Điện năng là gì? Công suất điện Môn Lí lớp 11

1. Điện năng hấp phụ và hiệu suất điện

Bạn đang xem: Điện năng là gì? Công suất điện Môn Lí lớp 11

  • Điện năng hấp phụ của đoạn mạch:

– Một loại năng lượng điện với độ mạnh I, sau đó 1 thời hạn t tiếp tục sinh đi ra một năng lượng điện lượng  di fake trong khúc mạch, khi cơ lực năng lượng điện một công là:

Trong đó:

U: hiệu năng lượng điện thế bịa vô 2 đầu đoạn mạch (V)

q: lượng năng lượng điện dịch fake (C)

I: độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch (A)

t: thời hạn năng lượng điện dịch fake (s)

– Công của lực năng lượng điện khi dịch fake được bố trí theo hướng những năng lượng điện là đại lượng dùng làm đo lượng năng lượng điện năng một quãng hấp phụ khi với loại năng lượng điện chạy qua chuyện nhằm fake hóa trở nên những dạng tích điện không giống.

Xem thêm: Những kiến thức Vật lý lớp 10 trong kỳ 2 teen 2k2 không thể lơ là

  • Công suất năng lượng điện của một quãng mạch: Là hiệu suất hấp phụ năng lượng điện năng của đoạn mạch cơ, có  trị số vì chưng năng lượng điện năng nhưng mà đoạn mạch hấp phụ vô một đơn vị chức năng thời hạn. Hoặc vì chưng tích của hiệu năng lượng điện thế thân ái nhì đầu đoạn mạch và độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua chuyện đoạn mạch đó:

2. Công suất lan nhiệt độ của vật dẫn khi với loại năng lượng điện chạy qua:

  • Định luật Jun len xơ:

– Điện năng một quãng đem hấp phụ tiếp tục thay đổi trọn vẹn trở nên nhiệt độ năng vô nếu như đoạn mạch (hoăc vật dẫn) cơ chỉ mất năng lượng điện trở thuần R (với ).

– Nhiệt lượng lan đi ra ở một vật dẫn tỉ trọng thuận với năng lượng điện trở của vật dẫn, với bình phương độ mạnh loại năng lượng điện với thời hạn loại năng lượng điện chạy qua chuyện vật dẫn cơ.

  • Công suất lan nhiệt độ của vật dẫn khi với loại năng lượng điện chạy qua: Đặc trưng mang đến vận tốc lan nhiệt độ của vật dẫn cơ, được xác lập vì chưng nhiệt độ lượng lan đi ra ở vật dẫn vô một đơn vị chức năng thời hạn.

3. Công và hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện.

Xem thêm: Vật lý lớp 10

  • Công của mối cung cấp điện

Theo lăm le luật bảo toàn tích điện , năng lượng điện năng hấp phụ vô toàn mạch vì chưng công của những lực kỳ lạ bên phía trong mối cung cấp năng lượng điện. Ta với công thức tính công Ang của một mối cung cấp năng lượng điện khi tạo ra trở nên loại năng lượng điện với độ mạnh I chạy vô toàn mạch sau đó 1 thời hạn t là:

  • Công suất của mối cung cấp điện: Đặc trưng mang đến vận tốc triển khai công của mối cung cấp năng lượng điện cơ, được xác lập vì chưng công của mối cung cấp năng lượng điện nhằm triển khai vô đơn vị chức năng thời hạn. Công suất mối cung cấp năng lượng điện chủ yếu vì chưng hiệu suất hấp phụ năng lượng điện năng của toàn mạch: