thể hiện nay con số nguyên vẹn tử của từng thành phần nhập cấu hình phân tử của chính nó.

3.3.2. Cách thiết lập công thức phân tử

Có tía phương pháp để thiết lập công thức phân tử

Cách 1: Dựa nhập bộ phận % lượng những nguyên vẹn tố

 • Cho công thức phân tử CxHyOz, tớ sở hữu tỉ lệ:

 • M/100 = 12.x/(%mC) = 1.y/(%mH) = 16.z/(%mO)

 • Từ cơ tớ sở hữu : 

 • x = M.%mC/(12.100); 

 • y = M.%mH/(1.100); 

 • z = M.%mO/(16.100);

Cách 2: Dựa nhập CTĐGN (công thức giản dị nhất).

Bước 1: Đặt công thức phân tử (CTPT) của thích hợp hóa học cơ học là: (CTĐGN)n (với n ∈ N)
Bước 2: Tính phỏng bất bão hòa (k) của phân tử (chỉ vận dụng mang đến thích hợp hóa học cơ học sở hữu chứa chấp link nằm trong hóa trị, ko vận dụng mang đến thích hợp hóa học sở hữu link ion).
Bước 3: Dựa nhập biểu thức k nhằm lựa chọn độ quý hiếm n, kể từ cơ tìm hiểu đi ra CTPT (công thức phân tử) của thích hợp hóa học cơ học.

 • Giả sử một thích hợp hóa học cơ học sở hữu CTPT (công thức phân tử) là CxHyOzNt thì tổng số link $\pi$ và vòng của phân tử được gọi là phỏng bất bão hòa của phân tử cơ.

 • Công thức tính phỏng bất bão hòa (k).

  • k = (2x+2+t-y)/2 (k: tổng số link $\pi$ và vòng)

  • y = 2x+2+t-2k

Cách 3: Tính trực tiếp sau lượng của thành phầm cháy

Phương trình phản xạ cháy: CxHyOzNt + (x+y/4–z/2) O2 → xCO2 + (y/2)H2O + (t/2)N2

 • Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn nguyên vẹn tố: nC= nCO2; nH= 2.nH2O; nN= 2.nN2

 • Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn khối lượng: mHCHC = mC + mH + mO + mN + … = mtổng lượng những nguyên vẹn tố

Sản phẩm cháy của thích hợp hóa học cơ học như CO2, H2O,... được hấp thụ nhập những bình:

 • Sản phẩm là những hóa học mút hút nước là H2SO4 đặc, P2O5, những muối bột khan → lượng bình tăng đó là lượng nước;

 • Các bình hấp thụ CO2 thông thường là hỗn hợp bazơ → lượng bình tăng đó là lượng CO2.

 • Thường bắt gặp tình huống Việc tiếp tục mang đến láo thích hợp thành phầm cháy (CO2 và H2O) vào trong bình đựng nước vôi nhập hoặc nhập hỗn hợp Ba(OH)2 thì:

 • Khối lượng bình tăng: m↑ = mCO2 + mH2O

 • Khối lượng hỗn hợp tăng: mdd↑ = (mCO2 + mH2O) – mkết tủa

 • Khối lượng hỗn hợp giảm:  mdd↓= mkết tủa – (mCO2 + mH2O)

4. Phân tích thành phần nhập thích hợp hóa học hữu cơ
4.1. Phân tích tấp tểnh tính
Mục đích: Xác tấp tểnh những thành phần này xuất hiện nhập bộ phận thích hợp hóa học cơ học.
Nguyên tắc: Chuyển những thành phần xuất hiện nhập thích hợp hóa học cơ học trở thành những hóa học vô sinh giản dị tiếp sau đó nhận ra bọn chúng vày những phản xạ đặc thù.

Phân tích tấp tểnh lượng - lý thuyết hóa hữu cơ

4.2. Phân tích tấp tểnh lượng
Mục đích: Xác tấp tểnh bộ phận % về lượng của những thành phần xuất hiện nhập phân tử thích hợp hóa học cơ học.
Nguyên tắc: Cân đúng mực lượng của thích hợp hóa học cơ học. Sau cơ trả thành phần C trở thành CO2, H trở thành H2O, N trở thành N2 rồi xác lập đúng mực lượng hoặc thể tích của những hóa học tạo nên trở thành. Từ cơ tính được % lượng những thành phần.

phân tích tấp tểnh tính - lý thuyết hóa hữu cơ

Xác tấp tểnh lượng mol phân tử:

+ Dựa nhập tỉ khối của hóa học cơ học đối với bầu không khí hoặc đối với H2: MA = 29.dA/KK hoặc MA = 2.dA/H2

+ Các hóa học khó khăn cất cánh tương đối hoặc không phai tương đối được xác lập vày cách thức nghiệm lạnh lẽo hoặc nghiệm sôi.

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo dõi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test không tính tiền ngay!!

5. Hiện tượng đồng đẳng và đồng phân

5.1. Đồng đẳng

Những thích hợp hóa học cơ học sở hữu bộ phận phân tử rộng lớn thông thường nhau một hoặc nhiều group CH2 tuy nhiên sở hữu đặc thù hoá học tập tương tự động nhau được gọi là những hóa học đồng đẳng cùng nhau, bọn chúng thích hợp trở thành sản phẩm đồng đẳng.

Giải thích: Mặc mặc dù những hóa học nhập nằm trong sản phẩm đồng đẳng sở hữu công thức phân tử (CTPT) không giống nhau về con số group CH2 nhưng do vì bọn chúng sở hữu cấu trúc hoá học tập tương tự động nhau nên sở hữu đặc thù hoá học tập cũng tương tự động nhau.

Ví dụ:  Các hiđrocacbon nhập dãy:  CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,… CnH2n+2, hóa học hâu phương rộng lớn hóa học ngay lập tức trước 1 group CH2 và đều phải sở hữu đặc thù hoá học tập tương tự động nhau.

5.2. Đồng phân

Những thích hợp hóa học sở hữu cấu trúc không giống nhau tuy nhiên sở hữu công cộng công thức phân tử gọi là những hóa học đồng phân.

Giải thích: Những hóa học đồng phân là những hóa học sở hữu nằm trong công thức phân tử tuy nhiên sở hữu cấu trúc hoá học tập lại không giống nhau, ví dụ điển hình etanol sở hữu cấu trúc H3C-CH2-OH, còn đimetyl ete sở hữu cấu trúc H3C-O-CH3, chính vì thế tuy vậy công thức phân tử tương đương nhau tuy nhiên bọn chúng là những hóa học không giống nhau, sở hữu đặc thù không giống nhau.

→ Etanol (C2H5OH) và đimetyl ete (CH3OCH3) là 2 hóa học trọn vẹn không giống nhau (tính hóa học không giống nhau) tuy nhiên lại sở hữu công cộng công thức phân tử là C2H6O.

6. Liên kết chất hóa học và những phản xạ hóa hữu cơ

6.1. Liên kết hóa học

6.1.1. Liên kết σ

Liên kết tạo nên vày 1 cặp electron sử dụng công cộng được gọi là link đơn. Liên kết đơn này nằm trong loại link σ. Liên kết đơn thân mật 2 nguyên vẹn tử được màn biểu diễn vày 2 vết chấm hoặc 1 gạch men nối.

6.1.2. Liên kết $\pi$

Liên kết tạo nên vày 2 cặp electron sử dụng công cộng được gọi là link song. Liên kết song này gồm một link σ và 1 link $\pi$, màn biểu diễn vày 4 vết chấm hoặc 2 gạch men nối thân mật 2 nguyên vẹn tử.

Liên kết tạo nên vày 3 cặp electron sử dụng công cộng được gọi là link tía. Liên kết tía này gồm một link σ và 2 link $\pi$, màn biểu diễn vày 6 vết chấm hoặc 3 gạch men nối thân mật 2 nguyên vẹn tử.

Liên kết song và link tía gọi là link bội.

6.2. Phản ứng hóa hữu cơ 

6.2.1. Liên kết σ

Đây là link bền nhất trong số loại link cấu trúc nên thích hợp hóa học cơ học .

Là link tạo nên trở thành nền tảng chủ yếu mang đến mạch cacbon.

Nếu không tồn tại link σ thân mật nhì nguyên vẹn tử thì ko thể tạo hình link $\pi$ thân mật nhì nguyên vẹn tử cơ.

a. Phản ứng thế bẻ gãy link C-H:

Bậc của Cacbon: Các Cacbon nhập mạch C sở hữu bậc ứng với số Cacbon tuy nhiên nó link thẳng xung xung quanh.

Quy tắc phản xạ thế:

 • Khi link C-H bị bẻ gãy thì theo dõi trật tự ưu tiên C-H của C bậc cao tiếp tục dễ dẫn đến gãy rộng lớn.

 • Phản ứng thế của C-H xẩy ra ở ngẫu nhiên link C-H này nhập phân tử thích hợp hóa học cơ học ko chứa chấp link $\pi$ của C với C.

 • Tạo đi ra nhiều thành phầm thế:

 • Sản phẩm chính: thành phầm thế nhập địa điểm C bậc tối đa.

 • Sản phẩm phụ: là thành phầm thế nhập những địa điểm C sót lại.

 • Phương trình chất hóa học tổng quát:

 • CnH2n+2 + Cl2 -askt→ CnH2n+1Cl + HCl

 • CnH2n+1Cl : là nhiều hóa học (đồng phân) bao hàm thành phầm chủ yếu láo nháo thành phầm phụ.

b. Phản ứng cracking bẻ gãy link C-C:

Xem thêm: Hết kì nghỉ Tết Dương rồi, teen 2k mau "thức tỉnh" đi thôi!

Đây là phản xạ bẻ gãy mạch Cacbon khó khăn xẩy ra nên cần thiết nhiệt độ phỏng (to), xúc tác (xt), áp suất (p) chắc chắn.

Phản ứng chỉ xẩy ra ở thích hợp hóa học Ankan (hidrocacbon mạch hở ko chứa chấp link $\pi$)

Phản ứng bẻ gãy tạo nên thành phầm là một trong những ankan và 1 anken:

Phương trình chất hóa học tổng quát:

 • CnH2n+2 –cracking→ CaH2a+2 + CbH2b

 • n = a + b.

 • 1 mol ankan cracking tạo nên 2 mol thành phầm (1 mol ankan + 1 mol anken).

6.2.2 Liên kết $\pi$

a. Phản ứng nằm trong nhập link $\pi$:

Trong link C = C có một link $\pi$ nhập C ≡ C sở hữu 2 link $\pi$ đều dễ dàng và đơn giản bị bẻ gãy sẽ tạo trở thành những link σ bền vững và kiên cố rộng lớn.

Ví dụ :

 • CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

 • Nhận xét :

  • Liên kết $\pi$ thân mật 2 Cacbon bị bẻ gãy sẽ tạo trở thành 2 link σ C-Br bền vững và kiên cố rộng lớn.

  • Một $\pi$ phản xạ với cùng một Br2.

 • Khi nằm trong nhập bộ phận bất đối xứng như HX ( H2O, HCl,…) bộ phận X được ưu tiên gắn nhập địa điểm C bậc cao.

 • Sản phẩm chính: khi X gắn nhập địa điểm C bậc cao.

 • Sản phẩm phụ: khi X gắn nhập những địa điểm C sót lại.

 • Ví dụ :

  • CH2 = CH - CH3 + HCl → CH3 - CHCl - CH3 (sản phẩm chính)

  • CH2 = CH - CH3 + HCl → CH2Cl - CH2 - CH3 (sản phẩm phụ)

b. Phản ứng trùng khớp – link $\pi$:

Là phản xạ bẻ gãy link $\pi$ để tạo nên link σ liên kết những phân tử monome tạo nên trở thành phân tử to hơn (đime, trime,… polime)

Ví dụ :

 • dime: 2 CH ≡ CH (axetilen) → CH ≡ C - CH = CH2 (nhiệt phỏng, xúc tác, áp suất) (vinyl axetilen)

 • n CH2 = CHCl (vinyl clorua) → ( CH2-CHCl ) n (poli vinyl clorua hoặc hay còn gọi là P..V.C)

c. Phản ứng thế của H linh động:

Xét thích hợp hóa học R - C ≡ CH : H nhập tình huống này là H sinh động sở hữu năng lực tạo nên phản xạ thế với:

 • Kim loại mạnh hóa giải H2.

 • AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa muối bột Ag.

 • Ví dụ :

  • R - C ≡ CH + Na → R - C ≡ CNa + H2

  • R - C ≡ CH + Ag2O → R - C ≡ CAg (kết tủa) + H2O (Ag2O là bộ phận đại diện mang đến dd AgNO3/NH3)

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu ôn luyện kiến thức và kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài xích luyện về chất hóa học cơ học nhập đề ganh đua Hóa trung học phổ thông Quốc Gia ngay

7. Lý thuyết hóa hữu cơ: Hiđrocacbon

7.1. Ankan

Dãy đồng đẳng ankan (parafin): Công thức tổng quát lác (CTTQ): CnH2n + 2 (n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,....

Đồng phân: 

 • Chỉ sở hữu đồng phân mạch C (dạng mạch trực tiếp, mạch nhánh).

 • Cách ghi chép đồng phân: 

  • Viết mạch C trực tiếp. Ta được đồng phân trước tiên mạch trực tiếp.

  • Giảm 1 C thực hiện nhánh, xét tính đối xứng của mạch nhằm gắn C nhập nhánh, cho tới khi số C thực hiện nhánh vày với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

  • Bổ sung tăng những nguyên vẹn tử H nhằm chiếm được đồng phân hoàn hảo.

Công thức tính thời gian nhanh của ankan: 3 < n < 7

Danh pháp: 

 • Chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, nhiều nhánh nhất.

 • Đánh số: C số 1 được quy ước là C sát mạch nhánh nhất.

 • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu + an.

Ankan - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Bậc C: số nguyên vẹn tử C tuy nhiên link với C đang được xét: C bậc 1 link với cùng một C xung quanh; C bậc 2 link với 2 C xung quanh; C bậc 3 link với 3 C xung xung quanh.

tìm bậc C - đại cương hóa hữu cơ

Tính hóa học vật lý

 • Nhẹ rộng lớn nước và gần như là ko tan nội địa, tan nhiều trong số dung môi cơ học.

 • Trong ĐK thông thường, C1 → C4 ở dạng khí, những ankan tiếp sau (C5 → C17) ở dạng lỏng, C18 trở cút ở dạng rắn.

 • Đặc điểm: Chỉ bao gồm những link đơn. 

Tính hóa học hóa học

 • Phản ứng thế là 1 phản xạ đặc thù của ankan. Nguyên tử H (ưu tiên H ở C bậc cao) nhập ankan bị thay cho thế vày thành phần halogen nhập ĐK sở hữu độ sáng hoặc đun rét.

phản ứng thế của Ankan - đại cương hóa hữu cơ

 • Phản ứng tách: Dưới nhiệt độ phỏng và xúc tác tương thích, ankan sở hữu phân tử khối nhỏ bị tách trở thành những anken ứng.

phản ứng tách của Ankan - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của Ankan
ứng dụng Ankan - đại cương hóa hữu cơ

7.2. Anken

Dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát lác là CnH2n (n ≥ 2).

Đồng phân: Anken sở hữu 2 loại đồng phân là đồng phân cấu trúc (mạch C và địa điểm nối đôi) và đồng phân hình học tập.

 • Đồng phân cấu tạo:

 • Cách ghi chép đồng phân: Viết mạch C trực tiếp. Xét tính đối xứng để tại vị địa điểm link song thích hợp. Ta chiếm được những đồng phân mạch trực tiếp.

 • Tách 1 C đi ra thực hiện nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và địa điểm nối song, đánh giá hoá trị của C. Tiếp tục ghi chép những địa điểm nhánh không giống nhau cho tới khi số C thực hiện nhánh vày với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

 • Bổ sung tăng những nguyên vẹn tử H nhằm chiếm được đồng phân hoàn hảo.

đồng phân cấu trúc C5H10- Lý thuyết hóa hữu cơ

 • Khi 2 group thế của nguyên vẹn tử C đem nối song không giống nhau thì tiếp tục thực hiện xuất hiện nay đồng phân hình học tập. Nếu những group thế (-CH3, -C2H5, -Cl,...) sở hữu phân tử khối to hơn ở thuộc sở hữu 1 phía với nối song tiếp tục chiếm được đồng phân dạng cis. Nếu những group thế sở hữu phân tử khối to hơn ở không giống phía tiếp tục chiếm được đồng phân dạng trans.

đồng phân hình học tập anken - đại cương hóa hữu cơ

Danh pháp: 

 • Chọn mạch chính: là mạch C lâu năm nhất, sở hữu chứa chấp nối song và nhiều nhánh nhất.

 • Đánh số: C số 1 tính kể từ C sát địa điểm nối song nhất.

 • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu –  số chỉ địa điểm nối song –  en.

hoa-huu-co

Đặc điểm cấu tạo: mạch hidocacbon cần sở hữu một link song, nhập cơ sở hữu một link π và một link σ.

Tính hóa học vật lí: 

 • Nhẹ rộng lớn nước, ko tan nội địa.

 • Trong ĐK thông thường, C2 → C4 tồn bên trên ở dạng khí, C5 trở cút tồn bên trên ở dạng lỏng hoặc rắn.

 • Khi phân tử khối (M) tăng, nhiệt độ nhiệt độ chảy, nhiệt độ phỏng sôi và lượng riêng biệt cũng tiếp tục tăng theo dõi.

Tính hóa học hoá học tập của anken: 

 • Phản ứng đặc thù là phản xạ nằm trong (vì sở hữu link π dễ dẫn đến huỷ huỷ, thông thường bền):

hoa-huu-co

 • Anken nếu như nằm trong H2 tiếp tục sinh đi ra ankan tương ứng; nếu như cùng theo với halogen hoặc thích hợp hóa học halogen tiếp tục sinh đi ra dẫn xuất của halogen; nếu như với nước tiếp tục sinh đi ra ancol ứng.

 • Quy tắc Maccopnhicop: Khi Anken cùng theo với những thích hợp hóa học ko đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên gắn nhập địa điểm C bậc thấp, còn X ưu tiên gắn nhập địa điểm C bậc cao.

- Phản ứng trùng hợp

phản ứng trùng khớp anken - đại cương hóa hữu cơ

- Phản ứng oxy hóa
phản ứng lão hóa anken -đại cương hóa hữu cơ

- Phản ứng làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 và mất mặt màu sắc hỗn hợp brom là 2 phản xạ đặc thù dùng để làm nhận ra anken.
Ứng dụng của anken:

ứng dụng của Anken - hóa hữu cơ

7.3. Ankin

Ankin là những hiđrocacbon mạch hở tuy nhiên trong phân tử sở hữu có một nối tía.

Công thức tổng quát: CnH2n - 2 ( n ≥ 2).

Đồng phân: Ankin sở hữu đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm nối tía, ankin không tồn tại đồng phân hình học tập. Cách ghi chép đồng phân: 

 • Viết mạch C trực tiếp. Xét tính đối xứng của mạch C để tại vị địa điểm link tía. Ta chiếm được đồng phân mạch trực tiếp.

 • Tách 1 C thực hiện nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và địa điểm nối tía, đánh giá hoá trị của C. Tiếp tục ghi chép những địa điểm nhánh không giống nhau cho tới khi số C ở thực hiện nhánh vày với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

 • Bổ sung tăng những nguyên vẹn tử H nhằm chiếm được đồng phân hoàn hảo.

đồng phân Ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

Danh pháp:

 • Gọi tên

  • Chọn mạch chính: là mạch C lâu năm nhất, sở hữu chứa chấp nối tía và nhiều nhánh nhất.

  • Đánh số:C số 1 tính kể từ C sát địa điểm nối tía nhất.

  • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu –  số chỉ địa điểm nối tía –  in.

Ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Tên gọi thường:

Ví dụ:

 • CH ☰ CH: axetilen

 • CH ☰ C - CH3: metylaxetilen

 • CH ☰  C - CH2 - CH3: etylaxetilen

 • CH3 - C ☰  C - CH3: dimetylaxetilen 

Tính hóa học hóa học:

 • Phản ứng cộng

phản ứng nằm trong của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng nhị thích hợp, tam thích hợp của axetilen

 • Phản ứng thế: nhận ra ank - 1 - in

phản ứng thế của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng oxy hóa

phản ứng lão hóa của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Ứng dụng của Ankin:

ứng dụng của Ankin - hóa hữu cơ

7.4. Ankađien

Ankađien là những hidrocacbon mạch hở tuy nhiên trong phân tử sở hữu chứa chấp 2 nối song.

Công thức tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

Phân loại: 

 • Ankađien sở hữu 2 nối song thường xuyên nhau

 • Ankađien sở hữu 2 nối song cơ hội một nối đơn (hay hay còn gọi là ankađien phối hợp, ankadien loại này được phần mềm nhiều nhất)

 • Ankađien sở hữu 2 nối song xa nhau nhiều nối đơn,....

Tính hóa học hoá học: Ankađien sở hữu những đặc thù hoá học tập tương tự động như anken.

phản ứng nằm trong của ankadien - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng nằm trong của ankadien - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của ankadien: pha chế những polime sở hữu tính đàn hồi cao sử dụng nhập tạo ra cao su đặc.

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu tổng ôn kiến thức và kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài xích luyện nhập đề ganh đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia

7.5. Dãy đồng đẳng benzen

Đồng đẳng benzen là những hiđrocacbon thơm tho tuy nhiên trong phân tử có một vòng benzen.

Công thức tổng quát: CnH2n-6 (n ≥ 6).

Công thức tính đồng phân: (n - 6)2 (7 ≤ n ≤ 9)

 • Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen sở hữu đồng phân về địa điểm group ankyl bên trên vòng và cấu trúc mạch C của nhánh.

 • Vòng benzen được quy ước luôn luôn là mạch chủ yếu.

 • 6 địa điểm C bên trên vòng benzen đó là 6 địa điểm nhằm gắn nhánh.

 • Nếu số C của nhánh kể từ 3 trở lên trên sẽ có được đồng phân cấu trúc mạch C của nhánh.

Tên gọi: Tên group ankyl + benzen.

 • Đánh số sao mang đến chỉ số nhánh là nhỏ nhất.

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 2 cùng nhau, tớ gọi là ortho- (o-).

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 3 cùng nhau, tớ gọi là meta- (m-).

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 4 cùng nhau, tớ gọi là para- (p-)

dãy đồng đẳng benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen đặc biệt bền vững và kiên cố vì như thế sở hữu 3 link đơn xen kẹt thân mật 3 link song.

Tính hóa học hoá học: 

 • Phản ứng thế:

  • Khi sở hữu xúc tác Fe, nhiệt độ phỏng tiếp tục xẩy ra phản xạ thế nhập nhân thơm tho.

  • Khi sở hữu độ sáng, nhiệt độ phỏng tiếp tục xẩy ra phản xạ thế nhập địa điểm nhánh.

 • Quy tắc thế nhập nhân benzen:

  • Khi vòng benzen đang được có trước group thế ankyl thì những group thế tiếp sau ưu tiên thế nhập địa điểm ortho và para (2, 4, 6).

  • Khi vòng benzen đang được có trước group thế COOH, gốc R chứa chấp link song, NO2, group thế tiếp sau được ưu tiên thế nhập những địa điểm meta (3, 5).

phản ứng thế benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng nằm trong benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng oxy hóa

  • Oxy hóa ko trả toàn: benzen và toluen ko làm mất đi màu sắc KMnO4 nhập ĐK thông thường tuy nhiên khi đun rét cơ hội thủy, toluen tạo nên kết tủa MnO2 và làm mất đi màu sắc KmnO4.

benzen và toluen ko làm mất đi màu sắc KMnO4 nhập ĐK thông thường - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng toluen tạo nên kết tủa với KMnO4 nhập ĐK nhiệt độ phỏng - đại cương hóa hữu cơ

 • Oxy hóa trả toàn

phương trình phản xạ Oxy hóa trọn vẹn benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của benzen: 
ứng dụng của benzen - hóa hữu cơ

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo dõi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Xem thêm: kỳ thi THPTQG 2019

Đăng ký học tập test không tính tiền ngay!!

Trên đấy là toàn cỗ những vấn đề quan trọng tương quan cho tới hóa hữu cơ. Đây là 1 nội dung rất rộng và đặc biệt cần thiết nhập lịch trình ôn ganh đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia và đòi hỏi những em cần tóm thiệt kiên cố, chúc những em sở hữu sự sẵn sàng rất tốt nhất nhập quy trình ôn ganh đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia. Bên cạnh đó, em hoàn toàn có thể truy vấn ngay lập tức Vuihoc.vn nhằm coi tăng những bài xích giảng hoặc tương tác trung tâm tương hỗ nhằm nhận tăng nhiều bài xích giảng và được sẵn sàng kiến thức và kỹ năng rất tốt mang đến kỳ ganh đua trung học phổ thông vương quốc tới đây nhé!