de thi tieng anh lop 2 hoc ki 1 family and friends

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh hai năm 2022 – 2023 sách Chân trời tạo ra 3 Đề đánh giá cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 – Family and Friends (Có đáp án) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

TOP 3 đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh hai năm 2022 – 2023 sách Chân trời tạo ra, sở hữu đáp án tất nhiên. Qua tê liệt, canh ty thầy cô tìm hiểu thêm, đạt thêm nhiều kinh nghiệm tay nghề kiến thiết đề thi đua học tập kì 2 mang lại học viên của tôi theo đuổi lịch trình mới nhất.

Đồng thời, cũng canh ty những em học viên lớp 2 tìm hiểu thêm, đơn giản ôn tập dượt nhằm sẵn sàng mang lại bài xích đánh giá cuối kì hai năm 2022 – 2023 đạt sản phẩm cao. Hình như, rất có thể tìm hiểu thêm đề thi đua môn Tiếng Việt, Toán. Mời thầy cô và những em nằm trong vận chuyển không tính phí về tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: de thi tieng anh lop 2 hoc ki 1 family and friends

Đề thi đua cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 – Family and Friends (Đề 1)

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How vì thế you go đồ sộ school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk đồ sộ school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

Look at the pictures and complete the words

Look at the pictures and complete the words

Look at the pictures and complete the words

1. s _ _ s _ w

2. d _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

Look at the pictures and complete the words

Look at the pictures and complete the words

Look at the pictures and complete the words

4. _ u n _ r _

5. s _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words đồ sộ make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer

1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi

Xem thêm: Phân tích đoạn trích "Lời tiễn dặn" (trích Tiễn dặn người yêu truyện thơ dân tộc Thái) Môn Ngữ văn Lớp 10"

3. The weather is sunny and cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark and his brother are skipping.

IV. Reorder these words đồ sộ make meaningful sentences

1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go đồ sộ school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Đề thi đua cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 – Family and Friends (Đề 2)

I. Write the words

Write the words

Write the words

1. My mother is in the cktienh _________

2. He goes đồ sộ work by cuktr __________

Write the words

Write the words

3. She is wearing a yellow rssde ________

4. Look at the colorful burllmae ________

II. Look at the picture and circle the correct words

Look at the picture and circle the correct words

1. The clock is on/ in the wall.

2. The blanket is on/ under the bed

3. The ball is next to/ in front of the cupboard

4. Two books are behind/ on the rug.

III. Match

1. Where is

A. in the living room?

2. My sister

B. a ball?

3. Is your father

C. is on the bed

4. I go đồ sộ school

D. is in the bedroom. She’s studying

5. The teddy bear

E. by bike

IV. Reorder these words đồ sộ have correct sentences

1. she/ the/ room/ Is/ in/ dining?

___________________________________________

2. is/ slide/ The/ the/ on/ ball/ ./

___________________________________________

3. like/ I/ yougurt/ eating/ ./

___________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Write the words

1. My mother is in the kitchen

2. He goes đồ sộ work by truck

3. She is wearing a yellow dress

4. Look at the colorful umbrella

II. Look at the picture and circle the correct words

1. The clock is on the wall.

2. The blanket is on the bed

3. The ball is next đồ sộ the cupboard

4. Two books are on the rug

III. Match

1. B
2. D
3. A
4. E
5. C

IV. Reorder these words đồ sộ have correct sentences

1. Is she in the dining room?

2. The ball is on the slide.

Xem thêm: Soạn bài "Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự" Môn Ngữ văn Lớp 10

3. I lượt thích eating yougurt.

Cảm ơn các bạn vẫn theo đuổi dõi nội dung bài viết Bộ đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh hai năm 2022 – 2023 sách Chân trời tạo ra 3 Đề đánh giá cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 – Family and Friends (Có đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ là nhằm lại comment và nhận xét reviews trang web với quý khách nhé. Chân trở thành cảm ơn.