Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021 (Có đáp án)

Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra đang được công phụ vương đề xem thêm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Dưới đó là đáp án khêu gợi ý đề xem thêm môn Lịch sử tự nghề giáo tổ Lịch sử – Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI tiến hành.

Bạn đang xem: Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021 (Có đáp án)

Xem thêm: Đề và đáp án xem thêm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 toàn bộ những môn

(F5 nhằm update tin tưởng mới nhất nhất…)

1. Đáp án

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 D 21 A 31 A
2 A 12 A 22 D 32 A
3 C 13 C 23 A 33 C
4 A 14 A 24 A 34 A
5 D 15 B 25 A 35 B
6 B 16 A 26 C 36 D
7 A 17 A 27 A 37 B
8 C 18 D 28 A 38 A
9 B 19 C 29 D 39 B
10 A 20 D 30 A 40 C

2. Đề tham lam khảo

Xem thêm: trường đh đạt chuẩn

Tải tệp tin PDF: Link

Xem thêm: hóa học lớp 11