đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(Chinhphu.vn) - Chiều tối 15/7, Sở GD&ĐT tiếp tục công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm của Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 1.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Toán

Bạn đang xem: đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 2.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Sinh học

Công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 3.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Vật lí

Công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 4.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Hóa học

Công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 5.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Lịch sử

Công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 6.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Địa lí

Công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 7.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Giáo dục đào tạo công dân

Công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 8.

Xem thêm: điểm THPTQG 2019

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Tiếng Anh

Công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 9.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Tiếng Nga

Công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 10.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Tiếng Pháp

Công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 11.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Tiếng Trung Quốc

Công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 12.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Tiếng Đức

Công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 13.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Tiếng Nhật

Xem thêm: đoạt giải pen cup 2018

Công phụ vương đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 14.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Tiếng Hàn

 Phương Liên