hien nay tong so tuoi cua hai me con la 42

MỘT SỐ BÀI TOÁN

Nội dung chính

Bạn đang xem: hien nay tong so tuoi cua hai me con la 42

Bạn đang đọc: Bố hơn con 26 tuổi tuổi bố và tuổi con cộng lại la 42 tuổi tính tuổi bố và tuổi con

  • Bài tập Toán lớp 4: Toán tính tuổi
  • 1. Dạng 1: Tính tuổi liên quan đến số trung bình cộng
  • 2. Dạng 2: Tính tuổi khi biết giá trị một phân số của số tuổi
  • 3. Dạng 3: Tính tuổi khi biết tổng và hiệu số tuổi
  • 4. Dạng 4: Tính tuổi khi biết tổng và tỉ số tuổi
  • 5. Dạng 5: Tính tuổi khi biết hiệu và tỉ số tuổi
  • 6. Dạng 6: Tính tuổi khi biết hai hiệu số tuổi
  • 7. Bài tập vận dụng toán tính tuổi
  • Video liên quan

Bài 1. Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa khi em 10 tuổi thì anh bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Hiện nay anh hơn em 5 tuổi thì đến khi em 10 tuổi thì anh vẫn hơn em 5 tuổi. Lúc đó tuổi anh là : 10 + 5 = 15 ( tuổi )

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. Năm nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi con là bao nhiêu?

Giải:                    

Trước đây 2 năm tuổi con là : 8 – 2 = 6 ( tuổi ) Trước đây 2 năm tuổi mẹ là : 32 – 2 = 30 ( tuổi ) Trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi con là : 6 + 30 = 36 ( tuổi )

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. Hiện nay tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và cháu cũng thêm 3 tuổi. Do đó sau 3 năm nữa tổng số tuổi của ông và cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 ( tuổi )

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi sau đây 3 năm, Tùng bao nhiêu tuổi?

Giải:

Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng lúc bấy giờ là : 7 + 3 = 10 ( tuổi ) Tuổi Tùng sau đây 3 năm là : 10 + 3 = 13 ( tuổi )

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. Hiện nay Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi bạn Mai bằng tuổi Hồng hiện nay thì tổng số tuổi của ba bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện nay tổng số tuổi ba bạn là : 7 + 10 + 9 = 26 ( tuổi ) Hiện nay Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy khi Mai bằng tuổi Hồng thì mỗi bạn thêm số tuổi là : 9 – 7 = 2 ( tuổi ) Vậy sau hai năm nữa tổng số tuổi của ba bạn là : 26 + 2 + 2 + 2 = 32 ( tuổi )

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6. Lúc ông 60 tuổi thì mẹ 30 tuổi và tuấn mới có 5 tuổi. Năm nay mẹ 35 tuổi. Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi, Tuấn bao nhiêu tuổi?

Giải:

Từ lúc mẹ ba mươi tuổi đến giờ đây 35 tuổi, mẹ đã tăng thêm một số ít tuổi là : 35 – 30 = 5 ( tuổi ) Khi đó ông và Tuấn mỗi người cũng tăng thêm 5 tuổi. Tuổi ông giờ đây là : 60 + 5 = 65 ( tuổi ) Tuổi Tuấn giờ đây là : 5 + 5 = 10 ( tuổi )

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? Người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là mấy tuổi?

Giải:

Bố hơn con 26 tuổi tuổi bố và tuổi con cộng lại la 42 tuổi tính tuổi bố và tuổi conTheo sơ đồ : Đào nhiều tuổi nhất. Tùng ít tuổi nhất. Đào hơn Tùng một số ít tuổi là : 3 + 2 = 5 ( tuổi )

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1: Hiện nay bố Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của ông nội Lan và bố Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay?

Gợi ý: Từ tuổi của bố Lan và ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội và bố.

Khi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan lúc bấy giờ thì ông nội 38 tuổi, từ đó ta tính được tuổi bố khi đó.

Câu 2: Hiện nay Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của 2 bố con Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay?

Câu 3: Hiện nay anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?

Câu 4: Năm nay Hoa 6 tuổi. Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai mẹ con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 33 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi con 8 tuổi thì mẹ 35 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 mẹ con khi con 20 tuổi.

Câu 7: Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, Tâm 9 tuổi. Đến khi tuổi Hà bằng tuổi của Tâm hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của 3 bạn là bao nhiêu tuổi?

Câu 8: Năm nay, An kém ông số tuổi bằng số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An kém ông bao nhiêu tuổi?

Câu 9: Hiện nay tuổi của bố em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố em và bà nội em cách đây 10 năm.

Câu 10: Hiện nay Minh 10 tuổi, mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minh bằng tổng số tuổi của 2 mẹ con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh hiện nay?

25.634 lượt xem

Bài tập Toán lớp 4: Toán tính tuổi

Bài toán tính tuổi lớp 4 là tài liệu do đội ngũ giáo viên của GiaiToan biên soạn gồm có chiêu thức giải và những ví dụ cụ thể có kèm theo đáp án và bài tập đơn cử giúp những em học viên ôn tập nắm chắc cách giải dạng toán nâng cao lớp 4 này. Mời những em học viên cùng quý thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể .

Tham khảo thêm: Chuyên đề giải toán có lời văn

1. Dạng 1: Tính tuổi liên quan đến số trung bình cộng

Để giải được bài toán, những em học viên cần ôn tập lại những giải Dạng toán Trung bình cộng của nhiều số .

Cách làm: Muốn tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi lấy kết quả chia cho số các số hạng.

Tham khảo thêm: Toán lớp 4 Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Ví dụ 1: Trung bình cộng số tuổi của cô giáo chủ nhiệm và 32 học sinh trong lớp 4A là 13 tuổi. Trung bình cộng số tuổi của 32 học sinh lớp 4A là 12 tuổi. Hỏi cô giáo năm nay bao nhiêu tuổi?

Bài làm

Tổng số tuổi của cô giáo và học viên lớp 4A là :13 x 33 = 429 ( tuổi )Tổng số tuổi của học viên lớp 4A là :12 x 32 = 384 ( tuổi )Số tuổi của cô giáo là :429 – 384 = 45 ( tuổi )Đáp số : 45 tuổi

2. Dạng 2: Tính tuổi khi biết giá trị một phân số của số tuổi

Để giải được bài toán, những em học viên cần ôn tập lại những giải Dạng toán Tìm một số ít khi biết giá trị phân số của số đó .

Cách làm: Muốn tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó, ta lấy số đó chia cho phân số đã biết.

Tham khảo thêm: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó lớp 4

Ví dụ 2: Tuổi của con trai bằng

Xem thêm: Bí quyết kết hợp giày với váy xòe cá tính và năng động

Bố hơn con 26 tuổi tuổi bố và tuổi con cộng lại la 42 tuổi tính tuổi bố và tuổi conBố hơn con 26 tuổi tuổi bố và tuổi con cộng lại la 42 tuổi tính tuổi bố và tuổi con

Bài làm

Phân số chỉ tổng số tuổi của con trai và con gái là :

Xem thêm: 10 năm 3 tháng 30 ngày – Wikipedia tiếng Việt

Bố hơn con 26 tuổi tuổi bố và tuổi con cộng lại la 42 tuổi tính tuổi bố và tuổi conTuổi của bố là :Bố hơn con 26 tuổi tuổi bố và tuổi con cộng lại la 42 tuổi tính tuổi bố và tuổi conĐáp số : 42 tuổi

3. Dạng 3: Tính tuổi khi biết tổng và hiệu số tuổi

Để giải được bài toán, những em học viên cần ôn tập lại những giải Dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó .

Cách làm:

Số lớn = ( tổng + hiệu ) : 2Số bé = ( tổng – hiệu ) : 2

Tham khảo thêm: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu lớp 4

Ví dụ 3: Năm nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 50 tuổi. Biết rằng khi mẹ 24 tuổi mới sinh con. Tính tuổi của mẹ và tuổi của con.

Phân tích bài toán:

Vì khi mẹ 24 tuổi mới sinh con nên mẹ hơn con 24 tuổi .

Bài làm

Tuổi của mẹ là 🙁 50 + 24 ) : 2 = 37 ( tuổi )Tuổi của con là :50 – 37 = 13 ( tuổi )Đáp số : Tuổi mẹ : 37 tuổiTuổi con : 13 tuổi

4. Dạng 4: Tính tuổi khi biết tổng và tỉ số tuổi

Để giải được bài toán, những em học viên cần ôn tập lại những giải Dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó .

Cách làm:

+ Tìm tổng số phần bằng nhau .+ Tìm số bé và số lớn bằng công thức :Số bé = ( Tổng hai số : tổng số phần bằng nhau ) x số phần của số béSố lớn = ( Tổng hai số : tổng số phần bằng nhau ) x số phần của số lớn

Tham khảo thêm: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó lớp 4

Ví dụ 4: Hiện nay tuổi của bố gấp 9 lần tuổi con. Biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của bố và con là 40 tuổi. Tính số tuổi của bố và tuổi của con hiện nay.

Bài làm

Chu vi khu vườn là :20 x 4 = 80 ( m )Khoảng cách giữa mỗi cây là :10 : 5 = 2 ( m )Số cây cối được xung quanh khu vườn là :80 : 2 = 40 ( cây )Đáp số : 40 cây

5. Dạng 5: Tính tuổi khi biết hiệu và tỉ số tuổi

Để giải được bài toán, những em học viên cần ôn tập lại những giải Dạng toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó .

Cách làm:

+ Tìm hiệu số phần bằng nhau .+ Tìm số bé và số lớn bằng công thức :Số bé = ( Hiệu hai số : hiệu số phần bằng nhau ) x số phần của số béSố lớn = ( Hiệu hai số : hiệu số phần bằng nhau ) x số phần của số lớn

Tham khảo thêm: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó lớp 4

✩ Với bài toán tính tuổi, hiệu số tuổi của hai người là một đại lượng không thay đổi.

Ví dụ 5: Hiện nay, tuổi của mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 năm nữa, tuổi của mẹ hơn tuổi của con 30 tuổi. Tính số tuổi của con và tuổi của mẹ hiện nay.

Phân tích bài toán:

Vì sau mỗi năm tuổi của con và tuổi của mẹ đều tăng thêm nên hiệu số tuổi giữa mẹ và con không đổi và bằng 30 tuổi .

Bài làm

Hiệu số phần bằng nhau là :6 – 1 = 5 ( phần )Tuổi của mẹ lúc bấy giờ là :30 : 5 x 6 = 36 ( tuổi )Tuổi của con lúc bấy giờ là :36 – 30 = 6 ( tuổi )Đáp số : Tuổi của mẹ : 36 tuổiTuổi của con : 6 tuổi

6. Dạng 6: Tính tuổi khi biết hai hiệu số tuổi

Để giải được bài toán, những em học viên cần ôn tập lại những giải Dạng toán Tìm hai số khi biết hai hiệu số .

Tham khảo thêm: Tìm hai số khi biết hai hiệu số lớp 4

Hai hiệu số này đa phần là :+ Hiệu số tuổi của hai người .+ Sự hơn kém giữa hai số tuổi ở thời gian khác nhau .

Ví dụ 6: Hiện nay mẹ 32 tuổi, con gái 8 tuổi và con trai 3 tuổi. Hỏi bao lâu nữa thì tuổi của mẹ bằng tổng số tuổi của hai người con?

Phân tích bài toán:

Cứ sau một năm, tuổi của mỗi người tăng thêm 1 tuổi. Tổng số tuổi của hai người con sau mỗi năm sẽ tăng thêm 2 tuổi còn tuổi của mẹ chỉ tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi giữa tuổi của mẹ và tổng số tuổi của hai người con sẽ giảm đi 1 tuổi sau mỗi năm. Khi hiệu số giảm đến 0 thì tuổi của mẹ bằng tổng số tuổi của hai con.

Bài làm

Hiện nay tổng số tuổi của hai người con là :8 + 3 = 11 ( tuổi )Hiệu số tuổi giữa mẹ và tổng số tuổi hai người con là :32 – 11 = 21 ( tuổi )Số năm để tuổi của mẹ bằng tổng số tuổi của hai người con là :21 : 1 = 21 ( năm )Đáp số : 21 năm

7. Bài tập vận dụng toán tính tuổi

Bài 1: Trung bình cộng tuổi của ông, tuổi của bố và tuổi của cháu là 40 tuổi, trung bình cộng tuổi bố và tuổi cháu là 25 tuổi. Ông hơn cháu 64 tuổi. Hỏi tuổi của ông, của bố, của cháu là bao nhiêu?

Bài 2: Cách đây 6 năm, tuổi của Hương bằng

Bố hơn con 26 tuổi tuổi bố và tuổi con cộng lại la 42 tuổi tính tuổi bố và tuổi con

Bài 3: Tổng số tuổi của hai anh em là 27. Nếu bớt tuổi anh đi 3 tuổi, thêm vào tuổi em 2 tuổi thì tuổi của hai anh em bằng nhau. Tính tuổi của anh và tuổi của em.

Bài 4: Hiện nay tuổi của bà và tuổi của cháu cộng lại tổng cộng là 72 tuổi. 18 năm nữa thì tuổi của bà sẽ gấp 3 lần tuổi của cháu. Tính tuổi của bà và tuổi của cháu hiện nay.

Bài 5: Năm nay bố 36 tuổi, con trai 8 tuổi và con gái 4 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi của bố gấp đôi tổng số tuổi của con trai và con gái?

Bài 6: Cách đây 8 năm, tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai mẹ con lúc đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con ?

Bài 7: Tuổi trung bình của 11 cầu thủ trong một đội bóng đá đang thi đấu trên sân là 22 tuổi. Nếu không tính đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 21 tuổi. Hỏi đội trưởng hơn tuổi trung bình của toàn đội là bao nhiêu ?

Bài 8: Mẹ sinh con khi mẹ 24 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay biết tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 44 tuổi.

Bài 9: Biết trung bình cộng tuổi mẹ và tuổi con 18. Mẹ hơn con 24 tuổi. Tính tuổi của mỗi người?

Bài 10: Tuổi trung bình của bố và mẹ là 35 tuổi. Bố hơn mẹ 6 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

Bài 11: Cha hơn con 30 tuổi. Trước đây 3 năm thì tuổi con bằng 2/7 tuổi cha. Tính tuổi con, tuổi cha hiện nay.

Bài 12: Bố hơn con 28 tuổi biết rằng cách đây 2 năm thì tuổi cua con bằng 1/5 tuổi của bố. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 13: Một cô giáo đang bồi dưỡng 5 học sinh giỏi toán. Trung bình cộng tuổi 5 học sinh đó là 11. Nếu tính tuổi của cô giáo thì tuổi trung bình cộng tất cả là 14 tuổi. Hỏi cô giáo bao nhiêu tuổi?

Xem thêm: Top 18 khi em mỉm cười rất đẹp tập 12 mới nhất 2022 – Thanh lý bàn ghế văn phòng Đại Kim,Hoàng Mai, Hà Nội với giá hủy diệt

Xem thêm: Phân tích bài thơ "Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" Môn Ngữ văn Lớp 10

—–

Như vậy, GiaiToan.com đã gửi tới các bạn Cách giải bài toán tính tuổi lớp 4 trong chương trình Toán tiểu học. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu như Giải Toán lớp 4, Lý thuyết Toán lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4 để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Source: https://sdc.org.vn
Category : Thông tin cần biết