đề thi học kì 1 lớp 5 môn toán

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ 33 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 Đề ôn thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn nhanh chóng vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

TOP 33 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 hùn thầy cô xem thêm, nhanh chóng phú đề ôn tập dượt học tập kì 1, gần giống thiết kế đề thi đua cuối học tập kì một năm 2022 – 2023 mang lại học viên của tớ.

Với 33 đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn Toán 5, những em tiếp tục rèn khả năng giải đề thi đua thiệt chất lượng tốt, nhằm ôn thi đua học tập kì một năm 2022 – 2023 đạt sản phẩm cao. Dường như, rất có thể xem thêm tăng cỗ đề thi đua học tập kì 1 môn Toán theo đuổi Thông tư 22, đem cả bảng yêu tinh trận  cường độ. Mời thầy cô và những em nằm trong theo đuổi dõi:

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 lớp 5 môn toán

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: M1 (1 điểm) Viết những số thập phân sau

a. Hai mươi phụ thân đơn vị chức năng, bảy phần chục được viết lách là:……………………….

b. Số bao gồm năm đơn vị chức năng, năm xác suất được viết lách là:……………………….

Câu 2: M1 (0,5 điểm). Em hãy khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp trúng trong những ý sau:

Chữ số 5 vô số thập phân 63,547 có mức giá trị là:

A. 5
B. frac{5}{10}
C. frac{5}{100}
D. frac{5}{1000}

Câu 3: M1 (1 điểm)

a. Số thập phân bao gồm 3 đơn vị chức năng, một phần chục, 6 phần ngàn được viết lách là:

A. 3,1006
B. 3,016
C. 3,106
D. 13,06

b. Phép nhân nhẩm 34,245 x 0,1 đem sản phẩm là:

A. 342,45
B. 34245
C. 3,4245
D. 3424,5

Câu 4: M1 (0,5 điểm) Viết số tương thích vô địa điểm chấm

9 m 65 centimet =………… m

Câu 5: M2 (0,5 điểm)

17dm2 23cm2 = ………..dm2. Số tương thích viết lách vô địa điểm chấm là:

A. 1,723
B. 1723
C. 17,23
D. 172,3

Câu 6: M2 (0,5 điểm) Tính tỉ số xác suất của nhì số: 3,5 và 5

a. 70%
b. 55%
c. 25%
d. 80%

Câu 7: (1 điểm) M3. 4% của 100 000 đồng là:

A. 4 đồng
B. 40 đồng
C. 400 đồng
D. 4000 đồng

II. Phần tự động luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) M2

a. 735,16 + 37,05

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

b. 70,45 – 25,827

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

c. 48,16 x 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

d. 24,36 : 1,2

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Bài 2: (2 điểm) Giải câu hỏi sau: M3

Một tấm bìa hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 0,8dm và vì chưng frac{4}{7}chiều lâu năm. Hỏi diện tích S tấm bìa hình chữ nhật bại vì chưng từng nào mét vuông?

Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tìm x (1 điểm) M4

a. X + 22,53 = 59,12 + 6,13

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

b. X x 2,4 = 4,8 x 10

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 2

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp trúng.

1) Số tương thích viết lách vô địa điểm chấm (…) để: 3kg 3g = … kilogam là:

A. 3,3

B. 3,03

C. 3,003

D. 3,0003

2) Phân số thập phân 834/10 được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

3) Trong những số thập phân 42,538; 41,835; 42,358; 41,538 số thập phân lớn số 1 là:

A. 42,538

B. 41,835

C. 42,358

D. 41,538

4) Mua 12 quyển vở không còn 24 000 đồng. Vậy mua sắm 30 quyển vở như vậy không còn số chi phí là:

A. 600 000 đ

B. 60 000 đ

C. 6 000 đ

D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng.

1) 3frac{5}{9} > 2frac{7}{9}

2) 5frac{2}{5}   <  5frac{4}{10}

3) 0,9 < 0,1 < 1,2

4) 96,4 > 96,38

5) 5m2 25dm2 = 525 dm2

6) 1kg 1g = 1001g

Phần II. Phần tự động luận:

Bài 1:

1) Đặt tính rồi tính.

a) frac{5}{6}+frac{7}{8}

b) frac{5}{8}-frac{2}{5}

c) frac{9}{10}timesfrac{5}{6}

d) frac{6}{5}:frac{3}{7}

2) Viết số tương thích vô dù rỗng (…)

frac{7}{1}=frac{7times.....}{2times.....} = frac{........}{10}

Bài 2: Tìm x?

a) x + frac{1}{4} = frac{5}{8}

b) frac{3}{5} - x = frac{3}{8}

Bài 3: Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch men men hình vuông vắn đem cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch men nhằm lát kín nền căn chống bại, hiểu được căn chống đem chiều rộng lớn 6m, chiều lâu năm 9m? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể).

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 3

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC………..

Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian lận thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Hãy khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp trúng nhất:

Câu 1: Số “Bốn mươi bảy phẩy tư mươi tám” viết lách như sau:

A. 47,480

B. 47,0480

Câu 2: lõi 12,4 < 12,14. Chữ số điền vô dù rỗng là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3: Chữ số cửu vô số thập phân 17,209 nằm trong mặt hàng số nào?

A. Hàng nghìn

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

Câu 4: Viết bên dưới dạng số thập phân được:

A. 10,0

B. 1,0

C. 0,01

D. 0,1

Phần II:

Câu 1: Viết số thập phân tương thích vô địa điểm chấm:

16m 75mm = …………..m

28ha = ………..km2

Câu 2: Tính:

a) frac{1}{3} + frac{1}{4} =

b) frac{3}{5} - frac{2}{7} =

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều lâu năm 80m và gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn. lõi rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng bại người tớ thu hoạch được bao nhiều kilogam thóc?

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 4

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC………..

Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian lận thực hiện bài: 40 phút)

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 8 vô số 30,584 có giá trị là:

A. 80       B. frac{8}{10}        C. frac{8}{100}

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

A. frac{235}{100}    B. 2frac{35}{100}    C. 23frac{5}{10}

c) Số lớn nhất vô các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

A. 4,963    B. 4,693     C. 4,639

d) Số 0,08 hiểu rõ là:

A. Không phẩy tám.    B. Không, ko tám.    C. Không phẩy ko tám.

Bài 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân :

4frac{7}{10} = ……………………………

21frac{8}{100} = ……………………………

Bài 3: Điền dấu < , > , = vào dù trống:

17,5  ☐  17,500

frac{145}{10}☐   14,5

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 m2= ……………………………cm2
b) 2 km2= ………………………ha
c) 2608 m2= …………dam2……………m2
d) 30000hm2= ………………… ha

Bài 5: Tính kết quả:

a. frac{6}{7}+frac{5}{8}        b. 10frac{7}{10}-4frac{3}{10}

Bài 6: 8 người đắp xong xuôi một đoạn đường vô 6 ngày. Hỏi muốn đắp xong xuôi đoạn đường đó vô 4 ngày thì phải cần từng nào người?

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 5

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn trĩnh vô chữ bịa đặt trước đáp án đúng(Trắc nghiệm số học tập nút 1)

a) Số thập phân này trình diễn trúng một trăm linh phụ thân đơn vị chức năng, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số bé nhỏ nhất trong số số bên dưới đó là số nào?

A. 0,18 B. 0,178 C. 1,087 D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa đặt trước sản phẩm trúng. (Trắc nghiệm số học tập nút 1)

Tìm biểu thức hoặc số có mức giá trị không giống nhất

A. 84,36 x 10 B. 84,36 :0,1 C. 84,36 x 0,1 D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số tương thích nhằm điền vô địa điểm chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng nút 2)

a. 400 dm2 = ……………….m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7T 23 kilogam =…………….tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải câu hỏi sau: (Tự luận số học tập nút 1)

Mẹ mua sắm một bao gạo 50 kilogam loại 15% tấm. Hỏi vô bao gạo bại đem từng nào kilogam tấm? ……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5: (1 điểm) Điền những số 0,3; 0,7 và 1 vô địa điểm rỗng để sở hữu biểu thức trúng (Trắc nghiệm số học tập nút 3)

…………x(………+………..)=………

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng nút 3)

Viết lại những số đo: 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 m2 và 25 dm2 theo đuổi trật tự tăng dần dần.

………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học tập nút 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền sản phẩm được cho phép tính sau: (Trắc nghiệm số học tập nút 4)

Tháng 10, một lượng vàng có mức giá là 55000000 đồng, mon 11 giá bán vàng tăng 5%, cho tới mon 12, giá bán vàng lại hạn chế 5%. Như vậy, mon 12 giá bán của một lượng vàng là………………………….. đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5×1585,269+1585,269 x 21 =……………………………….

Câu 9: (1 điểm) Mẹ chuồn khu chợ sắm sửa. Vì thời điểm hôm nay khu chợ hạn chế giá bán 7% nên lúc mua vỏ hộp mứt 35000 đồng thì u được free vì thế giá bán vỏ hộp mứt vì chưng với số chi phí hạn chế giá bán. Hỏi thời điểm hôm nay u tiếp tục trả mang lại khu chợ từng nào tiền? (Tự luận số học tập nút 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học tập nút 4)

Câu 10

Hãy tính diện tích S của hình tam giác ko tô đậm

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 6

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa đặt trước sản phẩm đúng:

Em hoặc khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp trúng nhất cho từng thắc mắc sau đây:

1) Số bao gồm sáu trăm, tư chục, nhì đơn vị chức năng và tám phần chục viết lách là:

A. 6,428
B. 64,28
C. 642,8
D. 0,6428

2) Số bao gồm năm ngàn, sáu trăm và nhì phần chục viết lách là:

A. 5600,2
B. 5060,2
C. 5006,2
D. 56000,2

3) Chữ số 7 vô số thập phân 12,576 nằm trong mặt hàng này ?

A. Hàng đơn vị chức năng
B. Hàng phần mười
C. Hàng phần trăm
D. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 viết lách bên dưới dạng lếu số là:

A. 9frac{5}{100}
B. 9frac{5}{1000}
C. frac{905}{1000}
D. frac{9050}{1000}

5) Hai số bất ngờ thường xuyên tương thích viết lách vô địa điểm chấm (… < 5,7 < …) là:

A. 3 và 4
B. 4 và 5
C. 5 và 6
D. 6 và 8

Bài 2. So sánh nhì số thập phân:

a) 3,71 và 3,685
b) 95,2 và 95,12

Bài 3. Viết số tương thích vô địa điểm chấm:

a) 7m2= ……..dm2
b) 6dm24cm2 = ……..cm2
c) 23dm2=……m2
d) 5,34km2= …….ha

Bài 4. Tính:

a) frac{1}{2}+frac{3}{4}=
b) frac{3}{5}-frac{3}{8}=
c) frac{3}{10}xfrac{4}{9}=
d) frac{5}{8}:frac{3}{2}=

Bài 5. Mua 15 cuốn sách Toán không còn 135000 đồng. Hỏi mua sắm 45 cuốn sách Toán không còn từng nào tiền?

…………………………………………

Xem thêm: teen 2k thi học kì I

Tài liệu vẫn tồn tại, mời mọc chúng ta vận chuyển về nhằm coi tiếp

Cảm ơn chúng ta tiếp tục theo đuổi dõi nội dung bài viết 33 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 Đề ôn thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhớ là nhằm lại comment và Đánh Giá trình làng trang web với quý khách nhé. Chân trở thành cảm ơn.