đề thi toán lớp 1 học kỳ 1

Lớp 1 – Tiểu học tập là khoảng chừng thời hạn cần thiết vô cuộc sống tới trường của con trẻ. Đó là vì thế đó là khoảng chừng thời hạn con trẻ cần thích ứng Lúc đem gửi gắm môi trường thiên nhiên kể từ mầm non sang trọng bậc đái học tập. Vậy nên nhằm rất có thể gom những con cái thích nghi với cơ hội học tập và nhất là cơ hội đua, những bố mẹ nên cho những em xem thêm và test mức độ thưởng thức những dạng bài xích tập dượt không giống nhau. Do bại, Bamboo tiếp tục share 5 đề đua thân ái kì 1 toán 1 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên 2022 – 2023 tất nhiên câu nói. giải nhằm bố mẹ và những em học viên rất có thể xem thêm dễ dàng và đơn giản.

Đề 1

PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 1

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 1 học kỳ 1

Câu 1: Cho những số: 0, 5, 2, 10, 3, 9

a) Sắp xếp những số bên trên theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ.

b) Sắp xếp những số bên trên theo đuổi loại kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn.

Câu 2: Tính:

Đề đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 1 

Câu 3: Điền vệt >, <, = vô điểm chấm:

a) 2 … 3

b) 4 + 1 … 4

c) 2 + 0 … 2

d) 2 … 1 + 3

Câu 4: Viết luật lệ tính phù hợp vô dù trống:

Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 sở hữu đáp án Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 5: Cho hình vẽ:

Hình vẽ bên trên sở hữu … hình tam giác.

Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 sở hữu đáp án

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 1

Câu 1:

a) Sắp xếp những số bên trên theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 10; 9; 5; 3; 2; 0

b) Sắp xếp những số bên trên theo đuổi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 0; 2; 3; 5; 9; 10

Câu 2:

Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 sở hữu đáp án Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 chi tiết

Câu 3: Điền vệt >, <, = vô điểm chấm:

a) 2 < 3

b) 4 + 1 > 4

c) 2 + 0 = 2

d) 2 < 1 + 3

Câu 4:

Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 sở hữu đáp án Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 5:

Hình vẽ bên trên sở hữu 3 hình tam giác.

Tổng ăn ý 5 đề đua thân ái kì 1 toán 1 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên 2022-2023 (có giải)

Đề 2

 PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 2

Câu 1: Tính:

a. 2 + 3 = …

3 + 3=…

1 + 4 = …

2 + 4 =…

b. 1 + 4 + 3 = …

Câu 2: Điền số phù hợp vô điểm chấm?

a. ……. + 4 = 6

…….. = 3 + 2

3 + …… = 7

8 = ….. + 3

b.

1 ….… 3 4

5 < ….. < 7

Câu 3: Điền vệt > ,< , =

2 + 3 … 4

4 + 0 ….. 5

3 + 1 ….. 2 + 3

3 + 3 ….. 4

Câu 4.

a. Khoanh vô số bé nhỏ nhất: 5 , 1 , 4 , 3 , 2 , 7 , 9

b. Khoanh vô số rộng lớn nhất: 5 , 7 , 9 , 4 , 2 , 6 , 8

Câu 5. Viết những số 8; 4; 2; 5; 6; 9

a. Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: ………………………………………..

b. Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………………………………………..

Câu 6.

a. Các số bé nhiều hơn 10 là: ………….

b. Trong những số kể từ 0 cho tới 10:

– Số bé nhỏ nhất là: …….

– Số lớn số 1 là: …..

Câu 7: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp trúng.

Hình mặt mày có:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

A. 4 hình tam giác

B. 5 hình tam giác

C. 6 hình tam giác.

D. 7 hình tam giác.

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 2

Câu 1:

a. 2 + 3 = 5

3 + 3 = 6

1 + 4 = 5

2 + 4 = 6

b. 1 + 4 + 3 = 8

2 + 3 + 3 = 8

Câu 2:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 3:

2 + 3 > 4

4 + 0 < 5

3 + 1 < 2 + 3

3 + 3 > 4

Câu 4:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 5:

Viết những số 8; 4; 2; 5; 6; 9:

a.Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 2; 4; 5; 6; 8; 9

b.Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 9; 8; 6; 5; 4; 2

Câu 6:

a. Các số bé nhiều hơn 10 là: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0

b. Trong những số kể từ 0 cho tới 10:

– Số bé nhỏ nhất là số 0

– Số lớn số 1 là số 10

Câu 7:

C. 6 hình tam giác

Tổng ăn ý 5 đề đua thân ái kì 1 toán 1 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên 2022-2023 (có giải)

Đề 3

PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 3

Câu 1: Viết số phù hợp vô dù trống

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2: Nối dù trống trải với số mến hợp

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3: Điền số mến hợp?

8 < …..                       9 < …..                       6 < ….. < 8

….. > 7                      10 > …..                      8 < ….. < 10

Câu 4: Viết số phù hợp vô dù trống:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5: Tính:

a.

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

b. 5 + 0 + 2 = ….

6 + 1 + 2 = …..

1 + 2 + 3 = …..

4 + 3 + 2 = …..

Câu 6: Nối dù trống trải với số mến hợp:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7: Chọn câu vấn đáp đúng

Hình mặt mày sở hữu từng nào hình vuông?

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

A. 1 hình vuông

B. 3 hình vuông

C. 4 hình vuông

D. 5 hình vuông

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 3

Câu 1:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3:

Xem thêm: mở cửa đặt chỗ PEN I 2018

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 4:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 6:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7:

D. 5 hình vuông vắn.

Đề 4

PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 4

Câu 1: Điền số phù hợp vô dù trống

1 + … = 3

… + 3 = 5

… + 2 = 7

… + 0 = 6

Câu 2: Tính

1 + 2 + 4 = …

4 + 0 + 3 = …

2 + 3 + 4 = …

3 + 4 + 2 = …

Câu 3: Nối dù trống trải với số mến hợp

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

 

 

Câu 4: Điền số phù hợp vô điểm chấm

5 > … > … > 2                                          7 > … > … > … > 3

Câu 5: Số?

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6: Viết luật lệ tính mến hợp

Toàn sở hữu 3 viên bi, Lâm sở hữu 2 viên bi. Hỏi nhị các bạn sở hữu từng nào viên bi?

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Hình mặt mày có:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 8: Viết luật lệ tính mến hợp

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Tham khảo ngay: Tổng ăn ý đề đua tin tưởng học tập con trẻ đái học tập, trung học cơ sở, trung học phổ thông sở hữu đáp án

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 4

Câu 1:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 2:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 3:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 4:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 5:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7:

– S

– Đ

Câu 8:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Đề 5

PHẦN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 5 (NÂNG CAO)

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

Câu 1: Số bé nhỏ nhất sở hữu một chữ số là:

A. 1

B. 0

C . 2

Câu 2: Số lớn số 1 trong những số: 1 , 9 , 4 , 7 là:

A. 7

B. 4

C . 9

Câu 3: Phép tính này sai?

A. 5 – 3 = 2

B. 3 + 2 = 6

C . 5 – 4 = 1

Câu 4: Viết luật lệ tính mến hợp:

Đề đua thân ái kì 1 lớp 1 nâng cao

Câu 5: Số không đủ vô mặt hàng số: 1, ….. ,3 , ….. , 5, …, 7 là:

A. 0 , 2

B. 2 , 4

C. 6 , 4

Câu 6: Kết ngược của luật lệ tính: 5 – 1 + 1 = …..?

A. 5

B. 3

C. 2

Phần II. Tự luận

Câu 7: Điền số phù hợp vô dù trống trải.

Toán lớp 1

Câu 8: Viết những số: 7, 2, 8, 6, 4

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

Câu 9: Điền vệt >, <, = vô điểm chấm:

0 … 4

9 … 2 + 3

7 … 7

3 + 1 … 2

4 … 4 + 0

Câu 10: Tính

4 + 0 = …

1 + 2 + 1 = …

2 + 0 + 3 = …

Câu 11: Cho hình vẽ:

Hình vẽ bên trên sở hữu từng nào hình tam giác?

Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 sở hữu đáp án

PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 LỚP 1 – ĐỀ 5 (NÂNG CAO)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: 3 + 2 = 5

Câu 5: B

Câu 6: A

Phần II. Tự luận

Câu 7:

Toán lớp 1

Câu 8:

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 2; 4; 6; 7; 8

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 8; 7; 6; 4; 2

Câu 9:

0 < 4

9 > 2 + 3

7 = 7

3 + 1 > 2

4 = 4 + 0

Câu 10:

4 + 0 = 4

1 + 2 + 1 = 4

2 + 0 + 3 = 5

Câu 11:

Xem thêm: Soạn bài "Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh" Môn Ngữ văn Lớp 10

Hình vẽ bên trên sở hữu 6 hình tam giác.

Tải cỗ đề đua thân ái kì 1 Toán 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

TẢI NGAY BỘ ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN 1

Xem thêm: 

  • Tổng ăn ý đề đua thân ái kì 1 toán 2 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên tiên tiến nhất 2022-2023
  • Tổng ăn ý đề đua thân ái kì 1 toán 3 sở hữu đáp án tiên tiến nhất 2022-2023
  • Tổng ăn ý cỗ đề đua kiểu mẫu kì đua Reviews năng lượng 2022 môn văn

Trên là những đề đua toán thời điểm giữa kỳ giành riêng cho lớp 1 được chuẩn bị theo đuổi trật tự Mức độ cạnh tranh tăng dần dần mang đến năm học tập 2022 – 2023 sở hữu câu nói. giải. Mong là những vấn đề bên trên sẽ hỗ trợ bố mẹ và trẻ em nhận thêm thời cơ được tập luyện và thưởng thức với những dạng bài xích tập dượt không giống nhau.