hóa học lớp 11

Bạn đang xem: hóa học lớp 11

×
 • Đăng nhập
 • Đăng ký

Nội dung bài bác viết

  Xem thêm

  Lý thuyết Hóa học tập lớp 11 rất đầy đủ, cả năm tiếp tục tóm lược kỹ năng và kiến thức trọng tâm từng bài học kinh nghiệm Hóa 11 sẽ giúp đỡ học viên nắm rõ nội dung bài học kinh nghiệm kể từ ê học tập chất lượng tốt môn Hóa lớp 11.

  1 3082 lượt xem

  Lý thuyết Hóa 11 (sách mới)

  Lý thuyết Hóa 11 - Kết nối học thức

  Xem chi tiết

  Lý thuyết Hóa 11 - Cánh diều

  Xem chi tiết

  Lý thuyết Hóa 11 - Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

  Chương trình cũ

  Lý thuyết Sự năng lượng điện li

  Lý thuyết Axit, bazơ và muối

  Lý thuyết Sự năng lượng điện li của nước. pH. Chất thông tư axit – bazơ

  Lý thuyết Phản ứng trao thay đổi ion vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li

  Lý thuyết Nitơ

  Lý thuyết Amoniac và muối hạt amoni

  Lý thuyết Axit nitric và muối hạt nitrat

  Lý thuyết Photpho

  Lý thuyết Axit photphoric và muối hạt photphat

  Lý thuyết Phân bón hóa học

  Lý thuyết Luyện tập: Tính hóa học của nitơ, photpho và những thích hợp hóa học của chúng

  Lý thuyết Cacbon

  Lý thuyết Hợp hóa học của cacbon

  Xem thêm: phản xạ tư duy

  Lý thuyết Silic và thích hợp hóa học của silic

  Lý thuyết Công nghiệp silicat

  Lý thuyết Luyện tập: Tính hóa học của cacbon, silic và thích hợp hóa học của chúng

  Lý thuyết Mở đầu về chất hóa học hữu cơ

  Lý thuyết Công thức phân tử thích hợp hóa học hữu cơ

  Lý thuyết Cấu trúc phân tử thích hợp hóa học hữu cơ

  Lý thuyết Phản ứng hữu cơ

  Lý thuyết Luyện tập: Hợp hóa học cơ học, công thức phân tử và công thức cấu tạo

  Lý thuyết Ankan

  Lý thuyết Xicloankan

  Lý thuyết Luyện tập: Ankan và xicloankan

  Lý thuyết Anken

  Lý thuyết Ankađien

  Lý thuyết Luyện luyện anken và ankađien

  Lý thuyết Ankin

  Lý thuyết Luyện tập: Ankin

  Lý thuyết Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm phức khác

  Lý thuyết Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

  Lý thuyết Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

  Lý thuyết Hệ thống hóa về hiđrocacbon

  Lý thuyết Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

  Lý thuyết Ancol

  Lý thuyết Phenol

  Lý thuyết Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

  Lý thuyết Anđehit – Xeton

  Lý thuyết Axit cacboxylic

  Lý thuyết Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic


  Tham khảo những loạt bài bác Hóa học tập 11 khác:

  Xem tăng những công tác khác:

  Xem thêm: Phân tích tác phẩm "Đại cáo bình Ngô" (Nguyễn Trãi) Môn Ngữ văn Lớp 10

  • Tóm tắt kiệt tác Ngữ văn 11
  • Soạn văn 11 (hay nhất) | Để học tập chất lượng tốt Ngữ Văn 11 (sách mới)
  • Soạn văn 11 (ngắn nhất) | Để học tập chất lượng tốt Ngữ văn 11 (sách mới)
  • Tác fake kiệt tác Ngữ văn lớp 11
  • Văn kiểu lớp 11
  • Giải sgk Toán 11 | Giải bài bác luyện Toán 11 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Các dạng bài bác luyện Toán lớp 11
  • Lý thuyết Toán lớp 11 (sách mới) | Kiến thức trọng tâm Toán 11
  • Giáo án Toán lớp 11 mới nhất nhất
  • Bài luyện Toán lớp 11 mới nhất nhất
  • Chuyên đề Toán lớp 11 mới nhất nhất
  • Giải sgk Tiếng Anh 11 (thí điểm)
  • Giải sgk Tiếng Anh 11 | Giải bài bác luyện Tiếng anh 11 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Giải sbt Tiếng Anh 11 (sách mới) | Sách bài bác luyện Tiếng Anh 11
  • Giải sbt Tiếng Anh 11 (thí điểm)
  • Giải sgk Lịch sử 11 | Giải bài bác luyện Lịch sử 11 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Lý thuyết Lịch Sử 11(sách mới) | Kiến thức trọng tâm Lịch Sử 11
  • Giải Tập phiên bản đồ dùng Lịch sử 11
  • Giải sgk Vật Lí 11 | Giải bài bác luyện Vật lí 11 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Giải sbt Vật Lí 11 (sách mới) | Sách bài bác luyện Vật Lí 11
  • Lý thuyết Vật Lí 11 (sách mới) | Kiến thức trọng tâm Vật Lí 11
  • Các dạng bài bác luyện Vật Lí lớp 11
  • Giáo án Vật lí lớp 11 mới nhất nhất
  • Giải sgk Sinh học tập 11 | Giải bài bác luyện Sinh học tập 11 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
  • Lý thuyết Sinh học tập 11 (sách mới) | Kiến thức trọng tâm Sinh 11
  • Giải sgk giáo dục và đào tạo công dân 11
  • Lý thuyết giáo dục và đào tạo công dân 11
  • Lý thuyết Địa Lí 11 (sách mới) | Kiến thức trọng tâm Địa lí 11
  • Giải Tập phiên bản đồ dùng Địa Lí 11
  • Giải sgk giáo dục và đào tạo quốc chống - bình yên 11