đề thi toán lớp 2 học kỳ 2 năm 2020-2021

Trường Tiểu học tập & THCS……

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 2 học kỳ 2 năm 2020-2021

Họ và tên: …………………………….

Lớp:……………………….

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2020 – 2021

Môn: Toán – Lớp 2

Thời gian: 40 phút

Điểm

Nhận xét của giáo viên

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

………………………………………………………….

I . TRẮC NGHIỆM : (7 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa đặt trước thành phẩm đúng:

Câu 1. ( 1 điểm) Số ngay tắp lự sau của 249 là:

A/ 248 B/ 250 C/ 294 D/ 205

Câu 2. ( 1 điểm) Số lớn số 1 đem tía chữ số là:

A/ 999             B/ 900          C/ 990           D/ 100

Câu 3. ( 1 điểm) 5 giờ chiều còn gọi là:

A/15 giờ B/ 16 giờ C/ 17 giờ D/ 6 giờ

Câu 4: ( 1 điểm) Số? 1m = …..cm

A/ 1 B/ 100 C/ 10 D/ 1000

Câu 5. ( 1 điểm) Kết ngược của quy tắc tính : 30 + 4 x 5 =

A. 16 B. 26 C. 50 D. 30

Câu 6. ( 1 điểm) Tìm độ quý hiếm của x, nhằm x : 4 = 5

A/ x = 9 B/ x = 25 C/ x = 30 D/ x = 20

Câu 7. ( 1 điểm)

Chu vi hình tứ giác sau là:

A/ 24 centimet B/ đôi mươi centimet C/ 25 centimet D/ 35 cm

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) Thực hiện tại những việc bám theo yêu thương cầu:

Câu 8. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 42 + 36 b) 513 + 456 c) 85 – 21 d) 961 – 650

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

Câu 9. (1 điểm) Cây táo đem 320 ngược, cây cam đem thấp hơn cây táo 30 ngược. Hỏi cây cam đem từng nào ngược ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

Câu 10. (1 điểm) Nam đem đôi mươi cái kẹo Nam rước chia đều cho 2 bên cho tới người xem vô mái ấm. Nhà Nam bao gồm đem phụ vương, u, chị, Nam và em của Nam. Hỏi từng người được bao nhiêu loại kẹo?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HKII

Xem thêm: ôn thi học kì

I . TRẮC NGHIỆM : (7 điểm)

Mỗi câu chính 1 điểm

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Đáp án

B

A

C

B

C

D

A

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) Thực hiện tại những việc bám theo yêu thương cầu:

Câu 8: Mỗi quy tắc tính chính được 0,25 điểm

42 + 36

513 + 456

85 – 21

961 – 650

42

+

513

+

85

961

36

456

21

650

78

969

64

311

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Cây cam đem số ngược là: (Số cây cam đem là:) (0, 25 điểm)

320 – 30 = 290 (quả) (0,5 điểm)

Đáp số: 290 ngược. (0, 25 điểm)

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải

Số cái kẹọ từng người dân có là :

20 : 5 = 4 (cái kẹo)

Đáp số : 4 loại kẹo

Xem thêm: đoạt giải pen cup 2018