Đường thẳng và mặt phẳng song song Môn Toán lớp 11

Tham khảo thêm:

Bạn đang xem: Đường thẳng và mặt phẳng song song Môn Toán lớp 11

 • Hai đường thẳng liền mạch chéo cánh nhau và hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song
 • Hai mặt mũi bằng tuy vậy song
 • Toán lớp 11

1. Vị trí kha khá của đường thẳng liền mạch và mặt mũi phẳng

Cho mặt mũi bằng Phường và đường thẳng liền mạch a, tao với những tình huống sau:

 • Mặt bằng Phường và đường thẳng liền mạch a không tồn tại điểm chung: 

 • Mặt bằng Phường và đường thẳng liền mạch a có một điểm chung: 

 • Mặt bằng Phường và đường thẳng liền mạch a với 2 điểm chung: 

Xem thêm: Vật lý lớp 10

 

2. Các toan lí về đường thẳng liền mạch và mặt mũi bằng tuy vậy song

 • Nếu đường thẳng liền mạch a ko ở trong mặt mũi bằng Phường và tuy vậy song với cùng 1 đường thẳng liền mạch này bại liệt nhập Phường thì a tuy vậy song với Phường.

 • Nếu đường thẳng liền mạch a tuy vậy song với mặt mũi bằng Phường thì từng mặt mũi bằng Q chứa chấp a rời Phường thì tiếp tục thuyên giảm một kí thác tuyến tuy vậy song với a.

Xem thêm: Teen 2k: Đá bay mệt mỏi đầu tuần với 10 website dưới đây

3. Hệ trái ngược của đường thẳng liền mạch, mặt mũi bằng tuy vậy song

 • Nếu 2 mặt mũi bằng phân biệt nằm trong tuy vậy song với cùng 1 đường thẳng liền mạch thì kí thác tuyến của bọn chúng tuy vậy song với đường thẳng liền mạch bại liệt.
 • Nếu đường thẳng liền mạch tuy vậy song với mặt mũi bằng thì nó tuy vậy song với cùng 1 đường thẳng liền mạch này bại liệt nhập mặt mũi bằng.
 • Nếu a và b là hai tuyến phố trực tiếp chéo cánh nhau thì qua chuyện a với cùng 1 và có một mặt mũi bằng tuy vậy song với b.

*Để minh chứng đường thẳng liền mạch tuy vậy song với mặt mũi bằng tao minh chứng đường thẳng liền mạch bại liệt tuy vậy song với cùng 1 đường thẳng liền mạch nằm trong mặt mũi bằng bại liệt.

Hi vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập lớp 11.