hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là

Bạn đang xem: Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm của nước ta là tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Câu hỏi: Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là

A. rừng gió mùa nửa rụng lá.

Bạn đang xem: hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là

B. rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.

C. rừng nhiệt đới thường xanh.

D. rừng gió mùa cận xích đạo.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: B – rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh


Giải thích:

Do Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới Bắc bán cầu, thuộc khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa nên có lượng bức xạ mặt trời và độ ẩm dồi dào. Khí hậu phân cực theo độ cao.

– Hệ sinh thái rừng nguyên sinh có đặc điểm khí hậu nóng ẩm là rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh. Hiện nay rừng nguyên sinh còn lại rất ít.

– Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

– Thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế. Thực vật chủ yếu là thực vật nhiệt đới như: Đậu, Vàng, Dâu, Dầu … Động vật trong rừng là chim nhiệt đới, thú; có sự xuất hiện của các thành phần núi cao cận nhiệt đới và ôn đới.

Kiến thức sâu rộng:

Các thành phần tự nhiên khác của vùng nhiệt đới gió mùa

một. Địa hình:

* Biểu hiện:

– Xâm thực mạnh ở vùng núi:

+ Bề mặt địa hình bị chia cắt, nhiều nơi đất trơ sỏi đá.

+ Các dãy núi đá vôi hình thành nên địa hình karst, có nhiều hang động và thung lũng khô hạn.

+ Các vùng thềm phù sa cổ bị chia cắt thành các đồi thấp xen kẽ với các thung lũng rộng.

+ Đất đá trượt vô tình tạo thành nón phóng dưới chân núi.

– bồi tụ nhanh chóng ở hạ lưu sông đồng bằng.

+ Hậu quả của quá trình xói mòn, xói mòn

+ Rìa Đông Nam Đồng bằng sông Hồng và rìa Tây Nam Đồng bằng sông Cửu Long hàng năm lấn ra biển vài chục đến hàng trăm mét.

* Lý do:

– Nhiệt độ cao, mưa nhiều. Sự biến đổi nhiệt độ và lượng mưa theo mùa làm cho quá trình phong hóa, xói mòn, vận chuyển diễn ra mạnh mẽ

– Bề mặt địa hình có độ dốc lớn, nham thạch dễ bị phong hóa.

b. Dòng sông

* Biểu hiện:

– Mạng lưới sông ngòi dày đặc (có 2360 con sông dài trên 10km, trung bình 20km ven biển có một cửa sông đổ ra biển). Chủ yếu là sông nhỏ

– Sông nhiều nước 839 tỷ m / năm (60% nước từ lưu vực ngoài lãnh thổ), giàu phù sa (khoảng 200 triệu tấn / năm)

– Chế độ nước theo mùa. Nhịp điệu của dòng chảy theo sát nhịp mưa. Mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa khô tương ứng với mùa khô. Chế độ nước bất thường.

* Lý do:

– Nhờ có nguồn cung cấp nước dồi dào, lưu lượng dòng chảy lớn, đồng thời tiếp nhận một lượng nước lớn từ các lưu vực ngoài lãnh thổ.

– Hệ số xói mòn cao và tổng lượng bùn cát là kết quả của quá trình xói mòn mạnh ở các vùng núi.

– Do mưa theo mùa, lượng dòng chảy theo mùa: Mùa lũ tương ứng với mùa mưa. Mùa khô tương ứng với mùa khô.

c. Đất:

Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng của vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Quá trình feralit diễn ra mạnh mẽ ở vùng núi thấp trên đá mẹ chua nên đất feralit là loại đất chủ yếu ở vùng đồi núi nước ta.

* Lý do:

– Do mưa nhiều, các bazơ dễ tan như Ca ++, Mg ++ bị rửa trôi mạnh làm cho đất chua, đồng thời có sự tích tụ các oxit sắt và oxit nhôm tạo nên đất feralit đỏ vàng.

– Quá trình phong hóa mạnh tạo ra sự phân hủy mạnh trong đất.

d. Sinh vật:

* Biểu hiện

– Hệ sinh thái rừng nguyên sinh có đặc điểm khí hậu nóng ẩm là rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh. Hiện nay rừng nguyên sinh còn lại rất ít.

– Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

– Thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế. Thực vật chủ yếu là thực vật nhiệt đới như: Đậu, Vàng, Dâu, Dầu … Động vật trong rừng là chim nhiệt đới, thú; có sự xuất hiện của các thành phần núi cao cận nhiệt đới và ôn đới.

* Lý do:

Do Việt Nam nằm hoàn toàn trong khu vực nhiệt đới Bắc bán cầu nên có lượng bức xạ mặt trời và độ ẩm dồi dào.

– Khí hậu có sự phân hóa theo độ cao.

Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa đến sản xuất và đời sống

* Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

– Thuận lợi: Độ ẩm và nhiệt độ cao, khí hậu phân hóa theo mùa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp lúa nước, tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình nông – lâm kết hợp …

– Khó khăn: Lũ lụt, hạn hán, khí hậu, thời tiết không ổn định gây khó khăn cho hoạt động canh tác, phòng chống thiên tai, dịch hại trong sản xuất nông nghiệp, v.v.

* Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống:

– Thuận lợi: Phát triển lâm nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, du lịch, … và đẩy mạnh hoạt động khai thác và xây dựng trong mùa khô.

– Khó khăn:

+ Các hoạt động giao thông, du lịch, công nghiệp khai thác đều chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phân hoá khí hậu và chế độ nước sông.

+ Độ ẩm cao gây khó khăn cho việc bảo quản máy móc, thiết bị, nông sản.

+ Thiên tai bão lụt, hạn hán và thời tiết bất thường như dông, lốc, mưa đá, sương mù, rét hại, khô nóng,… cũng ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

+ Môi trường tự nhiên dễ bị suy thoái.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm của nước ta là

Video về Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm của nước ta là

Wiki về Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm của nước ta là

Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm của nước ta là

Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm của nước ta là -

Câu hỏi: Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là

A. rừng gió mùa nửa rụng lá.

B. rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.

C. rừng nhiệt đới thường xanh.

D. rừng gió mùa cận xích đạo.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: B - rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh


Giải thích:

Do Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới Bắc bán cầu, thuộc khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa nên có lượng bức xạ mặt trời và độ ẩm dồi dào. Khí hậu phân cực theo độ cao.

- Hệ sinh thái rừng nguyên sinh có đặc điểm khí hậu nóng ẩm là rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh. Hiện nay rừng nguyên sinh còn lại rất ít.

- Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế. Thực vật chủ yếu là thực vật nhiệt đới như: Đậu, Vàng, Dâu, Dầu ... Động vật trong rừng là chim nhiệt đới, thú; có sự xuất hiện của các thành phần núi cao cận nhiệt đới và ôn đới.

Kiến thức sâu rộng:

Các thành phần tự nhiên khác của vùng nhiệt đới gió mùa

một. Địa hình:

* Biểu hiện:

- Xâm thực mạnh ở vùng núi:

+ Bề mặt địa hình bị chia cắt, nhiều nơi đất trơ sỏi đá.

+ Các dãy núi đá vôi hình thành nên địa hình karst, có nhiều hang động và thung lũng khô hạn.

+ Các vùng thềm phù sa cổ bị chia cắt thành các đồi thấp xen kẽ với các thung lũng rộng.

+ Đất đá trượt vô tình tạo thành nón phóng dưới chân núi.

- bồi tụ nhanh chóng ở hạ lưu sông đồng bằng.

+ Hậu quả của quá trình xói mòn, xói mòn

+ Rìa Đông Nam Đồng bằng sông Hồng và rìa Tây Nam Đồng bằng sông Cửu Long hàng năm lấn ra biển vài chục đến hàng trăm mét.

* Lý do:

- Nhiệt độ cao, mưa nhiều. Sự biến đổi nhiệt độ và lượng mưa theo mùa làm cho quá trình phong hóa, xói mòn, vận chuyển diễn ra mạnh mẽ

- Bề mặt địa hình có độ dốc lớn, nham thạch dễ bị phong hóa.

b. Dòng sông

* Biểu hiện:

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc (có 2360 con sông dài trên 10km, trung bình 20km ven biển có một cửa sông đổ ra biển). Chủ yếu là sông nhỏ

- Sông nhiều nước 839 tỷ m / năm (60% nước từ lưu vực ngoài lãnh thổ), giàu phù sa (khoảng 200 triệu tấn / năm)

Xem thêm: Phân tích đoạn trích "Lời tiễn dặn" (trích Tiễn dặn người yêu truyện thơ dân tộc Thái) Môn Ngữ văn Lớp 10"

- Chế độ nước theo mùa. Nhịp điệu của dòng chảy theo sát nhịp mưa. Mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa khô tương ứng với mùa khô. Chế độ nước bất thường.

* Lý do:

- Nhờ có nguồn cung cấp nước dồi dào, lưu lượng dòng chảy lớn, đồng thời tiếp nhận một lượng nước lớn từ các lưu vực ngoài lãnh thổ.

- Hệ số xói mòn cao và tổng lượng bùn cát là kết quả của quá trình xói mòn mạnh ở các vùng núi.

- Do mưa theo mùa, lượng dòng chảy theo mùa: Mùa lũ tương ứng với mùa mưa. Mùa khô tương ứng với mùa khô.

c. Đất:

Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng của vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Quá trình feralit diễn ra mạnh mẽ ở vùng núi thấp trên đá mẹ chua nên đất feralit là loại đất chủ yếu ở vùng đồi núi nước ta.

* Lý do:

- Do mưa nhiều, các bazơ dễ tan như Ca ++, Mg ++ bị rửa trôi mạnh làm cho đất chua, đồng thời có sự tích tụ các oxit sắt và oxit nhôm tạo nên đất feralit đỏ vàng.

- Quá trình phong hóa mạnh tạo ra sự phân hủy mạnh trong đất.

d. Sinh vật:

* Biểu hiện

- Hệ sinh thái rừng nguyên sinh có đặc điểm khí hậu nóng ẩm là rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh. Hiện nay rừng nguyên sinh còn lại rất ít.

- Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế. Thực vật chủ yếu là thực vật nhiệt đới như: Đậu, Vàng, Dâu, Dầu ... Động vật trong rừng là chim nhiệt đới, thú; có sự xuất hiện của các thành phần núi cao cận nhiệt đới và ôn đới.

* Lý do:

Do Việt Nam nằm hoàn toàn trong khu vực nhiệt đới Bắc bán cầu nên có lượng bức xạ mặt trời và độ ẩm dồi dào.

- Khí hậu có sự phân hóa theo độ cao.

Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa đến sản xuất và đời sống

* Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

- Thuận lợi: Độ ẩm và nhiệt độ cao, khí hậu phân hóa theo mùa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp lúa nước, tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình nông - lâm kết hợp ...

- Khó khăn: Lũ lụt, hạn hán, khí hậu, thời tiết không ổn định gây khó khăn cho hoạt động canh tác, phòng chống thiên tai, dịch hại trong sản xuất nông nghiệp, v.v.

* Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống:

- Thuận lợi: Phát triển lâm nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, du lịch, ... và đẩy mạnh hoạt động khai thác và xây dựng trong mùa khô.

- Khó khăn:

+ Các hoạt động giao thông, du lịch, công nghiệp khai thác đều chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phân hoá khí hậu và chế độ nước sông.

+ Độ ẩm cao gây khó khăn cho việc bảo quản máy móc, thiết bị, nông sản.

+ Thiên tai bão lụt, hạn hán và thời tiết bất thường như dông, lốc, mưa đá, sương mù, rét hại, khô nóng,… cũng ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

+ Môi trường tự nhiên dễ bị suy thoái.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là

A. rừng gió mùa nửa rụng lá.

B. rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.

C. rừng nhiệt đới thường xanh.

D. rừng gió mùa cận xích đạo.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: B – rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh


Giải thích:

Do Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới Bắc bán cầu, thuộc khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa nên có lượng bức xạ mặt trời và độ ẩm dồi dào. Khí hậu phân cực theo độ cao.

– Hệ sinh thái rừng nguyên sinh có đặc điểm khí hậu nóng ẩm là rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh. Hiện nay rừng nguyên sinh còn lại rất ít.

– Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

– Thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế. Thực vật chủ yếu là thực vật nhiệt đới như: Đậu, Vàng, Dâu, Dầu … Động vật trong rừng là chim nhiệt đới, thú; có sự xuất hiện của các thành phần núi cao cận nhiệt đới và ôn đới.

Kiến thức sâu rộng:

Các thành phần tự nhiên khác của vùng nhiệt đới gió mùa

một. Địa hình:

* Biểu hiện:

– Xâm thực mạnh ở vùng núi:

+ Bề mặt địa hình bị chia cắt, nhiều nơi đất trơ sỏi đá.

+ Các dãy núi đá vôi hình thành nên địa hình karst, có nhiều hang động và thung lũng khô hạn.

+ Các vùng thềm phù sa cổ bị chia cắt thành các đồi thấp xen kẽ với các thung lũng rộng.

+ Đất đá trượt vô tình tạo thành nón phóng dưới chân núi.

– bồi tụ nhanh chóng ở hạ lưu sông đồng bằng.

+ Hậu quả của quá trình xói mòn, xói mòn

+ Rìa Đông Nam Đồng bằng sông Hồng và rìa Tây Nam Đồng bằng sông Cửu Long hàng năm lấn ra biển vài chục đến hàng trăm mét.

* Lý do:

– Nhiệt độ cao, mưa nhiều. Sự biến đổi nhiệt độ và lượng mưa theo mùa làm cho quá trình phong hóa, xói mòn, vận chuyển diễn ra mạnh mẽ

– Bề mặt địa hình có độ dốc lớn, nham thạch dễ bị phong hóa.

b. Dòng sông

* Biểu hiện:

– Mạng lưới sông ngòi dày đặc (có 2360 con sông dài trên 10km, trung bình 20km ven biển có một cửa sông đổ ra biển). Chủ yếu là sông nhỏ

– Sông nhiều nước 839 tỷ m / năm (60% nước từ lưu vực ngoài lãnh thổ), giàu phù sa (khoảng 200 triệu tấn / năm)

– Chế độ nước theo mùa. Nhịp điệu của dòng chảy theo sát nhịp mưa. Mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa khô tương ứng với mùa khô. Chế độ nước bất thường.

* Lý do:

– Nhờ có nguồn cung cấp nước dồi dào, lưu lượng dòng chảy lớn, đồng thời tiếp nhận một lượng nước lớn từ các lưu vực ngoài lãnh thổ.

– Hệ số xói mòn cao và tổng lượng bùn cát là kết quả của quá trình xói mòn mạnh ở các vùng núi.

– Do mưa theo mùa, lượng dòng chảy theo mùa: Mùa lũ tương ứng với mùa mưa. Mùa khô tương ứng với mùa khô.

c. Đất:

Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng của vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Quá trình feralit diễn ra mạnh mẽ ở vùng núi thấp trên đá mẹ chua nên đất feralit là loại đất chủ yếu ở vùng đồi núi nước ta.

* Lý do:

– Do mưa nhiều, các bazơ dễ tan như Ca ++, Mg ++ bị rửa trôi mạnh làm cho đất chua, đồng thời có sự tích tụ các oxit sắt và oxit nhôm tạo nên đất feralit đỏ vàng.

– Quá trình phong hóa mạnh tạo ra sự phân hủy mạnh trong đất.

d. Sinh vật:

* Biểu hiện

– Hệ sinh thái rừng nguyên sinh có đặc điểm khí hậu nóng ẩm là rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh. Hiện nay rừng nguyên sinh còn lại rất ít.

– Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

– Thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế. Thực vật chủ yếu là thực vật nhiệt đới như: Đậu, Vàng, Dâu, Dầu … Động vật trong rừng là chim nhiệt đới, thú; có sự xuất hiện của các thành phần núi cao cận nhiệt đới và ôn đới.

* Lý do:

Do Việt Nam nằm hoàn toàn trong khu vực nhiệt đới Bắc bán cầu nên có lượng bức xạ mặt trời và độ ẩm dồi dào.

– Khí hậu có sự phân hóa theo độ cao.

Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa đến sản xuất và đời sống

* Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

– Thuận lợi: Độ ẩm và nhiệt độ cao, khí hậu phân hóa theo mùa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp lúa nước, tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình nông – lâm kết hợp …

– Khó khăn: Lũ lụt, hạn hán, khí hậu, thời tiết không ổn định gây khó khăn cho hoạt động canh tác, phòng chống thiên tai, dịch hại trong sản xuất nông nghiệp, v.v.

* Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống:

– Thuận lợi: Phát triển lâm nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, du lịch, … và đẩy mạnh hoạt động khai thác và xây dựng trong mùa khô.

– Khó khăn:

+ Các hoạt động giao thông, du lịch, công nghiệp khai thác đều chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phân hoá khí hậu và chế độ nước sông.

+ Độ ẩm cao gây khó khăn cho việc bảo quản máy móc, thiết bị, nông sản.

+ Thiên tai bão lụt, hạn hán và thời tiết bất thường như dông, lốc, mưa đá, sương mù, rét hại, khô nóng,… cũng ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

+ Môi trường tự nhiên dễ bị suy thoái.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Xem thêm: Soạn bài "Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt" Môn Ngữ văn Lớp 10

Bạn thấy bài viết Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm của nước ta là có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm của nước ta là bên dưới để https://sdc.org.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: sdc.org.vn

#Hệ #sinh #thái #rừng #nguyên #sinh #đặc #trưng #cho #khí #hậu #nóng #ẩm #của #nước #là