Định nghĩa về ancol và tính chất của ancol Môn Hóa lớp 11

Mục lục

1, Định nghĩa, phân loại, đồng phân và danh pháp của ancol
2, Tính hóa học vật lí của ancol
3, Tính hóa học hóa học
4. Điều chế và phần mềm của ancol

1, Định nghĩa, phân loại, đồng phân và danh pháp của ancol

  • Định nghĩa ancol: Ancol là những hợp ý hóa học hữu tuy thế phân tử với group hidroxyl (-OH) links thẳng với vẹn toàn tử cacbon no. Công thức R(OH)n
  • Phân loại ancol: 

– Phân loại theo dõi con số hidroxyl: Ancol đơn chức, ancol nhiều chức.

Bạn đang xem: Định nghĩa về ancol và tính chất của ancol Môn Hóa lớp 11

– Phân loại theo dõi gốc hidrocacbon: ancol no, ancol ko no, ancol thơm ngát.

– Phân loại theo dõi bậc ancol: Bậc của vẹn toàn tử C links với group -OH.

  • Đồng phân của ancol gồm: Đồng phân mạch cacbon, đồng phân địa điểm group OH, đồng phân group chức, đồng phân địa điểm links bội, đồng phân hình học tập.
  • Danh pháp của ancol: + Tên thay cho thế: số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh – thương hiệu mạch chủ yếu – số chỉ địa điểm group – OH + ol

+ Danh pháp gốc chức: Ancol + Tên gốc hidrocacbon + ic

2, Tính hóa học vật lí của ancol

Những ancol là hóa học lỏng nằm tại từ C1 đến khoảng tầm C12 (ở ĐK thường). Từ C1 đến C3 tan vô hạn nội địa.

Ancol với sức nóng nhiệt độ chảy, sức nóng chừng sôi, chừng tan nội địa cao hơn nữa đối với những hidrocacbon với lượng mol phân tử tương tự. vì sao là vì tạo ra links hidro trong những phân tử ancol cùng nhau và trong những phân tử ancol với nước.

3, Tính hóa học hóa học

  • Phản ứng thế với vẹn toàn tử H vô group OH: Ancol thuộc tính với M dẫn đến muối bột ancolat, điều này chứng minh phân tử ancol với vẹn toàn tử hidro sinh động.

– Glixerol thuộc tính với Cu(OH)tạo phức hóa học tan có màu sắc xanh rì thực hiện đặc thù.

Xem thêm: Phân tích tác phẩm "Phú sông Bạch Đằng" Môn Ngữ văn Lớp 10

  • Phản ứng thế group OH:

  • Phản ứng tách nước tạo ra anken

Phản ứng tách nước tạo ra anken sảy đi ra Lúc ancol thuộc tính với dung dịch H2SO4 đặc, đun rét ở sức nóng chừng 1700C.

  • Phản ứng oxi hóa:

– Phản ứng lão hóa trả toàn: Ancol cháy tạo ra tao khí cacbonic, tương đối nước và lan nhiều sức nóng.

– Phản ứng lão hóa ko trả toàn: oxi hóa nhẹ nhõm thì ancol bậc 1 tạo ra anđehit; ancol bậc 2 tạo ra xeton; ancol bậc 3 ko phản xạ.

Xem thêm: Hết kì nghỉ Tết Dương rồi, teen 2k mau "thức tỉnh" đi thôi!

4. Điều chế và phần mềm của ancol

Cách 1, pha trộn bởi vì cách thức sinh hóa: Người tao pha trộn ancol kể từ những vật liệu chứa được nhiều tinh nghịch bột như gạo, tiểu mạch, sau quy trình lên men nhằm chiếm được etanol.

Cách 2, pha trộn ancol bởi vì cách thức tổng hợp: Người tao tổ hợp etanol kể từ etilen đã có sẵn trước sau quy trình thanh lọc dầu.

Ứng dụng của ancol: Ancol được phần mềm nhiều vô công nghiệp thức ăn, nó tế và động cơ…